Společnost Saint-Gobain TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Vojtěchem Brabcem | EkonTech.cz


Společnost Saint-Gobain TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Vojtěchem Brabcem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 16:25

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Vojtěch Brabec

Společnost: Saint-Gobain

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Stavební inženýrství

Doba od dokončení studia: 1 rok

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Během studia jsem kladl důraz na oblasti, ve kterých jsem se chtěl zdokonalovat a prohlubovat svoje znalosti i nad rámec výuky. A upřímně musím říci, že to bylo viditelné i na prospěchu. Jinak řečeno v předmětech, které mě zajímaly, jsem byl nadprůměrný. U ostatních předmětů jsem šetřil energií a dělal jen to nutné k jejich absolvování. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

Svou angličtinu jsem nejvíce zdokonalil na pobytu v zahraničí. Myslím, že jsem dosáhl středně pokročilé úrovně.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Ano, byla by škoda získané vědomosti nevyužít ve svém zaměstnání.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Na vysoké škole jsem nezavrhoval ani jednu možnost, ale po dokončení školy jsem našel práci v zaměstnaneckém poměru, která byla zajímavá a smysluplná. Pro začátek kariéry je to podle mne ideální, protože mohu nabrat cenné zkušenosti.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? 

Ano, poslední dva roky studia jsem část týdne pracoval jako asistent Znaleckého ústavu ve stavebnictví. 

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Vycházel jsem z průzkumu mezd na trhu a očekával jsem průměrnou mzdu ve svém oboru.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého zaměstnavatele jsem kontaktoval e-mailem, který měl uvedený u pracovní nabídky.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Tipy na zaměstnání jsem získával na internetu a od přátel. O svém zaměstnání jsem se dozvěděl na internetových stránkách nabízejících volná pracovní místa.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ano. Akce, které pořádají společnosti z oboru jsou velmi oblíbené, protože se tam dozvíte mnoho informací z praxe. Jedná se o prezentace produktů nebo činnosti jednotlivých společností.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ano. Díky přestěhování do Prahy šetřím čas dojížděním do práce.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do práce jezdím 30 min. Snesitelná délka cestování za prací je něco málo přes hodinu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Ano, práce v zahraničí je velice přínosná, protože poznáte nové prostředí, chování lidí a může vám tato zkušenost rozšířit obzory. V zimním semestru jsem byl na pracovně studijním pobytu v Nizozemsku. 

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 30 %

Pověst a image firmy: 20 %

Pracovní náplň: 30 %

Lidé a kultura ve firmě: 20 %

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Samozřejmě, na intranetu je pravidelně vidět, co Saint-Gobain a jednotlivé společnosti patřící do skupiny dokázaly a jak plní jednotlivé cíle.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Zajistit udržitelný rozvoj, být dobrým a spolehlivým partnerem a přinášet inovativní myšlenky a materiály v oboru.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

V naší firmě je přátelská atmosféra, otevřená novým myšlenkám a nápadům. Pro nové zaměstnance je taková situace ideální, protože pomáhá zapracování a adaptaci nových členů týmu.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Své kroky jsem vždy promýšlel a snažil se o všem dostatečně informovat, proto bych dnes přemýšlel podobně.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Na sociální sítích je velký potenciál k propagaci inovativních myšlenek, proto si myslím, že to má čím dál větší význam. Kampaně mého zaměstnavatele jsou poutavé, protože se tam prezentuje pomocí zajímavých projektů.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, je to důležité, protože taková komunikace může pomoci mnohem rychleji řešit případné nesrovnalosti a nedostatky ve výkonu zaměstnání.