Společnost Nestlé Česko s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Adenike Gbadeboriovou | EkonTech.cz


Společnost Nestlé Česko s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Adenike Gbadeboriovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 17:50

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Adenike Gbadeboriová

Společnost: Nestlé Česko s.r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČZU

Doba od dokončení studia: 2017

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Jelikož jsem začala pracovat již během studia na vysoké škole, musela jsem svůj čas ve škole co nejvíce časově i obsahově zefektivnit. Psala jsem vše do jednoho sešitu, který jsem měla neustále u sebe, abych se mohla učit kdekoliv a snažila jsem se vždy dávat pozor na přednáškách, abych si co nejvíce věcí zapamatovala a pochopila hned při výkladu a nemusela se jim doma věnovat. Magisterské státnice jsem tak, jako téměř celé svoje studium nakonec zvládla na „excellent”.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

Na konci bakalářského studia jsem na rok vycestovala jako au-pair do Londýna. Když jsem se poté vracela, věděla jsem, že magistra chci studovat již na anglickém oboru, což Česká zemědělská univerzita umožnuje. Měla jsem tak možnost angličtinu denně používat a poznat spoustu zajímavých lidí z celého světa. 

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Studovala jsem Economic and Management, což je velmi široký obor. K práci v marketingu mě přivedly až první pracovní zkušenosti. Jednou z nich byla práce asistentky na marketingovém oddělení v bance a poté stáž přímo v marketingovém oddělení ve společnosti prodávající kosmetiku. 

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Zatím jsem se nevzdala snu vlastního podnikání, ale myslím si, že člověk po ukončení vysoké školy potřebuje nejdříve nabrat zkušenosti z hlediska řízení businessu a profesních mezilidských vztahů. 

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, již během studia jsem pracovala na poloviční úvazek a bylo to velmi náročné. Na druhou stranu jsem za tuto zkušenost ráda. Pomohlo mi to ujasnit si, jaká práce mě bude opravdu bavit a jak si vybrat správného zaměstnavatele.   

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Vycházela jsem z různých statistických informací, které jsou veřejně dostupné, také jsem měla možnost zeptat se svých kolegů. 

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ano, skvělou sociální sítí na hledání práce je určitě LinkedIn. 

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Možností je dnes opravdu hodně, od pracovních serverů přes sociální sítě až po pracovní veletrhy, které se konají přímo na půdách univerzit, jako např.  Veletrh pracovních příležitostí ČZU.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Určitě ano a pokud je program přizpůsobený přímo studentům vysokých škol, může se každý dozvědět nebo zeptat na věci, které jsou pro první zaměstnání v životě velmi cenné. 

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

30 minut. Snesitelné maximum je 1 hod.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Určitě ano. V dnešním globalizovaném světě je práce v zahraničí i jakýkoliv dlouhodobý pobyt mimo domovský stát příležitost, jak poznat novou kulturu, naučit se nový jazyk, ohodnotit svoje schopnosti v odlišném prostředí a zlepšit své pracovní vyhlídky do budoucna. 

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25%

Pověst a image firmy: 25%

Pracovní náplň: 25%

Lidé a kultura ve firmě: 25%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano. 

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura v Nestlé je velmi přátelská, otevřená a progresivní. Toho si právě na Nestlé nejvíce vážím.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Určitě tyto nové trendy vítám. Já sama jsem ted´ měla možnost být jednou z hlavních tváří aktuální kampaně S chutí do Nestlé! Jsem ráda, že jsem mohla své pracovní zkušenosti a zážitky sdílet v rámci kampaně veřejně a prezentovat svého zaměstnavatele. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, vždy upřednostňuji osobní přístup k řešení jakýchkoliv věcí.