Microsoft je na práci z domova připraven | EkonTech.cz


Microsoft je na práci z domova připraven

Kariéra / veletrhABSOLVENTI.cz / microsoft
4. 1. 2021 - 20:01

Společnost Microsoft je nadnárodní firma zabývající se výrobou, vývojem a podporou počítačových služeb a produktů. Pouze v Praze má tato společnost asi 850 zaměstnanců v mnoha rozmanitých týmech, od vývojářů až po HR services. Za společnost se online konference veletrhABSOLVENTI.cz účastnila Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů za Českou republiku a Slovensko.

Je známo, že společnost Microsoft již léta prosazuje heslo “Pracuj odkudkoliv”. Proto tato firma vývojem koronavirových událostí a nutnosti práce z domu, nebyla tolik zaskočena, jako některé jiné. Avšak z dlouhodobého hlediska i pro Microsoft bylo přizpůsobení práce z domu výzvou. Jak uvádí Klára Žižková, ředitelka lidských zdrojů za ČR a SK, oříškem bylo především udržení hranice pracovního a osobního života. 

Ve společnosti je mnoho týmů a každý pracovník je součástí hned několika najednou. Proto bylo zpočátku velmi těžké zkoordinovat práci v týmech s osobními životy a návyky jedinců. Na otázku, Co vás tedy koronavirová krize naučila? odpovídá Klára, že je to především větší disciplína, respekt osobního života ostatních kolegů, efektivní komunikace ve velmi krátkém čase a hledání nových cest. 

Ostatně, poslední zmíněné je dalším neoficiálním mottem této společnosti. Obecně je v ní totiž prosazován mindset - "Nelze předpokládat, že něco umíme, ale musíme jít a naučit se to lépe." Toto nastavení mysli hledají i u uchazečů, společně s uměním naslouchat potřebám a přáním uživatelů. 

Učení by měl být, dle mínění Kláry, přirozený proces, který nesmí přestat. Proto odkazuje zájemce o více vědomostí v oblasti Microsoft technologií na Microsoft Academy, kde si tyto vědomosti můžete rozšířit a případně získat i různé certifikace. Odkazuje ale i na další platformy, jako například GitHub, který spojuje vědomosti odborníků v oblasti technologií s laiky. 

Více o tom, jak společnost Microsoft zvládla přechod do online prostřední najdete v záznamu konference na veletrhABSOLVENTI.cz nebo v rozhovoru s Klárou Žižkovou a Thomasem Rizzem.