Společnost Skanska a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor se Zuzanou Němcovou | EkonTech.cz


Společnost Skanska a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor se Zuzanou Němcovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 16:30

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Zuzana Němcová 

Společnost: Skanska a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT v Praze, Fakulta stavební, obor Příprava, realizace a provoz staveb  

Doba od dokončení studia: 2 roky 

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

 Lepší průměr. Učení mě vždy bavilo, ale potřebovala jsem si vše logicky odvodit. Jakmile jsem se musela něco naučit nazpaměť, tak to byl velký boj. 

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Angličtinu se učím již od základní školy. Bohužel, na vysoké škole jsem ji moc nevyužívala. Rozumět angličtině pro mě nebyl problém, ale když jsem měla promluvit, tak mě to stálo spoustu odvahy.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano. Již při studiu se mi líbilo, že výsledek naší práce je dobře viditelný a přispívá k hezčímu prostředí okolo nás.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Nikdy jsem nad samostatným podnikáním ani nepřemýšlela. Myslím si, že v začátcích po studiu je dobré získat zkušenosti z firem a jak to v nich chodí. V případě, že se člověk rozhodne pro samostatné podnikání, má pak lepší představu o tom, jak to na trhu funguje. 

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem? 

Ano. Nejdříve to byli letní brigády mimo obor a na konci studia již práce v oboru. Měla jsem štěstí, že se to vždy dalo dobře zkombinovat, takže jsem měla dost času na oboje.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Mzdu jsem si odvozovala podle průměrného měsíčního výdělku v ČR.  Ve firmě jsem tehdy pracovala již v průběhu studia, takže i když částka byla nižší, přednější pro mě byla možnost získání zkušeností. 

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Sociální sítě jsou v dnešní době silné médium, já jich však nevyužila, i když ta možnost tu je. 

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Hodně na stránkách typu Jobs a podobné internetové stránky. Často také od spolužáků a kolegů.  Současného zaměstnavatele jsem znala již na vysoké škole a o volné pozici jsem se dozvěděla od známého. 

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Účastnila jsem se veletrhů kariéry. Na naší fakultě se také pořádaly přednáškové cykly na různá témata, kde vystupovali zástupci odborníků na trhu. To bylo vždy velmi poučné a dalo se zde načerpat spoustu vědomostí. 

M​useli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Stěhovala jsem se již kvůli studiu na vysoké škole a po ukončení studia jsem se rozhodla v Praze zůstat. 

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Momentálně na pracoviště dojíždím okolo 30 minut. Maximálně bych byla ochotná dojíždět hodinu. 

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Pokud by taková příležitost nastala, tak bych se jí nebránila. Každá kultura je malinko jiná a myslím si, že je dobré poznat, jak se pracuje v jiných zemích. 

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20% - dobře odvedená práce je pro mě důležitá a odměňování je způsob, jak to dát vědět, že tomu tak bylo, možnost růstu zase nabízí nové zkušenosti

Pověst a image firmy: 15 % - pověst firmy se odráží i na kultuře ve firmě

Pracovní náplň: 50 % - je pro mě důležité co dělám

Lidé a kultura ve firmě: 15% - lidé, se kterými pracuji, mě ovlivňují a vždy je příjemnější pracovat v dobrém kolektivu

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, komunikace v tomto směru je ve firmě na vysoké úrovni.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Máme naše hodnoty shrnuty do 4 pilířů, kterými se ve firmě řídíme. 

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Kulturu ve firmě hodně ovlivňují naše hodnoty. Některé naše zásady, kterými se řídíme, občas nově příchozí zaskočí, ale myslím si, že rychle pochytí, proč se jimi řídíme a přijmou je za své. 

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Myslím si, že ne. Každé moje rozhodnutí mě dovedlo tam, kde jsem teď. Špatná rozhodnutí mě posílila a řekla mi, jak ne a dobrá rozhodnutí mi přinesla něco příjemného. 

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Je to rozhodně prostředek, jak se přiblížit mladším generacím a zviditelnit výsledky své práce. Také je milé přečíst si dobré ohlasy na nějaký úspěch, na kterém jste se podíleli. 

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Komunikace je vždy důležitá, ve velkých firmách se však dá hůře komunikovat přímo na míru s konkrétními jedinci. Myslím si, že je zapotřebí, aby se ke mně dostali důležité informace a abych věděla na koho se obrátit, pokud něco potřebuji.