Společnost NN Group TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Nikolou Trmalovou | EkonTech.cz


Společnost NN Group TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Nikolou Trmalovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 18:11

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Nikola Trmalová
Společnost: NN Group
Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČZU, Institut vzdělávání a poradenství, Poradenství v odborném vzdělávání
Doba od dokončení studia: 1,5 roku
 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Řekla bych, že na VŠ jsem byla průměrnou studentkou. Nesnažila jsem se mít za každou cenu ty nejlepší studijní výsledky, chtěla jsem už v té době studia získávat i praktické zkušenosti.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

Na VŠ má úroveň anglického jazyka bohužel stagnovala, nicméně velmi dobré základy jsem měla z mé střední školy, kde byla výuka AJ 5 – 6 hodin týdně a měli jsme možnost vycestovat i do zahraničí. To mi také pomohlo k složení certifikátu City & Guilds v úrovni B2 v závěru mého studia.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Jelikož mám velmi široké spektrum zájmů a koníčků, nekoukala jsem po konkrétním oboru, ale po jednotlivých pozicí z různých oborů. Velkou roli hrála náplň práce.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Věděla. Budování kariéry, možnost získat zkušenosti z více oblastí a nějaká forma „jistoty“ jsou pro mě aktuálně velmi důležitá. Nicméně samostatné podnikání určitě do budoucna nezavrhuji! :)

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? 

Ano, už od střední školy jsem chodila na brigády. S nástupem na VŠ jsem přecházela z prázdninových (většinou manuálních) brigád na brigády, kde mohu získat hodnotné zkušenosti při hledání budoucí práce. Rozvrh na VŠ mi krásně umožňoval chodit na brigádu a ve zkouškových období jsem mohla mít od práce volněji.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

To bylo relativně jednoduché. Věděla jsem, že s mými náklady (ať už dopravními nebo rodinnými) nechci jít pod částku 20 000 čistého za měsíc (tedy necelých 30 000 hrubého). To, co by případně bylo nad „limit“ by byl jen příjemný bonus do začátku, vždyť se přeci jedná o první práci. 

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Přes sociální síť ne, nabídku brigádnické pozice jsem našla na pracovních webových portálech. Na VŠ jsme měli možnost navštívit tzv. Veletrh pracovních příležitostí, což pro mě bylo velmi přínosné.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Jak už jsem zmínila v otázce výše, z portálů, jako je např. Jobs.cz. To byla pro mě nejpříjemnější varianta, jak získat široký přehled o nabízených pozicích. 

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Měli jsme velmi bohatý výběr pořádaných akcí společnostmi. Aktuálně si vybavuji tři zajímavé workshopy, které vedli zástupci různých firem na různých pozicích. Mluvili nejen o tom, jak to u nich ve firmě funguje, ale také o jejich náplni práce a o zkušenostech. To bylo velmi přínosné.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Přestěhovat za prací jsem se nemusela, nicméně jsem se musela smířit s tím, že strávím určitou dobu cestování. Pocházím z malé vesničky a za ruch velkoměsta bych ji nevyměnila.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cestou do práce kombinuji tři různé dopravní prostředky (auto, vlak a MHD). Z domova až na mou kancelářskou židli to trvá cca 1 hodinu. Jedna hodina je pro mě snesitelné maximum v kombinaci volné pracovní doby a možnosti home officů. 

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Budoucí kariéru v zahraničí prozatím neplánuji. Pokud by taková nabídka přišla, záleželo by na okolnostech, zda bych ji přijala. 

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Nejdůležitější je pro mě to, aby mě práce bavila. V další řadě stojí mít okolo sebe pozitivní, dobře laděné lidi a pak je vše ostatní.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20 %

Pověst a image firmy: 10 %

Pracovní náplň: 40 %

Lidé a kultura ve firmě: 30 %

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, komunikuje. Pravidelně se konají tzv. „Orange day“, kam může přijít každý z firmy. Generální ředitel nám komunikuje veškeré podstatné informace, jejichž součástí jsou i vize firmy a jejich plnění. 

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, našimi hodnotami jsou „Care“, „Clear“, „Commit“. Myslím, že na péči o klienty nebo o nás – zaměstnance, naši férovost, transparentnost a zodpovědnost klademe obrovský důraz.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

S naší firemní kulturou jsem velmi spokojená. Pozitivní je hlavně to, že se ji snažíme stále zlepšovat. Osobně vnímám pozitivně, že se na sebe s kolegy při míjení na chodbách usmíváme, snažíme se jeden druhému pomáhat a vyhovět. Noví zaměstnanci bývají mile překvapeni příjemnou atmosférou.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Kdybych byla v poslední ročníku VŠ, rozhodla bych se stejně. Nic bych nezměnila.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Trend sociálních sítí je obrovský a s tím i význam pro prezentování společnosti. Myslím, že v prezentaci na sociálních sítí máme ještě prostor pro zlepšení.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, myslím, že je to jeden z bodů k podávání dobrých pracovních výkonů.