Společnost Lidl TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Kateřinou Bendovou | EkonTech.cz


Společnost Lidl TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Kateřinou Bendovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 14:24

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Kateřina Bendová

Společnost: Lidl

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola ekonomická, Fakulta Mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod, vedlejší specializace Ekonomická žurnalistika

Doba od dokončení studia: 1 rok a 2 měsíce

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Mám v povaze perfekcionismus, což se odráželo i do mých studijních výsledků. Přestože jsem již během studia pracovala na částečný úvazek, vždy pro mě bylo studium na prvním místě. Nikdy jsem nevypustila přípravu na žádný test ani zkoušku. Řídila jsem se heslem „Připraveným štěstí přeje,“ a i když to často bylo psychicky náročné, ten pocit z úspěšně složené zkoušky stál za to. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Angličtinu jsem se učila vždy jen ve škole, na gymnáziu a následně na vysoké škole, kde už bylo zaměření pouze na obchodní angličtinu. K tomu jsem sledovala hodně americké seriály. Nikdy jsem ale nebyla na delším pobytu v zahraničí, což je dle mého názoru nejlepší způsob, jak se v jazyce zdokonalit. V roce 2017 jsem měla odjíždět studovat semestr do zahraničí, ale nakonec jsem upřednostnila novou pracovní nabídku a získání praxe před studiem v zahraničí. Nelituji toho, ale věřím, že kdybych tehdy odjela, moje angličtina bude dnes daleko lepší.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano. Během studia jsem pracovala v oblasti financí, ale vždy mě to táhlo spíše do oblasti obchodu. Věděla jsem to už na gymnáziu, a tak výběr oboru studia byl účelný a chtěný. Na vysoké škole jsem si vybírala volitelné předměty vždy se zaměřením na obchod a obchodní vyjednávání a byly to předměty, které mě bavily z celého studia nejvíce.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Podnikatelské ambice jsem nikdy neměla. Navíc si myslím, že pro řízení vlastní firmy je dobré mít nějaké zkušenosti. Nejvíce mi vyhovuje současný stav, kdy mám na starosti svůj sortiment, jsem za něj zodpovědná a přistupuji k němu jako k vlastnímu.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, již jsem zmiňovala, že jsem během studia pracovala v oblasti financí na poloviční úvazek. Bylo pro mě důležité získat i dobrou praxi, na kterou bohužel během studia není ze strany školy kladen moc velký důraz. Věděla jsem, že titul není vše a že uchazečů s vysokoškolským titulem je mnoho, a tak jsem chtěla nabídnout svému budoucímu zaměstnavateli i něco navíc. Skloubit práci se studiem je časově náročné. Svůj čas musíte rozdělit mezi přednášky a cvičení, přípravu do školy, práci a ideálně i nějaké volnočasové aktivity. Já jsem měla štěstí, že mi můj tehdejší zaměstnavatel vždy vyšel ve zkouškovém období vstříc a dal mi prostor na přípravu na zkoušky.   

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Od spolužáků jsem věděla, že se nástupní mzda v našem oboru pohybuje nejčastěji okolo 35 000 Kč. Zároveň jsem věděla, že situace na trhu práce je pro uchazeče o práci velmi příznivá. Nízká nezaměstnanost a rostoucí ekonomika tlačí mzdy neustále nahoru, a tak s přihlédnutím k tomu, co jsem mohla nabídnout já, se má očekávání pohybovala někde mezi 35–40 000 Kč.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Osobně jsem sociální sítě k hledání zaměstnání nevyužila, ale s jejich neustále rostoucím využitím si myslím, že by nebylo špatné mít možnost kontaktovat společnosti i touto cestou.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Poslední rok na vysoké škole jsem hodně přemýšlela o svém budoucím životě. V tehdejší práci jsem měla možnost po skončení studia pracovat na hlavní pracovní úvazek, ale jak jsem již zmínila, mým snem bylo pracovat v oblasti obchodu. Ideální mi připadalo nastoupit na nějaký trainee program, což mi přijde pro absolventy vysokých škol jako nejlepší kariérní start. Já jsem tedy měla jasno, že to musí být oblast obchodu a trainee program. K tomu jsem chtěla pracovat pro dynamickou společnost, kterou mám ráda, jejíž výrobky znám a jejíž podnikatelská filozofie se mi líbí. Rozhodla jsem se tedy navštívit kariérní stránky Lidlu, jestli nenabízejí nějaké programy pro absolventy. Po přečtení nabídky trainee programu na nákupčího jsem věděla, že to je ono. 

