Rozhovor: Nelly Talášková - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Nelly Talášková - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 14:07

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Nelly Talášková

Pracovní pozice: HR ředitelka, Allianz pojišťovna

Vystudovaná VŠ: Univerzita Karlova Praha, Filozofická fakulta

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Škola mě bavila a měla jsem velké štěstí na skvělé spolužáky, takže jsem se opravdu do školy těšila. Podle studijních výsledků bych asi měla být klasifikována jako šprt, ale myslím si, že jsem si jen dobře vybrala.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Patřila jsem k lepšímu průměru, ale to bylo v době, kdy v Allianz v ČR byla ještě úředním jazykem němčina (a nemluvím o Rakousku-Uhersku). Pokud bych srovnala tehdejší úroveň s dnešními absolventy, byla bych těžký podprůměr.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano, ani chvíli jsem neváhala. HR mě bavilo :-)

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Tehdy mě vůbec nenapadlo jít na volnou nohu. Chtěla jsem do velké korporace, učit se jazyky, učit se nové věci, sbírat zkušenosti, cestovat po světě a být v tom, co dělám úspěšná. Myslím, že tam v dálce byla vždycky vidina toho, že bych jednou chtěla být „svým vlastním pánem“.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Pracovala jsem již od gymnázia v jednom polostátním podniku. Byla to skvělá zkušenost a na svou dobu to byl zaměstnavatel velice vstřícný a nabízel velkou flexibilitu. Takže skloubit práci a školu nebyl problém.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Strašně jsem chtěla nastoupit za 20 000 Kč, nakonec to bylo tuším za 16 000 Kč, ale i tak jsem byla ráda. Představu o platech jsem měla, byl to můj obor, a taky jsem věděla, že to budu mít jako absolvent těžké.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Současný zaměstnavatel kontaktoval mě. Myslím, že bych bývala tuto možnost přivítala, ale asi stejně důležité by pro mě byla prestiž zaměstnavatele a osobní zkušenost s ním někoho z mého okolí.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Všechno se dělo přes osobní kontakty.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Za mého mládí moc akcí pro studenty nebylo. „BIG4“ atakovala studenty převážně na VŠE, ale o nás, „humanitní chudobu“ z FF UK, nikdo velký zájem neměl. Myslím, že je to dnes mnohem lepší a studenti si dnes mohou vybírat a získávat potřebné informace mnohem lépe.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Já jsem asi jeden z mála „Pražáků“, který v počátcích své kariéry jezdil za prací mimo Prahu. Chtěla jsem pracovat v TPCA a ta měla sídlo v Kolíně. Dnes již několik let pracuji ve svém rodném městě.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce to mám 5 minut autem nebo 20 minut krásnou procházkou. Jinak snesitelné maximum je někde kolem jedné hodiny jedna jízda.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Ano, určitě. Jazyk, jiná kultura, dobrodružství a nové pohledy a zkušenosti.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě          10 %

Pověst a image firmy    20 %

Pracovní náplň      35 %

Lidé a kultura ve firmě     35 %

Pro mě je důležité, co dělám, s kým to dělám, pro koho to dělám a za kolik až tak zásadní není.