Společnost Metrostav a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Matějem Bohušem | EkonTech.cz


Společnost Metrostav a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Matějem Bohušem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 17:17

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Matěj Bohuš

Společnost: Metrostav a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření:  Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební, obor: provádění staveb

Doba od dokončení studia: 1 rok

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Student jsem byl svědomitý, avšak na červený diplom to nevyšlo. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Na rozmezí B2/C1.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Rozhodně ano! Je to obor, který mě zajímá, a rád se v něm zdokonaluji. Každopádně by byla škoda zahodit těch spoustu let studia a začínat v něčem novém od začátku.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Představa byla jasná. Chtěl jsem se pohybovat na stavbě jako stavbyvedoucí a postupně se vypracovat na manažera stavby. Čili v zaměstnaneckém poměru. 

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? 

Během magisterského studia jsem měl možnost nastoupit do Metrostavu na zkrácený úvazek. Působil jsem na stavbě jako mistr a učil se od svých zkušenějších kolegů.Náročnější to bylo z hlediska organizování času, ale bylo možné domluvit se i individuálně.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Představa byla mezi 20 000 až 25 000 kč na základě komunikace se spolužáky z oboru.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Nepovažuji to za důležité. Personální oddělení firem fungují dobře. Takže stačí napsat e-mail. 

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Jelikož firma Metrostav a.s. spolupracuje s fakultou stavební na VŠB-TU Ostrava, tak mě shodou okolností vyučoval člověk pracující pro Metrostav, když právě hledali posily do týmu. Neváhal jsem a této možnosti jsem využil. Nicméně nabídky práce byly umístěny i na školním webu. Navíc tam jsou i stánky s novinami, kde se studenti mohou dozvědět o aktualitách firmy, co se povedlo, dokončilo, případně na čem se pracuje apod.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Přínos vidím v tom, že někteří studenti nemusí znát všechny firmy působící na trhu a tohle je dobrý způsob jak jim představit firmu samotnou, včetně rozsahu prováděných prací, které nabízejí a určitým způsobem i nadchnout studenta pro danou práci.Již během studia mě zajímaly informace především z praxe tedy exkurze. Abych uvedl příklad, VŠB-TUO ve spolupráci s Metrostavem pořádala výjezd na realizaci pilot ve ztížených podmínkách pro integrované výjezdové centrum.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne. Nemusel.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Momentálně využívám MHD a cesta mi zabere cca 40 minut. Je to tak na hraně.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Ano, rád bych na sever – do Skandinávie, kde máme již několik let stavební zakázky. Určitě bych chtěl získat nové poznatky z oboru. Jednak poznat jak to chodí v jiné zemi a taky je to trochu výzva ohledně komunikace v cizím jazyce, ale to mě baví a o to lépe by se mi určitě pracovalo.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 35% - Práce mě baví, ale řekněme si upřímně... všichni máme své závazky, které je třeba plnit.

Pověst a image firmy: 15% - Firmu jsem si vybral kvůli její stabilitě, a dlouhé tradici.

Pracovní náplň: 25% - Je pro mne důležité odvádět práci, která má smysl.

Lidé a kultura ve firmě: 25% - Přátelský kolektiv vytváří kvalitní základnu pro dobře odvedenou práci.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, v rámci výjezdního zasedání, které se koná každoročně, se zrekapituluje celý rok a vize do budoucna.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Firemní hodnoty jsou: profesionalita, důvěryhodnost, stabilita a držíme slovo.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Hodnotím ji pozitivně, kolektiv je přátelský a nápomocný. 

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Své rozhodnutí hodnotím jako správné.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě nesleduji pravidelně, ale vždy, když narazím na příspěvek zaměstnavatele, rád si jej přečtu. Příspěvky jsou vždy s fotkami, dobře strukturované a přehledné.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano. Vyhovuje mi systém velké společnosti, kdy jsou jasně daná pravidla pro řešení daných jednotlivých úkonů, ať už dle organizačně řídících norem nebo kolektivní smlouvy. Věci týkající se přímo mé osoby jsou vždy řešeny individuálně s personalistou nebo mým přímým nadřízeným.