Rozhovor: Petra Hřebcová - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Petra Hřebcová - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 16:28

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Petra Hřebcová

Pracovní pozice: Lékařka Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, FN Motol

Vystudovaná VŠ: Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Studium vysoké školy jsem zvládla bez problémů, školu jsem ukončila s dobrým studijním průměrem.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Angličtinu jsem se učila na gymnáziu, na vysoké škole jsem absolvovala odbornou lékařskou angličtinu v prvním ročníku, dále jsem se studiu angličtiny již nevěnovala. Během studia jsem vyjela na dvě zahraniční stáže, kde jsem si zdokonalila zejména slovní projev.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Ano, vystudovala jsem lékařskou fakultu a chtěla jsem jako absolvent nastoupit do klinické praxe.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Během studia jsem měla zájem o více medicínských oborů, v průběhu posledního ročníku jsem se rozhodla pro obor Anestezie a intenzivní medicína. V rámci postgraduálního vzdělávání bylo nejvýhodnější nastoupit do zaměstnaneckého poměru.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Některé praktické zkušenosti jsem během studia získala v rámci studijních praxí. V kombinaci se studiem bylo absolvování praxí někdy náročné, proto jsem většinou stážovala během letních prázdnin.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Pro mé zaměstnání bylo snadné odvodit nástupní plat z tabulek platových tříd.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého zaměstnavatele jsem kontaktovala zasláním dopisu poštovní cestou, dále naše komunikace probíhala prostřednictvím emailu a telefonicky. Nemyslím, že pro můj obor je  vhodný kontakt přes sociální sítě.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Při hledání pracovního místa jsem prohlížela webové stránky klinik, kde jsem měla zájem pracovat.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Účastnila jsem se většiny akcí pro studenty, sama jsem byla i členem několika studentských spolků. Většinou se jednalo o akce s důrazem na prevenci některých chorob či akce podporující děti v dětských domovech. 

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna 

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ano. V Praze jsem strávila 6 let během studia, proto jsem se rozhodla zůstat i nadále.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím 5-10 minut, maximum by pro mě představovalo 30-45 minut.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

V ČR jsem spokojená, proto žádný delší zahraniční pobyt neplánuji. Pokud by se naskytla nabídka na zajímavou krátkodobější stáž v zahraničí, jistě tuto nabídku zvážím.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě   15 %

Pověst a image firmy     15 %

Pracovní náplň     40 %

Lidé a kultura ve firmě     30 %