Společnost E.ON Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrou Špačkovou | EkonTech.cz


Společnost E.ON Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrou Špačkovou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:40

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petra Špačková                             

Společnost: E.ON Česká republika                                                                       

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: provozně ekonomická fakulta Mendelovy Univerzity v Brně, zaměření ekonomika a management                  

Doba od dokončení studia: 2 roky         

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Na vysoké škole jsem byla takový normální, průměrný student. Bylo to tím, že skoro ve všem, co dělám, si stanovuji různé priority a tomu pak věnuju patřičný čas. No a studijní výsledky pro mě priorita číslo jedna nebyla. Ne, že bych „prolézala“ tak tak, vše jsem dokončila bez obtíží, ale mnohem víc než na známkách, mi záleželo na tom, abych měla i patřičnou praxi, kterou jsem vnímala jako důležitější. Takže jsem svůj „studijní čas“ rozložila jednak do studia a pak teda vždy do nějaké brigády, kterou jsem vnímala jako přínosnější a dovolila mi používat získané informace ze školy v praxi.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Myslím si, že pro nás jako pro ekonomy je angličtina jedna z nejdůležitějších věcí, které k práci potřebujeme. Proto mi hodně záleželo na tom, abych v rámci studia vyjela do zahraničí a zdokonalovala se v jazycích. A protože jsem semestr v posledním ročníku strávila ve Francii na Erasmu, troufám si říct, že moje angličtina byla na dobré úrovni.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ekonomii jsem se chtěla věnovat odjakživa. Teda když pominu sen o herecké kariéře v mládí. Můj obor – ekonomika a management – pod sebou reálně skrývá neskutečně moc možností, kterým je možné se v praxi více věnovat. Takže ano, chtěla jsem se oboru věnovat i po dostudování, protože mi přijde zajímavý a pro mě jako stvořený. Jinými slovy – nedokáži si představit jiný obor, kde bych se mohla uplatnit.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Upřímně, přemýšlela jsem nad tím vždycky, ale zastávám názor, že člověk by měl začít podnikat v něčem, co dobře zná, a hlavně začít až potom, co dobře pozná trh, ve kterém chce působit, a nabere nutné zkušenosti. Proto je pro mě docela nepředstavitelné začít podnikat bez jakýchkoliv zkušeností z dřívější práce a učit se za pochodu. To je pro mě moc velké riziko a já riziku úplně neholduji. Takže zaměstnanecký poměr byl pro mě jasná volba a o ničem jiném jsem nepřemýšlela.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Jak jsem již psala v předešlé otázce, práci jsem měla po celou dobu studia. A jak to bylo náročné? Zvládala jsem, takže tak normálně. Práci jsem měla skoro pořád, a tak ani nevím, jaké by to bylo, kdybych ji neměla. Asi bych víc sportovala, ale určitě vím, že volný čas bych studováním navíc netrávila.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Vycházela jsem z průzkumů trhu a ze zkušeností spolužáků/ kamarádů, takže jsem očekávala minimálně 30 000 Kč hrubého.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala. Kontaktovala jsem je telefonicky a mailem, protože jsem se chtěla dozvědět víc o trainee programu. A myslím, že když člověka něco zajímá, nepotřebuje mít možnost spojit se přes sociální sítě, ten telefon nebo email si vždycky najde. Ale v dnešní době je to jen plus, když to zaměstnavatelé umožňují.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Na internetu, od kamarádů, na LinkedInu. Na E.ON trainee program jsem si přišla sama, protože jsem aktivně hledala trainee programy v Brně a po zvážení všech aspektů to pro mě byla jasná volba a strašně jsem si přála, abych byla ten šťastlivec, kterého vyberou.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Myslím, že jsou, a to hodně. Já jsem člověk zvídavý a zajímá mě hodně věcí, ale na co jsem chodila nejvíc byly různé workshopy, přednášky a kariérní dny, kdy má student možnost potkat se se zástupci firem a podle toho taky trochu poznat, jaké prostředí a obecně kultura v dané společnosti je a na základě toho se taky rozhodnout, co mu je sympatické a kde se vidí.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ano, ale jen částečně. Když jsem posílala přihlášku, věděla jsem, že mě čeká minimálně půlroku stráveného mimo domov. Je dobré vědět to předem, člověk se na to může připravit, ví, do čeho jde a podle toho se taky rozhodnout. A proč jsem se rozhodla přestěhovat? Protože jsem věděla, že je to dočasné, že mě to obohatí, poznám nové prostředí a lidi, a v neposlední řadě mám vcelku ráda změny.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Nyní mám kancelář asi 5 minut pěšky z domu. Ale snesitelné maximum by pro mě byla asi hodina. Záleželo by, jak moc by mě práce, za kterou bych musela cestovat, bavila.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? (Proč? Na jak dlouho? Co Vám to dalo?)

V tuto chvíli už ne, ale když jsem byla mladší, vůbec by mi to nevadilo. Vlastně bych to uvítala.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě 25 %

Pověst a image firmy 1   %

Pracovní náplň 40 %

Lidé a kultura ve firmě 34 %

I díky trainee programu jsem si uvědomila, že věci, které vnímám jako nejdůležitější, jsou náplň práce, kolegové a obecně kultura firmy. Kdyby mi práce, kterou dělám, nepřišla smysluplná, nebavila mě a nerozvíjela, neměla bych moc motivaci 5x do týdne kvůli ní vstávat a trávit tu 60 % svého dne. Stejně tak je to s kolegy a pracovním prostředí. Občas, když pracujete na úkolech, které nejsou 100 % podle gusta (a s těmi se chtě nechtě setká každý), jsou to právě kolegové a kultura ve firmě, na které se těšíte. Odměňování a možnost růstu je samozřejmě velmi důležitá, ale ne víc než předešlé dva aspekty. No a jestli kolem sebe budu mít skvělé kolegy a prostředí, budu spokojená se svou mzdou a pozicí, bude mi úplně jedno, jestli má firma venku dobrou pověst nebo ne. Samozřejmě je to plus, ale nezáleží mi na tom, co si říká okolí. Nejdůležitější je, jak to vnímám já sama.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Mám pocit, že ano. Poslední dobou čím dál víc.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, používá.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Já naši kulturu vnímám velmi pozitivně. Ale i přesto na ní neustále pracujeme. Máme spoustu kanálů a aktivit na neustálé zlepšení informovanosti a celkové firemní kultury tak, aby měl každý zaměstnanec, i ten v terénu, možnost vědět o tom, co se zrovna děje. Každopádně to taky z velké části záleží na daném útvaru a vedoucím, jakým způsobem tým vede. Já jsem měla možnost být součástí 6 týmů a někde sice více, někde méně, ale vždy alespoň trochu, nás vedoucí informovali a zapojovali do dění ve společnosti.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Myslím, že ne. Já jsem opravdu dost spokojená a kdybych byla zase v kůži absolventa posledního ročníku, rozhodla bych se stejně.