Rozhovor: Michal Horáček - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Michal Horáček - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 12:52

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Michal Horáček

Pracovní pozice: Enterprise Marketing Lead, Microsoft

Vystudovaná VŠ: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Již během studia jsem se hodně věnoval práci. Mimo dvou 5 měsíčních letních brigád v USA, kde jsem dělal barmana, jsem ve druhém ročníku začal se stáží v konzultantské společnosti. To se pak pochopitelně projevilo i na studijních výsledcích, kdy jsem řádnou část zkoušek absolvoval jen s dosažením nezbytného minima pro splnění. Na druhou stranu mě škola vždycky bavila, takže když už jsem neseděl v práci, ale byl ve škole, snažil jsem se z toho dostat maximum. A taky si to i užít.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

V posledním ročníku jsem mluvil zcela plynně. Angličtinu jsem se učil už od dětství, ale nejvíce mi rozhodně dal pobyt v Anglii a v USA. Nikdy jsem nebyl extra pilný student, ale vždycky mi pomáhalo sledovat seriály s anglickými titulky a následně bez titulků. Některé pasáže jsem si pouštěl i několikrát dokola, abych byl schopný to říci tak, jak se to prostě říká.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Obor studia jsem si vybral, protože jsem věřil, že mě to naučí to, co od školy očekávám. Hledat informace, pracovat s nimi a vyhodnocovat je. Pak také umět vystupovat a především umět mluvit. A to se vlastně splnilo. A taky mě to bavilo. Už během školy jsem ale věděl, že se tomu věnovat nebudu. Bylo to asi tím, že jsem měl možnost absolvovat konzultantskou stáž, která mi ukázala, co mě vlastně doopravdy baví.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

V prvním ročníku jsem absolutně netušil. Měl jsem vizi, že chci dělat Generálního tajemníka OSN. Ale během prvních let jsem se postupně upevňoval v tom, co bych dělat chtěl. A to teď dělám… 

Samostatné podnikání mě láká, ale nemám pocit, že bych na to měl teď dost zkušeností, že bych měl speciální nápad a že bych měl trhu co nabídnout. Proto jsem zaměstnancem a sbírám zkušenosti. Navíc je to i pohodlné. Spoustu záležitostí za mě řeší naše společnost, takže s nimi nemám starosti.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Pracoval jsem v konzultantské společnosti již od druháku. Zpočátku to docela šlo, byl jsem na stáži s výkonem práce 7 minut školy a s počtem 20 hodin týdně. Pak ale práce začala přibývat, trávil jsem tam výrazně více času a navíc se firma přestěhovala do nové budovy, která byla výrazně dále. Smlouvu jsem rozšířil na 30 a následně 40 hodin, takže jsem měl vlastně plný úvazek a k tomu ještě školu. Na štěstí mi moji nadřízení vycházeli vstříc a umožňovali mi rozvrhnout si práci, takže jsem neměl klasickou od 9:00 do 5:00, ale přizpůsoboval jsem si to dle rozvrhu. Za celou dobu jsem nikdy neměl ani na moment pocit, že mi ta škola nic nedává a že bych s tím chtěl praštit a naplno se věnovat práci. Svého rozhodnutí nastoupit do plnohodnotného pracovního procesu relativně brzy pak rozhodně nelituji.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Na tuto otázku se mě ptala už paní reportérka v Ekonomika ČT24. Odpověděl jsem, že očekávám alespoň 30 tisíc měsíčně. Mám v tom trochu zkreslenou představu, ale to číslo jsem odvodil na základě zkušeností z konzultantské praxe.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Se svým současným zaměstnavatelem jsme se setkali nejprve napřímo, ale životopis jsem následně zasílal přes LinkedIn, stejně jako jsem si zjistil, s kým půjdu dělat interview.

Tuto možnost bych určitě uvítal.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Než jsem ukončil magisterské studium, zapsal jsem se ještě do programu Honors Academia, kde jsem získal řadu velmi dobrých kontaktů nejen od spolužáků, kteří pravidelně v uzavřené skupině na sociálních sítích sdílí nabídky ve svých současných působištích, ale program nám nabízel možnosti práce v partnerských společnostech i cíleně. A jednou z nich byl i můj současný zaměstnavatel. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zúčastnil jsem se studentského veletrhu Šance. Společnosti se snaží ukázat se a přilákat studenty, ale z mé poslední zkušenosti jsem měl pocit, že lidé, co se něco dozvědět chtějí, si to dohledají po svém a ti, co opravdu přijdou, spíše jen sbírají propagační předměty. Myslím, že do budoucna bude nezbytné tento koncept změnit, protože pro firmy to přestane dávat smysl a tím se zhorší i kvalita toho, co pak sami nabízí.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Dočasně jsem se přestěhoval kvůli škole a zůstal jsem zde i kvůli práci. V mém rodném městě bych práci podobného zaměření nesehnal.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Aktuálně dojíždím cca 45 minut a více bych popravdě dojíždět nemusel. Dokážu si však představit přestěhovat se do budoucna mimo Prahu a s naším konceptem „Práce odkudkoli“ dojíždět do práce třeba i přes hodinu, ale maximálně jednou, či dvakrát týdně.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Původně jsem si představoval, že za každou cenu musím svou kariéru strávit v zahraničí. Lákaly mě nové možnosti, výjimečnost a zajímavost a pochopitelně i vyšší platové ohodnocení. Po tom, co jsem si již prošel dvěma zahraničními brigádami v USA a stáží ve Švýcarsku, bych ale nebyl zklamaný, pokud bych již zbytek kariéry strávil v Česku. I když mě zahraničí pořád láká a budu-li mít lukrativní příležitost, rád ji využiji.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 30 %  

Pověst a image firmy – 15 %     

Pracovní náplň  - 25 %

Lidé a kultura ve firmě  - 30 %