Společnost McDonald´s ČR spol. s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Dominikou Hrubou | EkonTech.cz


Společnost McDonald´s ČR spol. s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Dominikou Hrubou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 18:40

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Dominika Hrubá

Společnost: McDonald´s ČR spol. s r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT, Masarykův ústav vyšších studií, Ekonomika a management

Doba od dokončení studia: ½ roku (od Bc. studia) Nyní studuji Mgr. obor (dokončení 2021)

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Během svého studia jsem se zaměřovala především na to, abych si z každého předmětu odnesla něco do praxe. Na vysoké škole je třeba rozlišovat mezi tím, čím „prostě musíte projít“ a tím, co opravdu přináší hodnotu do praktického života. Nebyla jsem tedy zaměřena na to, abych nasbírala nejlepší známky a získala červený diplom. U předmětů typu účetnictví, podnikové finance či finanční a daňový systém jsem měla zájem na tom, získat lepší výsledky, a odnést si co nejvyšší množství informací. U předmětů typu materiály technické praxe, základy strojírenské výroby apod. mi stačilo, že jsem předmětem prošla a odnesla si základní znalosti. Celkově bych své výsledky zhodnotila kladně, s žádným předmětem jsem neměla problémy a vždy jsem se dokázala včas připravit na zkoušku. Nestalo se mi, že bych „to šla zkusit“. V tom si myslím, že se pozná píle a zájem na studiu. V číselném vyjádření mi většinou výsledky vyšly s průměrem 1,8 – ale měla jsem jak zkoušky za A, tak za E.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Na vysoké škole jsme neměli tolik předmětů zaměřených na jazyky. Troufám si říci, že mnohem širší znalosti a příležitosti k mluvení anglicky mi dala střední škola. Během vysoké školy jsem angličtinu příliš nepoužívala a nemám pocit, že bych se v ní zdokonalila, k tomu mi spíše dopomáhá vlastní iniciativa a pracovní příležitosti. Moje úroveň angličtiny je tedy od maturity stále na úrovni B1-B2. Angličtinu jsem se naučila hlavně ve škole výukou a na jazykovém pobytu.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Na bakalářském studiu jsem měla obor Ekonomika a management, přičemž od druhého ročníku jsem měla ještě užší specializaci na personalistiku. Při studiu jsem zároveň pracovala na poloviční úvazek v oddělení controllingu a část této práce má s mým oborem něco společného. Můj obor byl poměrně rozmanitý a neměla jsem tedy určeno, v jakém oboru bych měla po škole pracovat. Přímo personalistice se věnovat nechci, specializaci jsem si vybrala, protože byla prakticky zaměřená a pro můj profesní život mi přijdou informace z této oblasti zajímavé, ať už z pohledu zaměstnance nebo v budoucnu i zaměstnavatele. Baví mě má současná práce v controllingu a mám potenciál a možnosti se v ní posouvat a kariérně růst, tudíž bych v tomto oboru chtěla delší dobu působit.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Ano, již na vysoké škole jsem si byla jistá, že minimálně 10 let po škole chci zůstat v zaměstnaneckém poměru a nasbírat zkušenosti, nejlépe v mezinárodní firmě. Podnikání se v budoucnu nebráním, ale jsem přesvědčená, že zaměstnanecký poměr, práce s kolegy, jednání s externími partnery firmy a získávání pracovních návyků jsou dobrým základem pro podnikání. Zaměstnanecký poměr jsem si tedy zatím vybrala z důvodu potřeby nasbírat zkušenosti a také z důvodu finanční jistoty.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, již před nástupem na VŠ jsem pracovala 4 měsíce jako brigádnice v účtárně McDonald´s na pozici Financial Accountant, kde jsem pokračovala 1,5 roku po dobu bakalářského studia. V polovině bakalářského studia, tedy ve 4. semestru jsem pak přešla do oddělení controllingu na pozici Controlling Coordinator. Během bakalářského studia jsem tedy získávala zkušenosti nejprve v účtárně, kde jsem účtovala bankovní transakce a seznámila se se základními procesy tohoto oddělení a poté v oddělení controllingu, kde byla má práce zprvu zaměřená na reporting, později na systematičtější a analytičtější úkoly (Business Case, účast na projektech, tvorba rozpočtů apod.).  Ze začátku studia pro mě bylo skloubení studia a práce poměrně náročné, ale ne kvůli náročnosti mé práce, ale z důvodu poměrně nabitého školního rozvrhu, tudíž jsem pendlovala pouze mezi školou a prací a neměla příliš volného času. Ve druhém ročníku bakalářského studia se to zlepšilo, práci jsem už rozuměla, ve škole jsem se také naučila vše dobře zkoordinovat. Po přestupu do controllingu jsem vše už celkem hladce zvládala a neměla jsem problém zkombinovat školu s prací. Před státními zkouškami jsem si pak snížila úvazek z 20h týdně na 15h týdně, abych měla čas na psaní bakalářské práce. V McD je výhodou, že máme poměrně flexibilní pracovní dobu a navíc mi nadřízený vychází vstříc.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Hrubou nástupní měsíční mzdu jsem po dokončení bakalářského studia očekávala ve výši 35 tis. Kč. S tím, že jsem měla již 3 roky pracovních zkušeností. Pokud bych nastupovala bez zkušeností, očekávala bych mzdu okolo 30 tis. Kč.