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na VŠE je pravidelně pořádán Veletrh ŠANCE, kde mají studenti možnost kontaktu se zástupci jednotlivých firem, což hodnotím jako velmi přínosnou akci. Je zde možnost dozvědět se o absolventských programech a pozicích a pohovořit přímo se zástupci daných firem.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Pocházím z Bíliny, ze severu Čech. Do Prahy jsem odešla již kvůli studiu na vysoké škole a následně v Praze zůstala i po studiu kvůli zaměstnání.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Autem mi cesta trvá zhruba 20–25 minut. Akceptovatelné je to pro mě do 40 minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na zahraniční pracovní stáži jsem nebyla a vzhledem k tomu, jak důležitý je pro mě osobní život, práci v zahraničí ani nevyhledávám.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20%

Pověst a image firmy: 10%

Pracovní náplň: 50%

Lidé a kultura ve firmě: 20%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Myslím si, že Lidl komunikuje své hodnoty a aktivity směrem k veřejnosti neustále, snaží se být proaktivní a přichází se spoustou CSR aktivit, které jsou hodny takto velké společnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, naše firemní hodnoty jsou EFEKTIVITA, DYNAMIKA, FÉROVOST A LIDSKOST.

K tomu se vztahují další firemní zásady, na které je kladen velký důraz:

 • Jednáme tak, aby zákazník byl vždy spokojen.

 • Nejvýhodnější poměr ceny a hodnoty určuje naši pozici na trhu.

 • Svůj další růst zajišťujeme expanzí a stálým vylepšováním našich prodejen.

 • Jsme decentralizovaná společnost a pracujeme systematicky.

 • Rychlé rozhodování a jednoduché pracovní postupy zajišťují náš úspěch.

 • Řídíme se platnými právními předpisy a interními směrnicemi.

 • Ve své každodenní činnosti přebíráme ekonomickou, sociální a ekologickou odpovědnost.

 • Čestné jednání je pravidlem dodržovaným každým zaměstnancem ve společnosti.

 • Vážíme si sebe navzájem a podporujeme se.

 • Dohody jsou dodržovány v atmosféře důvěry.

 • Chvála, uznání a konstruktivní kritika vytvářejí naši každodenní pracovní atmosféru.

 • Obklopujeme se schopnými zaměstnanci – v každé oblasti je zajištěna zastupitelnost.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Řekla bych, že Lidl je otevřený novým kolegům a snaží se jim předávat své zkušenosti a pomoc při zaučení. Zejména trainee absolvují několikaměsíční „kolečko“ po různých odděleních, včetně prodejny a skladu, aby co nejvíce pochopili veškeré procesy a filozofii společnosti.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne. Jsem ráda, že jsem se na trainee program přihlásila až po ukončení studia, kdy jsem uzavřela jednu kapitolu svého života a plně se soustředila na novou.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě neustále rostou na významu a firmy na ně přesouvají svou komunikaci. To je trend, který se podle mě již nedá zastavit. Kdo nefiguruje na sociálních sítích, přichází o poměrně levnou a efektivní komunikaci. Myslím si, že Lidl si je toho dobře vědom a snaží se být na sociálních sítích aktivní – ať už v prezentaci akcí, nových výrobků, CSR aktivit, prezentaci firmy i personálních záležitostí. Řekla bych, že lidé reagují na komunikaci Lidlu pozitivně, kampaně se líbí, o čemž svědčí i velký počet sledujících na Facebooku Lidlu.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, to je pro mě důležité. Mám pravidelné schůzky s vedením společnosti, kde probíráme, na čem aktuálně pracuji, a v případě potřeby vím, že se mám kam obrátit.