Společnost Huawei Technologies TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Adélou Boráňovou | EkonTech.cz


Společnost Huawei Technologies TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Adélou Boráňovou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
24. 5. 2019 - 16:09

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Adéla Boráňová             

Společnost: Huawei Technologies          

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Masarykova Univerzita, Kulturní studia Číny

Doba od dokončení studia: 2016

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Spíše podprůměrné J některé předměty byly opravdu utrpení, nezábavné a těžké na pochopení. Kdybych měla možnost se vrátit se zkušenostmi dnes, asi bych se věnovala škole víc.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Zhruba na úrovni rodilého mluvčího, angličtina byla jedna z věcí, která mi šla od druhého stupně záklladní školy „sama od sebe“ a díky ročnímu studiu v zahraničí a trávení času s ostatními studenty z jiných zemí jsem se konečně taky „otrkala“ mluvit. Měla jsem přítele cizince, každodenní komunikací v angličtině jsem se hodně zlepšila.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Ano, po roce studia v Číně jsem chtěla využít nejen dovedností v čínštině, ale především jsem znalostí čínské kultury a pracovat buď v čínské firmě nebo v Číně.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Věděla jsem, že to bude zaměstnanecký poměr. Dle mého názoru má obojí své výhody i nevýhody, jednodušší je samozřejmě pracovat v zaměstnaneckém poměru, zvlášť, když jste čerstvě po studiu a nevíte, jak věci fungují... ale možnost podnikání mě do budoucna láká.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během vysoké školy jsem pracovala jako lektorka angličtiny, jak v Česku, tak i v zahraničí, také jsem se účastnila jako delegátka čínského investičního fóra na Hradě. Bylo to až v pozdějších ročnících, ze začátku studia bych asi měla problémy se věnovat jak škole, tak studiu.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

25 000 a vycházela jsem se zvé opravdu trestuhodné neznalosti trhu.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala a nejspíše ne.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Šla jsem na veletrh práce a hledala jsem online. Huawei jsem potkala právě na veletrhu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

 Žádné jsme neměli, takže nemůžu soudit, ale spíše ano.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím 30 min, maximum je pro mne hodina.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, chtěla bych pracovat v Číně, kdyby byla ta možnost. Nevadila by mi i jiná země.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. (Uveďte proč.)

Odměňování a možnost růstu ve firmě 40 %

Pověst a image firmy 10 %

Pracovní náplň 25 %

Lidé a kultura ve firmě 25 %

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Neumím posoudit.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, máme naše „core values“

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je vcelku dynamická a pro některým se zdá možná náročná na pochopení, ne všem to vyhovuje, ale to je tak asi se vším na světě. Nově příchozí si zvykají na jinou kultura a na to, že se u nás komunikuje většina věcí v angličtině.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne.