Rozhovor: Michal Kopecký - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Michal Kopecký - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 16:20

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Michal Kopecký

Pracovní pozice: Technik vysílacích služeb, České Radiokomunikace

Vystudovaná VŠ: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Díky studijnímu plánu, který nikdy nemůže být ušitý každému na míru, byly předměty, které mě bavily a které mně přišly zbytečné. Podle toho pak vypadala známka v indexu. 

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Byl jsem na úrovni B2, která mi většinou stačila k porozumění hlavních myšlenek a technických článků pro mou specializaci. Poslední ročník na VŠ jsem si zapsal hodiny konverzace s rodilým mluvčím, protože v ČR máme všichni dobře zmáklou gramatiku, ale bojíme se mluvit. 

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Studoval jsem bezdrátové komunikace, které jsem si ze zájmu sám vybral a pokud Vás něco baví, tak proč v tom nepokračovat? Naopak mě mrzí, že většina bývalých spolužáků nepracuje v oboru. 

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Přemýšlel jsem o obou variantách. Nápad k podnikání se dostavil pouze mimo můj obor (návrh a výroba designového nábytku z kartonu značky Kartoons.cz), po roce a půl jsem kvůli rozdílnému pohledu na podnikání ukončil s mým společníkem spolupráci a začal si hledat práci v oboru.  

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Chtělo by to lepší propojení škol s firmami, kdy by měl student možnost získat praxi (bez nároku na finanční odměnu, jak je to běžné ve světě) během studia v daleko větší míře než je tomu doteď a navázat tak vztah s potenciálním zaměstnavatelem nebo alespoň získat další zkušenosti a referenci do životopisu. Během mého bakalářského studia jsem se přes školu snažil získat praxi, nicméně nabídka byla právě dost omezená a po několika pokusech jsem to vzdal.  

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Očekával jsem 25 000 Kč hrubého, s tím že mám možnost ukázat zaměstnavateli své schopnosti a on je během jednoho roku ocení nebo ne a půjdu o dům dál. Nakonec pro mě pozice technika dohledových systémů v ČRa byla natolik lákavá, že jsem s požadavky na plat šel ještě níže. Už po zkušební době jsem dostal přidáno :-)

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Sociální sítě nikdy plně nenahradí osobní kontakt, spíš mě zaujalo pořádání ČVUT veletrhu iKariéra, což je skvělá příležitost seznámit se různými firmami.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Ptal jsem se bývalých spolužáků, jestli o něčem nevědí, webové portály jako je jobs.cz, a tam jsem právě našel nabídku práce od ČRa.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Jak jsem zmínil výše, iKariéra byla pro mě přínosem pro zmapování trhu. Dozvědět se, čím se různé firmy zabývají a o jaké absolventy mají zájem.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Nemusel, ale i tato varianta mě na femtosekundu napadla. Nicméně v Praze jsem se narodil, mám tu rodinu a vyměnil bych jí jedině za teplé kraje v zimním období.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně dojíždím 35 minut a snesitelné maximum je pro mě jedna hodina. Čím méně přestupů, tím více klidu na čtení knihy.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Zahraničí znamená výzvu, větší peníze, ale také odloučení od rodiny či přátel. Chvilku mě lákal bývalý spolužák do Švýcarska k mobilnímu operátorovi Orange, nicméně mám v tuto chvíli práci, která mě baví.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      25% Platit složenky se musí a možnost růstu je motivační.

Pověst a image firmy     5%  Jsou firmy s dobrou i špatnou pověstí, ale nikdy nemáte šanci předem zjistit poměry či náladu uvnitř firmy, což je z hlediska klidu pro práci daleko důležitější.

Pracovní náplň      35%  Pokud chodíte do práce, kde budete trávit velkou část svého života, je důležité, aby Vás bavila.

Lidé a kultura ve firmě      35%  Z dobrých kolegů se stávají přátelé a to považuji za neméně důležité.