Společnost Eurovia CS, a.s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Leonou Barochovou | EkonTech.cz


Společnost Eurovia CS, a.s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Leonou Barochovou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
24. 5. 2019 - 15:44

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Leona Barochová            

Společnost: Eurovia CS, a.s. , závod Čechy východ                                   

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČZU, územní plánování               

Doba od dokončení studia: dokončení bakalářského studia rok 2014         

sJak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Moje studijní výsledky bych řadila k lepšímu průměru, ale stále jsem si nechávala volný čas pro své koníčky a osobní rozvoj.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Pro rozšíření svých jazykových znalostí jsem místo angličtiny zvolila španělštinu. Úroveň mé angličtiny byla dostačující pro dorozumění se při cestách do zahraničí.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Můj zvolený obor na vysoké škole mě velmi bavil, bohužel jsem nenašla pracovní pozici, která by obnášela takovou náplň, která byla obsahem studia a ani finanční ohodnocení v této sféře nebylo v tehdejší době nijak atraktivní.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Podnikání se nebráním, ale již na škole jsem věděla, že chci nejprve nasbírat dostatek zkušeností a vědomostí než se do něčeho takového pustím.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Po celou dobu studia jsem chodila na brigády, ale studium mělo vždy přednost. Zaměření mých přivýdělků nemělo spojitost s mým oborem.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

V době, kdy jsem ukončila studium, nebylo mnoho pracovních příležitostí pro absolventy, proto jsem byla ráda za nově získané zkušenosti a možnost získat praxi a to na úkor svého výdělku.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Tuto příležitost bych nevyužila. Raději bych volila, pro mě osobnější, kontakt přes telefon a následnou osobní schůzku.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Procházela jsem stránky, s nabídkou volných míst u konkrétních firem popř. se poptala v okruhu svých známých.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

 Nikdy jsem nebyla na akci pořádané konkrétní firmou. Zajímala jsem se spíše o pracovní veletrhy, kde se představovalo více společností. Přínosné jistě jsou. Studenti získají přehled o tom, co která firma konkrétně dělá a co může nabídnout.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

V rámci dalšího vzdělávání a kariérního růstu mi bylo nabídnuto místo, které vyžadovalo být přes týden mimo mé bydliště. Neváhala jsem ani minutu. Mám ráda nové výzvy a tohle byla jedna z nich.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Díky tomu, že jsem se za prací přestěhovala, tak mám pracoviště od domu vzdálené 10 minut autem. Tato vzdálenost mi plně vyhovuje.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Tato možnost by mě velmi lákala, ale bohužel nemám informace o tom, že by naše společnost něco takového nabízela.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 30%      

Pověst a image firmy 10%

Pracovní náplň 35%

Lidé a kultura ve firmě 25%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, a to různými informačními kanály. O jejím naplňování se dozvídáme na školení, intranetu, z nejrůznějších videí, na sociálních sítích, z firemního časopisu atd..

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Naše firma klade velký důraz na bezpečnost práce, životní prostředí a nově také na inovaci.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Naše firma si zakládá na dobrých vztazích na pracovišti, proto často organizuje mimopracovní aktivity, kde se kolektiv stmeluje a začleňuje nové pracovníky.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Rozhodně bych více využila možnosti cestovat a osobně se rozvíjet. Lépe bych volila brigády a trávení volného času a to se zaměřením na stavebnictví.