Společnost Seznam.cz, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lucií Vakoljovou | EkonTech.cz


Společnost Seznam.cz, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lucií Vakoljovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 11:12

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Lucie Vakoljová

Společnost: Seznam.cz, a. s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Střední škola oděvní a obchodně podnikatelská, obor Ekonomika a podnikání

Doba od dokončení studia: 5 let

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Vždy jsem patřila mezi bystré studenty. Nemusela jsem se moc učit a rychle jsem vše pochopila. Z toho vyplývá, že jsem byla se svými výsledky spokojená. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Úroveň B2

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ne, nechtěla. Obor, který jsem vystudovala mě neoslovil. Byl pro mě až moc “úzkoprsý”. Já se spíše viděla v něčem kreativnějším, více “na pohodu”. Představa práce v kostýmku v bance mě děsila.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Vždy jsem věděla, že chci být zaměstnaná. Já totiž miluju jistotu. Navíc jsem se sama hledala, a to mi zaměstnání jako takové poskytlo – najít se. Nevím, jestli by se mi to  povedlo, kdybych podnikala.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, již při studiu jsem měla brigády. A jsem za to ráda. Umožnilo mi to získat pracovní zkušenosti a dospět. Nebylo to zase tak náročné, já si to naopak užívala.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekávaná mzda byla 20 000 Kč hrubého. Již jsem věděla, že jsem schopný zaměstnanec a bylo mi to i řečeno. Znala jsem svou hodnotu, a to je si myslím hodně důležité.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. A myslím, že by to bylo v dnešním světě sociálních síti docela fajn.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Práci jsem hledala na pracovních portálech, nebo přímo na webech firem. O současném zaměstnavateli jsem se dozvěděla z více zdrojů. Byli to mí kamarádi, kteří již ve společnosti pracovali, byli to známí a lidé kolem mě, kteří si Seznam.cz chválili jako zaměstnavatele. A bylo to samozřejmě i pozitivní hodnocení na internetu. 

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne, nebylo to potřeba. Práci mám momentálně 15 minut z domu

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta tam je pro mě otázkou cca 20 minut. Maximum by bylo asi 40 minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Nechtěla, já mám ráda své pohodlí a svou zem. Kolegy a také město ve kterém žiji. Věřím, že by to byla zajímavá zkušenost, ale tohle není nic pro mne.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25% – nikdo přeci nepracuje zadarmo, a možnost růstu je zrovna pro mě dost důležitý faktor

Pověst a image firmy: 20% – ta byla roky budována a vypovídá o ní

Pracovní náplň: 20% – přeci jenom je to něco co mě zaměstnává 8 hodin denně

Lidé a kultura ve firmě: 35% – protože pokud se člověk  v práci necítí dobře, tak ani dobře nepracuje

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, Seznam.cz je otevřená firma. Jak budoucím zaměstnancům, stálým, tak klientům nabízí neustále spoustu nových informací.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Myslím si, že tou hlavní a nejvíce ocenitelnou hodnotou je přijetí každého jednoho člověka, přesně takového jaký je. Žádná faleš. Přátelská a  neformální atmosféra.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Myslím si, že je nastavena skvěle, jako nováček jsem hned zapadla a vůbec jsem se nebála. Kolegové se vším pomáhají, šéfové jak by smet. Nadšení se příchodem do firmy znásobilo.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne, jelikož jsem ráda za to, kde jsem teď. A kdo ví, kde bych byla, kdybych některé ze svých rozhodnutí změnila.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Rozhodně ano, dneska je opravdu důležitá prezentace na sociálních sítích. Budoucí zaměstnanci si tak sami rovnou mohou udělat “obrázek” o společnosti.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Samozřejmě, je třeba si uvědomit, že každý člověk je jiný. Každý jsme individuum, ale pokud dokážeme komunikovat, vytváříme tím skvělé vztahy.