Rozhovor: Petr Jirotka - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Petr Jirotka - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 10:21

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Petr Jirotka

Pracovní pozice: Specialista oddělení kontroly kvality, Hyundai

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Zařadil bych se spíš k těm slabším studentům. Jsem člověk, kterého víc baví věci fyzicky zkoumat, poznávat jak fungují, než číst skripta.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Dokázal jsem se anglicky dohovořit, ale převládala stydlivost mluvit anglicky, že řeknu nějakou hloupost. Každodenní používání angličtiny tuto slabost naštěstí odstranilo. Dále mi chyběla znalost technických výrazů v angličtině.

Anglicky jsem se učil od II. stupně základní školy až po vysokou školu. Navíc jsem navštěvoval i jazykovou školu.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Rozhodně ano, automobily jsou mé hobby a podle toho jsem si vybíral i vysokou školu.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Z mého pohledu současné zákony podnikatelům jejich podnikání příliš neusnadňují. Dále bych se jakožto podnikatel/živnostník sotva dostal k nejmodernějším technologiím jako v nadnárodní společnosti, která na to má dostatečný kapitál a „know-how“. Proto jsem se rozhodl pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Brigády při studiu byly úplně mimo můj současný obor. Nicméně jsem se aspoň naučil pracovní kázni a dochvilnosti. V současné době pokračuji ve studiu na vysoké škole a skloubit studium a práci na plný úvazek je velmi náročné nejen časově.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Mnou očekávaná hrubá mzda při nástupu do zaměstnání činila 25 000,-Kč. Částku jsem odvodil na základě zkušeností přátel a známých.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval. V případě profesní sociální sítě jako je LinkedIn bych tuto možnost uvítal, ale v případě sociálních sítí jako Facebook atd. mi to přijde krajně neprofesionální.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Sledoval jsem přímo internetové stránky firem, ve kterých jsem se chtěl ucházet o zaměstnání. HMMC je jeden z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Moravskoslezském kraji. O volné pozici jsem se dozvěděl na webových stránkách HMMC. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Přínosné jsou pro studenty, kteří zatím tápou, kterým směrem se ubírat. Já se těchto akcí neúčastnil. Chtěl jsem pracovat v automobilovém průmyslu a nejlépe přímo v automobilce. Tudíž v mém případě připadaly v úvahu pouze tři společnosti v ČR.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Nemusel. Nicméně by mi to nečinilo problém.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

V jednom směru denně dojíždím cca 20 minut. Pomyslná hranice, kterou bych nerad překročil, je cca 40 minut v jednom směru.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Rozhodně ano, zatím jsem mladý a bez závazků a zkušenosti ze zahraničí se můžou jedině hodit. I kdyby to mělo být jen zdokonalení v cizím jazyce. Člověk, který se zvládne prosadit ve svém oboru v zahraničí je dle mého názoru daleko žádanější i na tuzemském trhu práce.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě (40%) – za dobře odvedenou práci chci být oceněn, ostatně jako každý člověk.

Pověst a image firmy (10%) – nepracoval bych ve firmě, za kterou bych se na veřejnosti styděl.            

Pracovní náplň (40%) – práce mě musí bavit a zajímat, jinak nepodám maximální výkon.

Lidé a kultura ve firmě (10%) – v pozitivně naladěném prostředí se pracuje lépe.