Skupina Unipetrol TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Barborou Sulíkovou | EkonTech.cz


Skupina Unipetrol TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Barborou Sulíkovou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:40

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Barbora Sulíková                           

Společnost: UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA, odštěpný závod

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření:

  1. Vysoká škola ekonomická v Praze (Ing.); Fakulta mezinárodních vztahu; Program: International Business- Central European Business Realities
  2. Management Center Innsbruck (MA/M.A.); Program + Fakulta: International Business & Management                                 

Doba od dokončení studia: 4 mesiace

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Študijné výsledky zväčša odrážajú vnútorné nastavenie človeka. Pokiaľ Vás to čo študujete zaujíma a baví, čo bolo mojim prípadom, odrazí sa to aj na osobných výsledkoch. Musím povedať, že štúdium dvoch univerzít zároveň nebolo vždy prechádzkou v rúžovej záhrade, no pokiaľ je človek odhodlaný a dokáže svoju energiu a snahu koncentrovať do úspechu, nadpriemerné výsledky sa na tvrdej práci odrazia.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Mojej úrovni angličtiny veľmi pomohlo štúdium v zahraničí. Hneď po strednej škole, som sa rozhodla vycestovať a začať bakalárske štúdium v Holandsku, v anglickom jazyku. Následne som sa štúdia v angličtine nevzdala a pokračovala v ňom aj na magisterskom. Aj keď už pred štúdiom v zahraničí som získala certifikát, priame vystavenie sa cudziemu jazyku na dennej báze, nielen v osobnom ale aj akademickom živote, značne nakoplo moje jazykové schopnosti.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Mojím zameraním bol obor, ktorý bol medzinárodný (International Business & Management). To sa odzrkadlilo v jeho pomerne rozsiahlom zameraní na rôzne odvetvia businessu, od stratégií, cez financie až po marketing. Možností ktorým smerom sa vydať bolo viacero, preto moja predstava o budúcom zamestnaní nebola úplná. Som rada že v mojej terajšej náplni práce dokážem skĺbiť viaceré aspekty svojho štúdia.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Z môjho pohľadu je zamestnanecký pomer vhodným odrazovým mostíkom. Umožňuje zozbierať vhodné skúsenosti vyplývajúce z riešenia mnohých pracovných výziev a situácii, vytvoriť si profesionálne konexie, a profesionálne vyspieť. Ponúka určitý osobnostný rast, ktorý bude v budúcnosti veľmi prínosným pri zvažovaní možnosti vlastného podnikania.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Počas štúdia som absolvovala polročnú prax v spoločnosti IBM, v Madride. Prax bola mimo krajinu mojej univerzity a prekrývala sa s písaním bakalárskej práce, čo súlad pracovného a akademického života mierne komplikovalo. Využila som však príležitosť a svoju bakalársku prácu spojila s pracovnou náplňou v oblasti Risk Managementu.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Mesačnú mzdu som odvodzovala od priemerného platu absolventov na podobnej pozícii. Podstatnejšími však pre mňa bola pracovná náplň a možnosť rastu.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nie, nekontaktovala. Osobne preferujem tradičnejšie spôsoby komunikácie s potenciálnym zamestnávateľom. Aj keď verím, že LinkedIn má v tomto ohľade veľkú perspektívu.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Popravde, ponuku na danú pozíciu som našla priamo na stránkach svojho zamestnávateľa. No sledovala som taktiež ponuky na webových pracovných portáloch a aktualizácie inzerátov som taktiež dostávala zo siete LinkedIn.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Pravidelný veľtrh práce na univerzite umožňoval osobný kontakt medzi študentmi a zástupcami prezentovaných firiem. Takýto kontakt je pre študentov veľmi prínosným, keďže majú šancu dozvedieť sa viac o firmách a ich požiadavkách, či voľných pracovných pozíciách. Poprípade získať kontakt ktorý by sa mohol hodiť do budúcna.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs.2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs.2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Áno, práca je mimo môjho rodného mesta. Už je to však dlhšiu dobu čo som sa zo Slovenska odsťahovala za štúdiom, a to do viacerých krajín. Pomedzi presunmi, bola aj Praha. V nej sa mi zapáčilo a rozhodla som sa ostať na dlhšiu dobu.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Približne 20-25 minút. Hraničný čas by bola hodina. Pokiaľ je doprava jednoducho prístupná, čas strávený cestovaním do/z práce sa dá príjemne využiť, napríklad čítaním.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Verím, že človeka robí život v cudzích krajinách či cestovanie vnútorne bohatším. V zahraničí na pracovnej stáži som bola na dobu pol roka, konkrétne v Španielsku. Vrele by som skúsenosť žiť ako aj pracovať v zahraničí odporúčala. Ponuku by som teda určite prijala. Je to skúsenosť z ktorej si človek veľa odnesie.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 25% -Daný faktor je podstatným z hľadiska voľby ostať vo firme dlhodobo a mať možnosť  naberať na zodpovednosti.

Pověst a image firmy: 15%  - Pre spokojnosť s voľbou zamestnania, je daný faktor pre mňa tým menej podstatným. Pre mňa je dôležité, aby som sama videla zmysel v svojej práci. Myslím si však, že firmy ktoré sa objavia na CV majú určitý efekt a dávajú prvotný dojem.

Pracovní náplň: 40% - Určite zďaleka najdôležitejší faktor, robiť prácu ktorá vás zaujíma a baví. V mojej pracovnej náplni je taktiež rôznorodosť čo je pre mňa plusovým faktorom.

Lidé a kultura ve firmě 20% - mať tých správnych ľudí okolo seba, ktorý vytvárajú pozitívne prostredie, nielen že prispieva k pracovnému nasadeniu ale pozdvihne aj psychiku človeka.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Naša súčasná vízia je odzrkadlená v kampani „Rozjeďte to naplno“, ktorá predstavuje kľúčovú ideológiou pri definovaní firemných cieľov. Prostredníctvom tých sa poslanie firmy transformuje do konkrétnych budúcich výsledkov. Pokiaľ chceme byť „spolu svámi na všech cestách“ je dôležité presne definovať jednotlivé oblasti, ktoré nám umožnia skvalitnenie služieb.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Skupina Unipetrol ako taká si zakladá na špecifických firemných hodnotách. Tie sú samozrejme komunikované cez všetky dcérske spoločnosti, vrátane Benziny.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Kultúra u nás vo firme je veľmi otvorená, založená na vzájomnej spolupráci a podpore. Atmosféra v tíme ako aj medzi oddeleniami je neskutočne pozitívna. Preto aj môj prechod zo študentského do pracovného života prebehol príjemne. Organizujeme skupinové akcie, mesačne vydávame interný časopis, a zamestnanci majú taktiež možnosť diskutovať nápady pre zlepšenie pracovného prostredia prostredníctvom internej siete.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

V poslednom ročníku by som určite nič nemenila. Navyše si myslím, že podstatné rozhodnutia sa dejú v priebehu celého štúdia, kedy má človek viac priestoru sa realizovať.