Rozhovor: Markéta Květoňová - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Markéta Květoňová - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 11:19

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Markéta Květoňová

Pracovní pozice: HR Manažerka, Česká pojišťovna

Vystudovaná VŠ: Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Mé studijní výsledky byly dobré. Vystudovala jsem s vyznamenáním, přestože jsem někdy měla víc štěstí než rozumu. Myslím, že jsem nebyla klasický šprt, ale uměla jsem dobře rozlišit, čemu je potřeba se věnovat a čemu ne. 

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Na úrovni B2/C1. Anglicky jsem se učila od základní školy a co se týče gramatiky, nejvíc jsem se naučila před maturitou. Mluvit mě ale naučil až studijní pobyt Erasmus ve Finsku. 

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano. Studovala jsem dva obory na FF UK. Andragogiku a personální řízení jsem si vybrala i s ohledem na budoucí možnosti uplatnění. HR se mi zdálo jako dobrá možnost prakticky uplatnit humanitní vzdělání.  Teorii kultury jsem si vybrala spíše ze zájmu. 

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Na začátku studia jsem neměla jasnou představu. Postupně jsem se rozhodla pro zaměstnanecký poměr, protože nabízí na začátku kariéry dobrý prostor pro postupný sběr zkušeností. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem nejprve začala pracovat jako brigádník v oblasti executive search, následně se mi povedlo získat pozici stážisty HR v České pojišťovně a ke konci studia jsem již v ČP pracovala na hlavní pracovní poměr. V rámci brigádnické pozice nebylo tolik náročné práci se studiem skloubit, později to již byla větší výzva, ale má tehdejší nadřízená i kolegové mi vycházeli zejména ve zkouškovém období vstříc a v období před státnicemi jsem měla nějakou dobu i zkrácený úvazek. 

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

S předchozími brigádnickými zkušenostmi jsem očekávala 25 000 – 27 000 Kč. Vzhledem k mému oboru jsem měla obecné povědomí o mzdách absolventů. 

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

1.       Do ČP jsem se přihlásila na základě inzerce na pracovním portále, kterou sdílela jedna ze spolužaček na facebookovou skupinu, kterou náš obor má. Myslím, že působení na sociálních sítích zvyšuje šanci firmy, že si jí studenti/absolventi všimnou. 

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Zejména přes pracovní portály a facebookovou skupinu našeho studijního oboru (přes tu jsem se také dozvěděla o stáži v České pojišťovně). 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Účastnila jsem se projektu Národní cena absolventských prací HR, ve kterém zaměstnavatelé nabízeli studentům možnost spolupráce na absolventské práci. Díky tomuto projektu jsem se dostala k zajímavým datům do své bakalářské práce a zároveň i ke svému prvnímu zaměstnavateli, v  mém případě tedy tato akce rozhodně přínosná byla. 

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování  

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role  

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu 

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ne.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

20-25 minut;  1 hod. 

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Ano, kvůli možnosti načerpat zkušenosti a znalosti z jiného prostředí (i s ohledem na pozitivní zkušenost z Erasmu). 

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      20 %

Pověst a image firmy      20 %

Pracovní náplň        40 %

Lidé a kultura ve firmě       20 %