Rozhovor: Martin Březina - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Martin Březina - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 10:32

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Martin Březina

Pracovní pozice: Communication Coordinator, Bayer

Vystudovaná VŠ: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Červeného diplomu jsem nedosáhl jen proto, že jsem měl jiné priority, které mě více naplňovaly a v tu dobu jsem je považoval za podstatnější – více akce v praxi než na poli samostudia.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Některé předměty jsme měli v anglickém jazyce, a tak se předpokládala komunikační znalost již při nástupu. Jazyk jsem rozvíjel nejen díky studiu, ale také díky letním stážím a praxím v zahraničí, jako jsou Work and Travel a další.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano, protože i školu jsem si vybíral podle zaměření, kterému se chci dále profesně věnovat.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Úplně přesně jsem svou kariéru nalinkovanou neměl, a to také díky rozmanitosti oboru, který jsem studoval, protože příležitostí je zde opravdu mnoho. Vyzkoušel jsem si podnikání sám i se společníkem, a proto jsem časem potřeboval změnu, kterou nyní vidím právě v kariéře v nadnárodní společnosti. Pomáhá mi to poznávat nové možnosti a dále se profesně rozvíjet.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Aktivně jsem vyhledával uplatnění a příležitosti v oboru, a to nejen formou krátkodobých brigád (promo akce, eventy, apod.), ale také na dlouhodobějších projektech (akce na klíč, strategické komunikační projekty, aj.). Nejsložitější bylo získávat správné kontakty a zvládat vlastní time management.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Protože jsem již pracoval při vysoké škole, tak jsem měl představu o mzdách a odměnách v oboru. První plat byl tak průměrem mého očekávání a nabídky zaměstnavatele. Pohyboval se kolem 30.000,- Kč.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, nekontaktoval. Pokud by šlo kontaktovat napřímo  správnou osobu, která má kompetence, čas a chuť se věnovat potenciálním uchazečům, tak je to vždy vítaná příležitost a může to být i prostřednictvím sociální sítě.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Vzhledem k tomu, že se aktivně pohybuji v dynamicky se rozvíjejícím oboru, tak jsem se o pracovních možnostech často dozvídal ve svém profesním i soukromém okolí. Mezi další, sofistikovanější zdroj, pak řadím profesní sociální síť Linkedin, ale také pracovní veletrhy.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ocenil jsem především možnost účastnit se konferencí a seminářů pro profesionály, kde mnozí organizátoři umožňují vstup studentům s významnou slevou nebo dokonce zdarma. Já měl osobně možnost účastnit se několika konferencí z oblasti PR, sponzoringu a marketingu. Stejně tak jsem se zúčastnil programu na „stínování manažerů“, který mi usnadnil přechod ze studia do praxe.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Studoval jsem mimo své bydliště, a tak jsem se jen vrátil do svého bydliště, kde je také sídlo mého zaměstnavatele.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta MHD do kanceláře mi trvá cca 45 minut. Když počasí dovolí, tak jezdím na skútru, což mi trvá ani ne 30 minut. Do zaměstnání jsem ochoten cestovat maximálně hodinu (MHD).

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Ano, protože rád cestuji a poznávám nové. Také z hlediska jazykového i profesního rozvoje.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě    30% - umožnuje mi to plnit sny

Pověst a image firmy     20% - pomáhá to k profesnímu rozvoji a dalšímu uplatnění

Pracovní náplň     30% - protože v práci strávím většinu dne

Lidé a kultura ve firmě      20% - atmosféra ve firmě má vliv na práci a motivaci