Rozhovor: Miroslav Kos - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Miroslav Kos - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 12:32

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Miroslav Kos

Pracovní pozice: Personální ředitel, HOCHTIEF

 

1. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Na vysoké škole jsem studoval Automatizované systémy řízení ve stavebnictví. V té době se jednalo o nový obor. Byl zaměřený na všeobecné stavbařské znalosti, které byly dále doplněny o obory řízení, programování a znalost výpočetní techniky. Již od začátku studia jsem se chtěl profesně uplatnit v některé stavební společnosti. Mělo na to vliv i mé předchozí studium na učňovské škole v Táboře a následné studium na střední průmyslové škole stavební ve Volyni. V době rozhodování o budoucím uplatnění jsem byl ovlivněn i mým otcem, který celý život ve stavebnictví pracoval. Stavebnictví bylo, je a věřím i bude mojí srdeční záležitostí. Především proto, že realizované projekty jsou výsledkem práce skvělých a odpovědných lidí.  

 

2. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

V době mého rozhodování o budování kariéry nebylo úplně jednoduše možné začít samostatně podnikat. Ta možnost nastala až po několika letech od mého nástupu do současné společnosti. Přesto si myslím, že bych se pro zaměstnanecký poměr rozhodl i v případě, že by možnost soukromého podnikání byla. Nevím, zda je možné v tomto okamžiku hovořit o budování kariéry, ale každý start po absolvování studia je ovlivněn firemní kulturou, kolegy a zajímavostí pracovních úkolů. Troufám si říct, že v mé profesní dráze sehrál každý z těchto prvků svou roli. 

 

3. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

První pracovní zkušenosti jsem získával v době mého studia na učňovské škole. Návazně také v době letních prázdnin a o zkouškovém období, kdy jsem pracoval v různých stavebních podnicích. Vždy jsem se ale snažil o propojení získaných zkušeností s teorií a naopak. Kombinace studia s praxí je dle mého názoru skvělá šance pro studenta, ale i pro společnost k tomu, aby se vzájemně poznali, získali dostatečné informace o možnostech spolupráce a v neposlední řadě úspěšně pracovali na budování pracovní kariéry. I to je důvod, proč HOCHTIEF CZ nabízí tzv. řízené praxe pro studenty vysokých škol. Smyslem je především ukázat pohled do reálného profesního života. Student dokonale pozná prostředí a organizační strukturu, ví, že tato společnost má vysokou kulturu a že se mu vyplatí v ní dál pracovat. A my zase poznáme, jakým může být přínosem pro firmu.

 

4. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě     30 % - Jedná se o důležitou oblast, která jednak naplňuje lidské potřeby, jednak dává člověku možnost dosáhnout, v závislosti na pracovním výkonu a kvalitě odvedené práce, na vyšší manažerské pozice.

Pověst a image firmy     15 % - Má vliv na nábor, obchod a další firemní oblasti. Dává také prostor pro posílení sounáležitosti s firmou a oborem, ve kterém působí.   

Pracovní náplň       35 % - Měla by hlavně přispět k aktivnímu přístupu zaměstnance k plnění pracovních povinností. Dobře plnit úkoly nejde bez jasně vymezených pravomocí a odpovědností. Může mít velký vliv na iniciativu a budoucí kariéru zaměstnance.

Lidé a kultura ve firmě       20 %  - Ovlivňují firemní komunikaci, mezilidské vztahy a přispívají k dobré či špatné pracovní atmosféře.

Na více otázek nemohl z časových důvodů respondent odpovědět.