Rozhovor: Petr Toman - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Petr Toman - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 11:56

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Petr Toman

Pracovní pozice: Specialista strategie, Skupina ČEZ

Vystudovaná VŠ: České vysoké učení technické v Praze, fakulta dopravní a University of Texas at el paso

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Sám sebe bych hodnotil jako studenta, který téměř vždy splnil všechny své studijní povinnosti jako první a teprve poté se věnoval sportu, kamarádům, zábavě atd. Zároveň jsem se vždy snažil o to, abych dělal pouze jednu činnost a naplno. Když jsem šel do školy, studoval jsem. Když jsem šel do posilovny, cvičil jsem. Když jsem šel do hospody, bavil jsem se. Je mi jasné, že někteří mí spolužáci mě vnímali jako šprta, dnes bych tak byl, alespoň myslím, vnímán rozhodně více než dříve. Co se týče studijních výsledků, tak ty jsem měl vždy mezi 5 % nejlepších. Byly přímo úměrné mému nasazení a tomu, co jsem škole dával. Samozřejmě první tři semestry jsem škole dával více než později, když jsem se v tom naučil takříkajíc chodit.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Poslední rok vysoké školy jsem strávil na univerzitě v texaském El Pasu, tudíž už jsem hovořil na komunikativní úrovni, nicméně s velkými rezervami, a tak vlastně hovořím dodnes. Nejsem typ člověka, kterému by šel cizí jazyk tzv. přes pusu. Vždy jsem patřil k těm, kterým to spíš nešlo, než šlo. Nejvíc jsem se naučil anglicky během tohoto roku v El Pasu, ale tomu ještě předcházel jeden semestr Erasmu bakaláře v Dánsku. Zde musím říct, že jsem o jeden bod během výběrového řízení neprošel jazykovými testy mé školy a přesto (pro malý zájem o Erasmus) jsem mohl vycestovat a strávit krásných, dnes mohu tvrdit zlomových pět měsíců v dánském Horsens. Dle toho můžete soudit, že mi angličtina moc nešla a za to, jak hovořím dnes, vděčím studijním pobytům.

Z vlastní zkušenosti bych vycestování alespoň na jeden semestr všem studentům nedával jako možnost, nýbrž téměř jako povinnost. Rozšířilo mi to obzory, poznal jsem lidi napříč Evropou (v rámci programu Erasmus) následně i lidi za oceánem v rámci bilaterální dohody mezi ČVUT a zmíněnou univerzitou v  El Pasu, dokázal jsem se osamostatnit a především, viděl jsem místa, která většina lidí z České republiky neuvidí za celý svůj život.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Chtěl. Ani mě nenapadlo zkoušet štěstí v jiném oboru. Nakonec jsem ale strávil v oboru, který jsem vystudoval (doprava a logistika), pouhé dva měsíce a poté jsem začal pracovat v energetice.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Rozhodně ano. Nikdy mě ani nenapadlo, že bych začal podnikat. Jeden z mých nejlepších kamarádů podniká již od 15 let a to mě nejspíše utvrdilo v tom, že jsem spíše člověk do zaměstnaneckého poměru. Ač je, měřeno dle výdělku a očima jiných, vnímán jako velice úspěšný, tak vím, že to je těžce vydřené a prakticky všechen svůj volný čas věnuje firmě. Ale kdo ví, třeba jednou začnu taky. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Zkušenosti jsem nezískal prakticky žádné. Pokud hovořím o těch, které by se daly počítat jako praxe. Měl jsem nějaké klasické studentské brigády ve skladu či na výrobní lince ve fabrice, tyto mě ovšem naučily dost a především mi umožnily vážit si toho, co mohu dělat nyní.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Očekával jsem zhruba 25-30 tis. Kč hrubého. Toto rozmezí jsem odvozoval od toho, co jsem se různě dočetl v novinách, od kamarádů, atd.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Taková možnost je v dnešní době rozhodně nezbytná a většina zaměstnavatelů by o ni měla usilovat.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Pracovní portály na internetu a dále pak jednotlivé webové stránky velkých firem a jejich sekce s nabídkami pro studenty či absolventy. O možnosti práce v ČEZu jsem vůbec neuvažoval. Jak jsem řekl, očekával jsem a hledal jsem zaměstnání v mém oboru. Myšlenku práce mimo můj obor mi vnukla a vlastně mě pak donutila se přihlásit do výběrového řízení má přítelkyně.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Upřímně jich moc nebylo. Byl jsem dvakrát na veletrhu iKariéra, jednou jsem se zúčastnil jedné studentské soutěže pořádané jednou FMCG společností. Více mě zajímaly přednášky pořádané ČVUT a VŠE se zajímavými lidmi z různých oborů. Tyto přednášky se snažím navštěvovat i dnes a velice oceňuji, že se na vysokých školách najdou lidé, kteří tato zajímavá setkání pro studenty organizují. Myslím, že zájem často převyšující kapacitu přednáškových sálů mluví za vše a studenti to oceňují.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna 

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů 

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí 

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování 

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu 

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly 

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role 

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Mým rodným městem je jihočeský Tábor. Dalo by se tedy říci, že jsem se musel přestěhovat. Nicméně do Prahy jsem šel už na vysokou školu a o víkendech jsem se vracel domů a dnes je tomu stejně tak. Proto bych neřekl, že jsem se za prací musel stěhovat. Stěhoval jsem se za studii a v Praze pak zůstal, jako mnoho jiných, přišlo mi to tedy běžné.                 

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce nyní dojíždím, dle mého názoru, dobře fungující pražskou MHD 20-25 minut jedním směrem. Snesitelné maximum bych měřil dle toho, čím by bylo vykoupené. V budoucnu bych nechtěl vychovávat své děti mezi tramvajemi a v metru. Rád bych jim dopřál to samé, co jsem měl já - malebné prostředí táborských uliček. Byl bych tedy ochoten dojížděn do Prahy (1-1,5 hod). V dnešní době zaměstnavatelé čím dál více nabízejí částečnou práci z domova (1-2 dny v týdnu), proto věřím, že se mi můj sen podaří naplnit a mé děti budou moci každý den na cestě do školy vidět táborskou kašnu a sochu jednookého Jana Žižky.  

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Toto je pro mě asi nejtěžší otázka. Jsem člověk, který je utvářen svým okolím, rodinou, přáteli. Proto by to pro mě bylo složité rozhodování a záleželo by na podmínkách a okolnostech. Když by na to ale došlo, byla by to některá ze zemí Evropy. Jsou mi blízké severské země či Německo s Rakouskem.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě       30 %

Pověst a image firmy        15 %

Pracovní náplň       15 %

Lidé a kultura ve firmě      40 %