Společnost Avast Software, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Helenou Jochmanovou | EkonTech.cz


Společnost Avast Software, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Helenou Jochmanovou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:42

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Ing. Helena Jochmanová     

Společnost: Avast Software, s. r. o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, Mezinárodní obchod

Doba od dokončení studia: 3 roky (dokončeno 2/2016)

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Školu jsem nikdy nebrala jako stres a vždy jsem se radši zaměřovala na praxi. Asi i proto jsem se na zkoušky vždy zvládla naučit tak, abych je bez problémů zvládla. Za to ale rozhodně vděčím i vybranému oboru, který mě bavil a většina předmětů mi přišla logická.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

V rámci profese již celkem dost, v rámci školy jsme měli několik oborových předmětů v angličtině, ale jen cca 15 % výuky. První impuls naučit se anglicky se objevil již v brzké pubertě, kdy se rodičům na televizním satelitu objevila MTV a mrzelo mě, že jsem ničemu nerozuměla. Tvrdohlavost se v tomto případě vyplatila – na úroveň C2 jsem se postupně vypracovala úplně sama pomocí sledování seriálů, četby časopisů a později knih, s rozšířením internetu také brouzdáním po webu a později komunikací se zahraničními studenty u piva. Nikdy jsem nebyla na zahraničním pobytu či jazykové škole. Až na vysoké škole jsem se odebrala na 2 týdny na Maltu, kde jsem získala certifikát C1.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Z části. Již během studia jsem se profesně rozvíjela v PR a marketingu a část předmětů se tomuto zaměření i věnovala. Díky mému oboru jsem věděla, že se chci pohybovat i v mezinárodním prostředí, kde se marketingové projekty řeší mnohem zajímavěji. Přímo do oboru mezinárodního obchodu (financování apod.) jsem se ale nehrnula.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

K samostatnému podnikání jsem nikdy sklony neměla, jelikož jsem si plně uvědomovala výhody zaměstnaneckého poměru. S čím dál větším důrazem na zaměstnanecké benefity a péči o zaměstnance se mi to i nyní zdá opravdu výhodné. To je ale dané také i mou povahou, kdy si potrpím na určité životní jistoty, a samotným charakterem mého povolání, kdy se potřebuji plně soustředit na jednu firmu a budovat její značku.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano. Od střední školy jsem pracovala jako administrativní podpora ve firmě mého otce a ve druhém ročníku vysoké školy jsem si našla první poloviční úvazek v Praze - konkrétně v PR agentuře, jelikož jsem už chtěla proniknout do pro mě zajímavého oboru. Náročné to rozhodně bylo, zejména v závěru bakalářského a magisterského studia, ale zpětně bych neměnila.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekávala jsem kolem 30 000 Kč hrubého, tomu jsem se nepřiblížila, ale dala jsem přednost zkušenosti ve velké české firmě (není to současný zaměstnavatel!) a do budoucna se to vyplatilo. Poté jsem se již pohybovala výše. Částku jsem odvodila zejména podle zkušenosti ostatních spolužáků.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Při náborovém procesu do Avastu jsem aktivně komunikovala přes sociální síť LinkedIn. Jednalo se už o osobní komunikací s konkrétním člověkem z HR. Je to určitě dobrá možnost.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

O pozici v Avastu jsem se dozvěděla pomocí portálu Jobs. Veškeré informace o pracovních nabídkách jsem vždy získávala na Jobs, LinkedInu, StartupJobs, pomocí přátel a také pomocí cílené reklamy na Facebooku.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Na VŠE se pravidelně konal pracovní veletrh Šance. Já osobně jsem těmto veletrhům nikdy nepřikládala důležitost, vždy jsem si o společnostech zjišťovala informace samostatně. Na tento veletrh jsme chodili hlavně pro reklamní předměty :-)

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Z Mostu do Prahy jsem se přestěhovala již na začátku studia a ráda jsem v Praze zůstala. Je tu více pracovních příležitostí a také lepší uplatnění v mém oborou.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Velmi krátce, cca 15 minut. Snesitelné maximum by bylo určitě do jedné hodiny s ohledem na situaci v Praze.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ne. V Praze a v ČR mám i mnoho mimopracovních závazků (vedu lekce ve fitku apod.), které bych nerada opustila. Nikdy jsem nebyla zatížena na dlouhodobé vycestování a nikdy to pro mě neznamenalo extra výhodu při výběru zaměstnání, naopak.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě - 25 %  

Pověst a image firmy - 15 %

Pracovní náplň - 25 %

Lidé a kultura ve firmě - 35 %

Vždy pro mě bylo nejdůležitější to, s jakými lidmi pracuji a jak se mi s nimi lidsky daří fungovat. Kdybych se měla rozhodnout mezi pozicí s trojnásobným platem a hrozným týmem, nevzala bych ji.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, tyto hodnoty mi byly skvěle komunikovány už při náborovém procesu.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, všichni jsme o nich pravidelně informováni.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Již od začátku náborového procesu víte, že v Avastu chcete pracovat. Neformální, ale profesionální prostředí, které je otevřeno i vaší rodině a mimopracovním zájmům.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne. Se svými rozhodnutími jsem spokojená a stojím si za nimi. I k Avastu jsem se po škole potřebovala dopracovat a kariérně pro něj vyzrát, za což vděčím předchozím zkušenostem, které jsem po ukončení studia stihla.