Skupina ČEZ TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Albertem Burýškem | EkonTech.cz


Skupina ČEZ TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Albertem Burýškem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 9:55

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Albert Burýšek

Společnost: ČEZ, a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Ústav energetiky, Fakulta strojní, ČVUT

Doba od dokončení studia: 8 měsíců

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Vždy jsem byl nadprůměrným studentem, rozhodně jsem však nepatřil k nejpilnějším ani nejsnaživějším jednotlivcům.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Má úroveň znalosti anglického jazyka byla už od mladistvého věku vysoká, a to díky tříletému pobytu v USA. Od té doby jsem si znalosti udržoval především individuálně, zejména častým využíváním anglického jazyka v on-line světě. Výuka AJ na střední škole mi pomohla v prohlubování gramatických znalostí a na vysoké škole mi hodiny AJ sloužily pouze k udržování a osvěžování již získaných znalostí.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano. Energetika mě vždy fascinovala a pro práci v tomto oboru jsem byl pevně rozhodnutý. Především mě zajímají nové a moderní světové trendy v energetice, jako například využívání obnovitelných zdrojů energie, akumulace elektrické energie a využívání alternativních paliv v dopravě. Upřímně jsem nečekal, že bych v České republice našel perspektivní práci s tímto zaměřením. Velice si tudíž vážím toho, že mi takováto práce byla nabídnuta. Touto příležitostí, která mi zajistila smysluplnou, inovativní a velice zajímavou pracovní náplň, jsem silně motivovaný a v nové práci jsem nadmíru spokojený.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Možnost vlastního podnikání mě sice láká, ale o této cestě začnu reálně uvažovat nejdříve za 10 let, až nasbírám veliké množství užitečných zkušeností. Nemyslím si, že začít s podnikáním jakožto čerstvý absolvent VŠ je rozumnou cestou s perspektivou úspěšné budoucnosti. V této chvíli je pro mě zaměstnanecký poměr jasnou volbou.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během posledního ročníku studia jsem začal pracovat na DPČ ve společnosti ČEZ ESCO, a.s., kde jsem působil jako projektový manažer v oblasti průmyslové energetiky. Byla to velice zajímavá a přínosná práce, během které jsem získal mnoho cenných zkušeností. Byl jsem součástí týmu se skvělým a velice úspěšným vedoucím, od kterého jsem se mnohému naučil. Plánování mé docházky bylo vždy vstřícné a nebyl problém ho přizpůsobit např. zkouškovému období, či přípravě na státní závěrečné zkoušky. Díky tomuto přátelskému a benevolentnímu přístupu pro mě nebylo složité docházet do práce v průměru dvakrát týdně a zároveň hladce zvládat studium.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Má očekávaná hrubá mzda činila 40 000 Kč a byla odvozena z očekávaného vysokého nástupního platu pro strojní inženýry z nejprestižnější vysoké technické školy v České republice. Zpětně vidím, dle komunikace s přáteli, absolventy stejné školy, že naše očekávání byla přehnaná a většina lidí na tuto částku nedosáhne.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne. Nemyslím si, že takováto možnost je potřeba.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Zaměstnání jsem hledal přímo na stránkách společnosti ČEZ, a.s. a na portále Jobs.cz. Několika nabídek si mi dostalo přes síť LinkedIn.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na ČVUT se pravidelně pořádá veletrh iKariéra, během kterého se studentům představí mnoho firem a studenti mají možnost si s nimi popovídat. Z mého pohledu je tato akce pro studenty přínosná a může poskytnout mnoho nových nápadů na jejich budoucí zaměření.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Za prací jsem se stěhovat nemusel. Přestěhoval jsem so do Prahy kvůli studiu a měl jsem v plánu tu poté nějakou dobu setrvat a najít si zde zaměstnání.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta do práce mi trvá něco málo přes půl hodiny, což mi na pražské poměry přijde naprosto normální. Snesitelné maximum by činilo jednu hodinu.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Práce v zahraničí mi přijde zajímavá a rozhodně bych se ji nebránil. Hlavními přínosy jsou větší rozhled, poznání jiné kultury a zdokonalení jazykových dovedností.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 35 %  - Peníze jsou samozřejmě hlavním požadavkem většiny pracujících lidí. V dnešním světě jsou peníze neskutečně důležitým aspektem. Nad určitou platovou hranicí však další platové navýšení už nehraje tak důležitou roli a může být kladen větší důraz na jiné aspekty.

Pověst a image firmy: 10 % - Být hrdý na společnost, ve které člověk pracuje, je důležité, ale jsou důležitější faktory jako plat, prostředí a pracovní náplň.

Pracovní náplň: 35 % - Pracovní náplň je velmi důležitá. Nikdo nechce dělat podřadnou, či nudnou a bezvýznamnou práci, ať už je za ni dobře placen, či nikoliv.

Lidé a kultura ve firmě: 20 % - Příjemné pracovní prostředí dokáže do určité míry vyvážit nedostatečný plat či nezajímavou pracovní náplň.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Společnost ČEZ veřejně komunikuje svou misi a vizi: „Misí Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti. Naší vizí je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.“ Společnost své cíle svědomitě plní. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 8 milionů zákazníků a přes 32 tisíc zaměstnanců. Patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, naše společnost dodržuje etický kodex (desatero etického kodexu), který určuje pravidla chování napříč celou skupinou ČEZ.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Mladí lidé dnes dbají na významnost a úspěšnost svého potenciálního zaměstnavatele. Skupina ČEZ je díky své prestiži a výsledkům jedním z nejatraktivnějších zaměstnanců v České republice.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Se svou prozatímní kariérní cestou jsem naprosto spokojený, považuji ji za úspěšnou a jako skvělý začátek profesního života. Nic bych tudíž na svém postupu od posledního ročníku VŠ neměnil.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě jsou významnou součástí dnešního života. Jejich dopad na společnost je obrovský, a tudíž je podstatné, aby se společnosti do této komunity zapojovali. Sociální sítě mohou být skvělou cestou ke zviditelnění společnosti, nalákání mladých zaměstnanců a ke sdílení firemních úspěchů a záměrů s širokou veřejností.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Dle mého názoru je osobní komunikace mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem takzvaně „na míru“ velice důležitá. Přispívá k budování vzájemné důvěřy, respektu a zamezí tomu aby se zaměstnanec cítil méněcenně, či jako „ovce ve stádu“.