Rozhovor: Jiří Schwarz - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Jiří Schwarz - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 15:06

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Jiří Schwarz

Pracovní pozice: Asistent auditora, PwC

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Ke studiu na vysoké škole jsem vždy přistupoval jako k nedílné součásti svého osobního růstu. Zodpovědný přístup a nepolevující píle mi umožnili studovat i na prestižní zahraniční univerzitě, což poté velice pozitivně ovlivnilo mé šance u přijímacího pohovoru.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Opravdu není klišé dnešní doby říci, že angličtinu potřebujete doslova na každém kroku. Při mé práci ji používám prakticky denně. Škola poskytne dobrý základ z pohledu slovní zásoby, nicméně nejlepším způsobem, jak se naučit nebo zdokonalit cizí jazyk, je život v dané zemi. Proto je opravdu žádoucí studovat nebo pracovat nějaký čas v zahraničí.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Můj obor mi poskytnul solidní základ pro širokou škálu různých profesí. Po dostudování vysoké školy jsem věděl, že chci pracovat pro firmu poskytující klientské služby, protože budu moci nahlédnout pod pokličku různých odvětví ekonomiky. A právě v auditu pracuji s různorodým portfoliem klientů – od výrobních podniků až po technologicky zaměřené firmy.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Mám velký respekt k lidem, kteří začnou podnikat už při škole a budovat solidní business. Já jsem pro začátek zvolil cestu zaměstnání, protože cítím, že potřebuji získat určité profesní zkušenosti a kompetence. A v neposlední řadě zaměstnání po škole poskytuje dostatečně silnou odrazovou plochu pro čerstvého absolventa.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Zaměstnavatelé v České republice se dnes než na typ vystudované vysoké školy dívají spíše na pracovní zkušenosti získané při studiu. Pokud pomineme fakt, že pracující student si plněji užije studentská léta, tak jakákoli výdělečná činnost už při studiu buduje pracovní návyky a charakter, který je v budoucnu k nezaplacení. Ze své zkušenosti vím, že přebíhání mezi školou a brigádou / zaměstnáním je velmi únavné, nicméně u jakéhokoli pohovoru bude mít takový absolvent lepší postavení než jeho spolužák, který má sice červený diplom, ale neví, co je to práce.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

V dnešním světě internetu je opravdu jednoduché zjistit, jaké jsou platové podmínky pro absolventy u jednotlivých zaměstnavatelů. To znamená, že očekávání může mít každý různá, nicméně pokud se přihlásím na určitou pozici, tak vím, kolik můžu dostat. A vždy je lepší říci si o trošičku víc.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Dneska prakticky každý moderní zaměstnavatel, který cílí na absolventy vysokých škol, využívá sociální sítě jako nástroj na prezentaci firmy a pracovních příležitostí. Například PwC organizuje na svých sociálních sítích různé seriály o tom, jak správně napsat CV, jak se připravit na přijímací pohovor a kde všude se můžete potkat přímo s lidmi z firmy. Tato setkání jsou obzvlášť přínosná, neboť se můžete přímo zeptat na témata z auditu, poradenství nebo daní.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Základem je určitě mít aktuální profil na síti LinkedIn, neboť si můžete být jisti, že na něj koukne někdo z HR, než si Vás pozve na pohovor. Dobrým zdrojem jsou různé agregátory nabídek práce působící na českém trhu a veletrhy pracovních příležitostí pořádané přímo na školách.  A v neposlední řadě je dobré kontrolovat náborový portál provozovaný Vašim vysněným zaměstnavatelem. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zde bych zdůraznil, že tímto způsobem jsem se poprvé setkal se svým zaměstnavatelem. Myslím si, že úroveň akcí typu pracovní veletrhy Šance a různé tematické workshopy s firmami z trhu jsou v současné době na velmi vysoké úrovni. Určitě doporučuji každému, kdo chce mít jasný přehled o aktuálním dění na trhu, aby se zúčastnil. 

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Stěhovat jsem se nemusel.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Práce auditora je rozmanitá, a to s sebou nese i určitou flexibilitu v dojíždění. Cestuji i mimo město, ale mnoho klientů máme přímo v centru Prahy. Myslím si, že doba okolo hodiny představuje pro mladého člověka ještě snesitelný čas.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

V rámci svého angažmá v PwC určitě plánuji výjezd do zahraniční kanceláře. PwC má své pobočky po celém světě, takže si můžu vybrat svoji destinaci nejenom na základě specifik mého portfolia klientů, ale také vztahu k určité zemi a její kultuře. Myslím si, že taková zkušenost člověku dodá nový nadhled do života a ukáže nové možnosti.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě    30 % Možnost kariérního postupu, který je založen především na mém výkonu, mne stále ženou kupředu.

Pověst a image firmy     20 % PwC pro mne představuje značku, na kterou jsem hrdý a nedám na ni dopustit.

Pracovní náplň      20 % Pracovní náplň hodně závisí na portfoliu klientů. Jsou zakázky, které jsou zajímavější než jiné, nicméně podstata práce je stále stejná – přinášet kvalitní výsledky a budovat důvěryhodnost ve společnosti.

Lidé a kultura ve firmě      30 % Parta mladých lidí, se kterými se dá trávit i volný čas a dynamické pracovní prostředí jsou velmi důležité pro můj pracovní výkon a psychickou pohodu.