Rozhovor: Ondřej Franek - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Ondřej Franek - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 16:02

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Ondřej Franek

Pracovní pozice: projektový specialista, O2 Czech Republic

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze

 

1. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Anglicky jsem uměl velmi dobře, během magisterského studia jsem získal certifikát CAE. Krátce potom jsem strávil 5 měsíců v San Franciscu, kde jsem byl na výměnném pobytu v rámci studia na FPH VŠE. Hodně mi v angličtině pomohlo samotné studium, protože většina studijních materiálů byla v angličtině a některé předměty byly vyučovány zahraničními lektory.

 

2. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

V průběhu magisterského studia jsem svůj obor přizpůsobil tomu, co mě baví v práci. Začal jsem studovat projektové řízení jako vedlejší specializaci a nabyté teoretické znalosti jsem si hned zkoušel v práci.

 

3. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Ani k jednomu jsem netíhl více, ale nakonec jsem si vybral zaměstnání, protože začátek kariéry zaměstnance je snazší (z mého pohledu) než podnikání. Chtěl jsem být nezávislý a neměl jsem podnikatelský nápad, o kterém bych si myslel, že mě uživí.

 

4. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Na konci bakalářského studia jsem nastoupil na poloviční úvazek k současnému zaměstnavateli a u toho studoval. Bylo to náročnější než jen studovat, ale zato mi škola začala dávat mnohem větší smysl – zjistil jsem, které předměty pro mou práci mají vysokou přidanou hodnotu, a kterými mohu jen tak „proplout“.

 

5. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Očekával jsem částku kolem 30 tisíc měsíčně hrubého. Věděl jsem, že práce, kterou dělám na poloviční úvazek je méně náročná než pozice, na kterou bych mohl postoupit a podle toho jsem odhadl, jak by mohla být ohodnocena.

 

6. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval, ale možnosti kontaktu např. přes LinkedIn bych určitě využil.

 

7. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

O studentské stáži, která se postupně vyvinula v zaměstnání, jsem se dozvěděl z pracovního portálu. O spoustě nabídek jsem se také dozvěděl přes pracovní veletrhy a od kamarádů ze studentské organizace AIESEC.

 

8. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

Jistota, stabilita vs. 2) Změna

Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

9. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ano, přestěhoval jsem se, protože mě nebavilo trávit čas v MHD. V Praze jsem zároveň studoval, nebylo to proto těžké rozhodnutí.

 

10. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Zhruba 30 minut. Snesitelné maximum je pro mě zhruba 45 minut. Při delší vzdálenosti bych už přemýšlel o přestěhování blíže k místu práce.

 

11. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Zatím nevím, záleží, jestli by pro to byla nakloněna i moje slečna.

 

12. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      25 %

Pověst a image firmy       25 %

Pracovní náplň       25 %

Lidé a kultura ve firmě        25 %