Po dokončení magisterského studia očekávám mzdu ve výši 45 tis. Kč. Částku odvozuji jednak z průměrného platu na obdobných pozicích, tak z postavení společnosti na trhu a ocenění mých zkušeností a vzdělání.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. K současnému zaměstnavateli jsem se dostala přes rodinu a ani bych neuvažovala nad zmiňovanou možností, pokud by se jednalo o sociální sítě typu Facebook. Vhodnější mi pro oslovení zaměstnance/zaměstnavatele přijde například profesní sociální síť LinkedIn. Facebook se pak hodí spíše pro nabídku/poptávku brigád.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Většinou jsem byla oslovena nějakou pracovní agenturou, přímo zaměstnavatelem přes Jobs nebo známými/rodinnými příslušníky. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděla od rodiny.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Škola nám nabízela v rámci vyučovaných předmětů přednášky externistů (Komerční banka, Vodafone,…) a exkurze do firem (Michelin, Vodafone). Myslím si, že tyto akce mohou být přínosné například formou workshopu, protože zde si mohou studenti vyzkoušet i něco praktického, potkat se se zaměstnanci firmy, dozvědět se detailnější informace.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nemusela jsem se přestěhovat.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

To záleží na zvoleném dopravním prostředku a dopravní situaci. Autem jedu standardně do práce cca 30min., MHD pak 40min. + 10min. pěšky. Maximálně jsem ochotná dojíždět 1 hodinu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, zcela jistě bych chtěla v budoucnu získat pracovní zkušenosti v zahraničí. Nejlépe formou krátkodobější a častější spolupráce. Na zahraniční pracovní stáži jsem zatím nebyla.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. (Uveďte proč.)

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20% – mám zájem o budování kariéry v jedné společnosti

Pověst a image firmy: 30% – nechci pracovat pro společnosti, která má špatnou pověst

Pracovní náplň: 35% – chci dělat práci, která je zajímavá a naplňuje mě

Lidé a kultura ve firmě: 15% – je pro mě důležité, abych se cítila v pracovním kolektivu dobře

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, společnost průběžně komunikuje svou vizi a její naplňování, ať už formou tzv. „Info days“, kdy nám vedení sděluje i podrobnější informace, tak formou výročních zpráv a podáváním informací od mateřské společnosti prostřednictvím CEO. Jednou za 2 roky společnost pořádá rozsáhlejší konvenci, kde vedení přímo komunikuje komplexní informace o trhu a postavení naší společnosti na něm.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, naše společnost si zakládá na firemních hodnotách a jejich udržování, interním PR i PR směrem k zákazníkům, kde vhodnou cestou hodnoty komunikuje. Na dodržování našich hodnot jsou zainteresováni i naši dodavatelé a licenční partneři.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura reflektuje naše hodnoty a zásady a myslím si, že si u nás každý zaměstnanec uvědomuje její důležitost. Myslím si, že nově příchozí kolegy ovlivňuje naše kultura pozitivně.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne. V posledním ročníku jsem se v rámci možností naplno věnovala bakalářské práci a přípravě na státní zkoušky. S prací jsem to díky snížení úvazku zvládala bez problémů. Není nic, co bych na svých rozhodnutích a činnostech měnila.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Svět sociálních sítí je dobrou příležitostí k prezentaci značky, zároveň však hrozbou, neboť síla anonymity spojené s možností virální, masové a rychlé komunikace může přispívat k negativním konotacím o značce, firmě, zaměstnancích a vztazích ve firmě. Značka tak může díky sociálním sítím získat například mnoho nových zákazníků, oslovit širší spektrum klientely či zlepšit své PR, ale stejně tak stačí jediný „příspěvek“ a hodnota značky může v očích zákazníků, respektive veřejnosti klesnout, může být „pošpiněna“ či negativně spojována s některými aktivitami.

Některé kampaně mi přijdou nápadité a vtipné. U jiných mi přijde, že zákazník nemusí pochopit myšlenku či smysl kampaně a mohly být lepší.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

V korporátní společnosti toto může být občas považováno za administrativní zátěž, která navíc nepřináší ani jedné straně hodnotu. Mnohem důležitější je pro mě, aby jednotliví vedoucí dokázali komunikovat informace od vedení svým podřízeným a naopak. Aby náměty a názory svých podřízených komunikovali vedení. Je pro mě důležité mít spolehlivého nadřízeného a kolegy, se kterými se mi dobře spolupracuje. To, jak nám komunikuje informace zaměstnavatel může probíhat i nepersonalizovanou cestou, a to právě přes mého přímého nadřízeného, prostřednictvím firemního tisku, konferencí apod.