Rozhovor: Lucie Kožová - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Lucie Kožová - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 16:10

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Lucie Kožová

Pracovní pozice: Lerning & Development Specialist, Vodafone Czech Republic

Vystudovaná VŠ: Univerzita Palackého v Olomouci

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Na vysoké škole jsem se nejvíce věnovala kurzům, které mě bavily a měly pro mě přidanou hodnotu. V těchto kurzech jsem byla logicky nejlépe/výborně hodnocena. Z mého pohledu slabším kurzům jsem se nevyhýbala, jsou součástí každého oboru a řádně jsem je dokončila. Na vysoké škole jsem se kromě studia věnovala i budování praxe.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

V posledním ročníku jsem měla angličtinu na úrovni B2, dokázala jsem komunikovat v pracovním prostředí. K plynulé angličtině mi pomohl studijní pobyt v zahraničí, v rámci Erasmu jsem odjela na 5 měsíců do Španělska. Dále jsem pak byla 3 měsíce v Nizozemí na pracovní stáži. 

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Jako studentka oboru Mediální studia v Olomouci jsem se chtěla věnovat médiím nebo marketingu. Nicméně jsem se díky stáži v Nizozemí blíže seznámila s oblastí HR a to mě posunulo do oblasti, ve které nyní aktivně působím a jsem za to ráda.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Už na vysoké škole jsem věděla, že nejdříve budu budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru. Je dobré se podívat zblízka, jak funguje business, jakým způsobem fungují procesy v různých společnostech, co je tam efektivní/neefektivní apod. Ale na druhou stranu nevylučuji, že někdy podnikat budu. Zároveň společnosti jako Vodafone poskytují spoustu zaměstnaneckých benefitů, které dokáží zpříjemnit život :-)

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Při magisterském studiu jsem získala zkušenosti v oboru HR, ve kterém nyní působím. V prvním ročníku jsem byla na 3 měsíční stáži v Nizozemí a v druhém ročníku jsem již pracovala na poloviční úvazek. Zkombinovat školu s prací je časově a psychicky náročné (místo volna doháníte to, na co jste z důvodu práce neměli čas), nicméně se to vyplatí. 

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Očekávala jsem 25 000 – 30 000Kč. Odvozovala jsem plat dle své praxe, průměrného ohodnocení v oboru, společnosti do které jsem se hlásila, regionu…

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala. Asi by to bylo fajn.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Hledala jsem na jobs.cz, kariérních stránkách společností. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděla právě na jobs.cz. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na vysoké škole jsem se neúčastnila, práci jsem již měla. Myslím si, že tyto akce jsou zajímavé hlavně pro studenty, kteří v danou chvíli ještě žádnou práci nemají, nebo jim chybí konkrétní představa o tom, co by chtěli dělat. Také je to fajn příležitost jít se podívat na svého vysněného zaměstnavatele. Právě proto s Vodafonem navštěvujeme veletrhy práce při vysokých školách, jako je ŠANCE na VŠE nebo iKariéra na ČVUT.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ano, přestěhovala jsem se. Ve svém rodném městě bych tak dobrou práci nesehnala. 

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

20 minut dojíždím. 50 minut by bylo snesitelné maximum. 

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Zatím to nezavrhuji, je to cenná zkušenost, která může vaši kariéru zásadně ovlivnit a posunout dopředu. Ve Vodafonu tuto možnost máme. V rámci globálního programu můžou talentování absolventi odjet na 2 roky do Vodafonu v zahraničí. 

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě   10 %

Pověst a image firmy     20 %

Pracovní náplň    50 %

Lidé a kultura ve firmě     20 %