Společnost Bayer s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Karlem Hlochem | EkonTech.cz


Společnost Bayer s.r.o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Karlem Hlochem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
24. 5. 2019 - 16:15

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Mgr. Karel Hloch

Společnost: Bayer s.r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita Karlova v Praze. Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Doba od dokončení studia: 2015, pokračující postgraduální studium

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Během vysokoškolského studia jsem patřil k průměru, co se studijních výsledků týče, nicméně zkoušky se mi dařilo dělat na první pokusy (čest dvou výjimkám), se zápočty už to bylo trošku horší J. Povinné úkoly jsem si plnil snad i svědomitě, na druhou stranu jsem nad jejich rámec nevyvíjel žádnou přehnaně zvýšenou aktivitu.     

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Angličtinu jsem se začal učit již ve školce a provázela mě celým studiem včetně odborné angličtiny na vysoké škole. Přesto jsem se při mluvení v anglickém jazyce nikdy necítil nikterak komfortně a spíše jsem se tomu vyhýbal. V tomhle ohledu mi však velmi pomohla 4 měsíční stáž v rámci programu ERASMUS +, kterou jsem absolvoval v Římě a která mě posunula o velký kus vpřed. Ohodnotit svou úroveň angličtiny tak, aby zapadala do rámce nějakých tabulek, však nejsem schopen. 

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Po vystudování vysoké školy jsem se ocitl v situaci, kdy jsem neměl vůbec představu, co dál dělat. I to byl jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pokračovat na fakultě v rámci postgraduálního studia. Při tom jsem pak ještě začal vypomáhat v lékárně na pozici lékárník asistent.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Pro mě byl zaměstnanecký poměr jasná volba. Podnikají oba moji rodiče a já věděl, že by to nebylo nic pro mě. Navíc jsem neměl žádný přelomový nápad, se kterým by se dalo jít s kůží na trh.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Pomáhal jsem v rodinné firmě a to zejména o víkendech a prázdninách. Občas to náročné bylo, ale měl jsem tu výhodu, že jsem si to mohl přizpůsobit a školní povinnosti měly vždy přednost.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Stipendium bylo jasně dané a v té době můžu bez přehánění říct, že žalostně nízké. Naštěstí se situace již značně zlepšila, i když si myslím, že stále není ideální. Co se lékárny týče, představa byla cca 200,- na hodinu, což jsme měli v povědomí od starších spolužáků.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Sociální síť jsem k tomuto účelu nikdy nevyužil a preferuji osobní kontakt nebo doporučení, nicméně věřím, že pro spoustu absolventů to může být super příležitost.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

S prací v lékárně to v té době bylo poměrně jednoduché, jelikož na trhu byl, a myslím, že stále je, nedostatek lékárníků. Takže jsem si vybral lékárnu s dobrou dostupností od svého bydliště a šel jsem se přímo zeptat vedoucí. Práci jsem měl asi za minutu J.

O svém současném zaměstnavateli jsem se dozvěděl u piva od kamarádky, kterou jsem v té době znal asi 2 hodiny. Asi měsíc na to mi psala, že se u nich uvolnilo místo, nechť pošlu životopis a že se uvidí.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Účastnil jsem se 2x Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii, nicméně pro mě osobně z nich žádný přínos nevyvstal. To je však otázkou vkusu každého studenta.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Jako místo výkonu práce mám uvedenu adresu bydliště.  Mohu bydlet kdekoli na Moravě a v přilehlém okolí. Z tohoto pohledu jsem se stěhovat nemusel, nicméně trávím většinu času na cestách.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Vzhledem k tomu, že mou náplní práce je cestování za zákazníky (nemám jeden pevný pracovní bod, ale objíždím celou Moravu, Hradec Králové, Pardubice a Jihlavu, a pak také jezdím na centrálu do Prahy), tak je pro mě nemožné na tuto otázku odpovědět. Pro lepší představu bych asi uvedl, že najezdím cca 3-4 tisíce kilometrů měsíčně.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

V zahraničí jsem strávil 4 měsíce v rámci ERASMU, jak uvádím výše. Po škole jsem zkoušel získat nějakou pracovní pozici v zahraničí, ale to se mi nepodařilo (částečně určitě i proto, že jsem nebyl dostatečně důsledný). V současné chvíli mě to příliš neláká, kdyby však přišla nějaká nabídka od současného zaměstnavatele, určitě bych si ji nechal projít hlavou.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě – 25 %          

Pověst a image firmy – 25 %              

Pracovní náplň – 25 %          

Lidé a kultura ve firmě 25 %              

Všechno jsou to velmi důležité aspekty a těžko tady vyzdvihnout jeden nad druhý. Musím říct, že se mi naštěstí podařilo získat zaměstnání, kde jsou všechny tyto body rovnoměrně zastoupeny.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, Bayer je „life science“ společností s vizí Věda pro lepší život – Science for a better life. Co jsem měl možnost poznat, tak se společnost aktivně zapojuje do společenského života ve svém okolí, a to včetně dobrovolné účasti zaměstnanců  na charitativních projektech.  A to se mi líbí.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, naše společnost má nastaveny vnitrofiremní hodnoty, které se snadno zažijí a vlastně překračují rámec společnosti i do aktivit běžného života.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kulturu vnímám především jako soubor hodnot, vizí a filozofie společnosti, které jsou naplňovány lidmi, kteří zde pracují. U nás je firemní kultura zřejmá, a  tak každý „nováček“ má snadnější adaptaci, se kterou mu tu všichni ochotně pomáhají.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Vzhledem k tomu, že vše dopadlo úplně jinak, než jsem si plánoval, tak těžko říct, co by se stalo, kdybych tyto plány změnil. Každopádně jsem s aktuální situací spokojen natolik, že bych neměnil.