Rozhovor: Pavlína Korkešová - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Pavlína Korkešová - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 16:39

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Pavlína Korkešová

Pracovní pozice: Lékařka na dětském oddělení Nemocnice Prostějov, Středomoravská nemocniční, člen skupiny AGEL

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Myslím, že moje studijní výsledky byly nadprůměrné, ke studiu jsem přistupovala zodpovědně, nepodceňovala jsem přípravu ke zkouškám a měla jsem samozřejmě i trochu štěstí, bez něhož se žádný medik neobejde.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Angličtinu jsem na gymnáziu dělala jen okrajově a maturovala jsem z němčiny, ale vzhledem k tomu, že stěžejní medicínské databáze jsou v angličtině, musela jsem na ni rychle přesedlat. Na konci studia VŠ jsem už vyhledávala a četla anglické články celkem bez problémů.

 Na medicíně se angličtina vyučuje během prvních dvou let, nejvíc znalostí jsem ale získávala potom hlavně praxí – vyhledáváním medicínských článků a sledování videí.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Pracovat v oboru bylo pro mě úplnou samozřejmostí. Představa pomáhat lidem mě motivovala i ve výběru vysoké školy. 

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Myslím, že než se člověk dostane do praxe, má hodně zkreslené představy, co znamená zaměstnanecký poměr a co obnáší podnikání. A v medicíně ani absolvent nemůže ihned začít pracovat soukromě. Takže nastoupit jako zaměstnanec byla jediná možná volba. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem díky rodině nemusela pracovat, což byla velká úleva vzhledem k náročnosti studia.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

O částce jsem měla určitou představu díky akci „Děkujeme, odcházíme“ a díky kolegům, kteří se na akci podíleli, byla tato částka pro mě přijatelná.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zaměstnavatele jsem kontaktovala klasicky, podala jsem žádost o práci e-mailem a byla pozvána na pohovor. Nejsem si jistá, jakým přínosem by bylo kontaktovat zaměstnavatele zrovna prostřednictvím sociální sítě, nicméně je asi v dnešní době už normální, že se firma prezentuje i na sociální síti a pro absolventy by byl např. FB snadno dostupným zdrojem všech informací o budoucím zaměstnavateli.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Mladí lékaři většinou aktivně oslovují primáře oddělení, na kterých mají zájem pracovat a konkrétně od nich dostanou informaci, zda je volné místo. Dalšími zdroji jsou lékařské časopisy s inzeráty, nabídky mohou přicházet i na studijní oddělení lékařské fakulty.

Já jsem volila dětské odd. v prostějovské nemocnici, protože z tohoto města pocházím a znám nemocnici odmalička.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Nepamatuji si, že bych měla možnost účastnit se nějaké akce pořádané společnostmi, nicméně myslím, si, že přínos pro studenty by byl velký. Dostali by informace o případném budoucím zaměstnavateli, udělali si představu o praxi a mohli by se lépe rozhodnout, co vlastně chtějí. Myslím, že by se i snížil počet mladých lékařů, kteří po roce praxe opouštějí oddělení, protože zjistí, že pracovní náplň je jiná než očekávali.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna 

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Měla jsem to štěstí, že jsem získala práci v okresní nemocnici a zůstala v kontaktu s prostředím, které znám.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím zhruba 45 minut denně. Pokud by mi pracovní pozice vyhovovala, ani delší dojíždění by mě neomezovalo.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Nikdy jsem netoužila budovat kariéru v zahraničí, i když vím, že je daleko lépe ohodnocená a vnímám to jako nespravedlnost. Velkou roli pro mě ale hraje moje rodina a kořeny. Cítím se jako Češka a jsem na to hrdá.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě   40%

Pověst a image firmy    5%

Pracovní náplň    50%

Lidé a kultura ve firmě      5%