Rozhovor: Marek Hurt - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Marek Hurt - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 15:52

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Marek Hurt

Pracovní pozice: Senior test designer, T-mobile Czech Republic

Vystudovaná VŠ: Technická univerzita Liberec, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Studoval jsem klasicky po česku. Tj. během semestru jsem si užíval hodně zábavy a sportoval. Ke konci vše doháněl. Zkoušky jsem plnil v řádných termínech.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Protože u nás na technických vysokých školách není dáván moc velký zřetel na výuku jazyků, tak jsem v rámci programu Erasmus odcestoval do Finska a tam si úroveň anglického jazyka zlepšil. Ke konci studia odhaduji svou úroveň angličtiny na B2. 

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano. Tady se naskýtá otázka, proč jinak bych tento obor studoval :-) Pro mě je můj obor zajímavý a tato práce mě baví. 

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Obě varianty mají své pro a proti. Protože jsem zatím nevymyslel přelomový podnikatelský záměr, dále pracuji jako spokojený zaměstnanec T-Mobile.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Protože jsem nechtěl být pro rodiče finanční přítěží, tak jsem během studia pracoval na různých brigádách. Např. přes víkendy jsem vypomáhal v rodinné taxislužbě. Se studiem nebylo problém víkendovou práci skloubit.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Nástupní plat absolventa VŠ jsem si představoval lehce nad úrovní průměrného platu, okolo 30 000 Kč hrubého. Částku jsem si odvodil z informací od již pracujících kamarádů.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval. Asi bych ani tuto možnost mít nepotřeboval. Pro mě je důležité vidět konkrétní nabídku pracovního místa včetně náplně práce. A z tohoto důvodu mi vyhovují kariérní stránky zaměstnavatelů nebo pracovní portály. 

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Přes různé pracovní servery. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl přes kamaráda. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Každý rok byla na univerzitě prezentace zaměstnavatelů formou veletrhu pracovních příležitostí. Myslím, že takové setkání může být přínosné. Studenti mají možnost potkat zástupce firem osobně a promluvit si o možnostech, které nabízejí.  

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ano. Důvodem byla větší nabídka pracovních příležitostí.  Také to, že po letech na vysoké škole jsme si se ženou Liberec velmi oblíbili.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím v jednom směru 45 minut. Tento čas je pro mě zároveň snesitelným maximem.  

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Ano. Člověk získá větší rozhled.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě        30 %  

Pověst a image firmy        10 %

Pracovní náplň        40 %

Lidé a kultura ve firmě      20 %