Společnost Allianz pojišťovna, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrem Kličkou | EkonTech.cz


Společnost Allianz pojišťovna, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrem Kličkou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:47

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petr Klička                       

Společnost: Allianz pojišťovna, a. s.                                                                       

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: UK; MFF; Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrie                   

Doba od dokončení studia: půl roku      

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Výsledky se v průběhu studia postupně vylepšily, díky zlepšenému přístupu ke studiu, a také díky tomu, že ve vyšších ročnících již byly odbornější předměty, které mě více bavily.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Většina předmětů na magisterském studiu byla vyučovaná v angličtině, tedy pasivní znalost byla na vyšší úrovni, než aktivní.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

V budoucí práci jsem určitě chtěl využívat věci, co jsem se na matfyzu naučil, proč bych se tam taky jinak „trápil“.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Pro začátek si myslím, že je lepší být v zaměstnaneckém poměru, co bude dál, se uvidí.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem žádné pracovní zkušenosti z oboru nezískával, v kombinaci se studiem by již nezbývalo příliš mnoho času na ostatní aktivity.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekávaná hrubá mzda byla okolo 30 tisíc měsíčně. Částku jsem odvodil z informací od spolužáků z vyšších ročníků.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého zaměstnavatele jsem přes sociální síť nekontaktoval, ale myslím si, že v dnešní době je to jedna z dobrých možností, jak zaměstnavatele kontaktovat.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Tipy na zaměstnání jsem získával z několika zdrojů – od známých a kamarádů, z internetu, z inzerátů na školní nástěnce. O současné pozici jsem se dozvěděl díky kombinaci internet-kamarád.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Měl jsem zájem o akce, ve kterých společnosti ukazovaly, jak lze aplikovat matematiku v praxi. Díky tomu jsem získával přehled o různých možnostech zaměstnání a získával větší přehled, co by mě mohlo po studiu bavit a naplňovat.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Přímo za prací jsem se nestěhoval, ale po studiu v Praze, jsem v Praze zůstal a nějaký čas ještě zůstanu.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Od dveří ke dveřím mi cesta zabere přibližně 25 minut, což je přijatelný čas. Snesitelné maximum může být jakékoliv, když ta práce za to bude stát.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Na pracovní stáži v zahraniční jsem nebyl, přece jenom pracuju necelý půlrok. Zahraniční stáž určitě představuje zajímavou zkušenost.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 20%

Pověst a image firmy 20%

Pracovní náplň 30%

Lidé a kultura ve firmě 30%      

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Společnost vizi má, ostatně jako každá větší firma a snaží se ji naplňovat ve všech směrech.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, ve společnosti existuje „desatero“, které by měl každý dodržovat.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Zatím si nemám na co stěžovat, pracuji v dobrém kolektivu, což jednoznačně prospěje k začlenění mezi ostatní a také k většímu pracovnímu nasazení.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Co se stalo, už neovlivním, takže nic bych jinak neudělal!