Společnost IKEA Česká republika, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Kateřinou Morcinkovou | EkonTech.cz


Společnost IKEA Česká republika, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Kateřinou Morcinkovou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:43

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Kateřina Morcinková

Společnost: IKEA Česká republika, s. r. o. 

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, obor Sociologie a Andragogika           

Doba od dokončení studia: 6 let 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

V konečném důsledku byly mé studijní výsledky výborné (i když tomu docházka neodpovídala). Při studiu jsem si vybudovala „neprůstřelný“ systém checklistu a bez post-it papírků se tak neobejdu dodnes (především těch barevných ... abych mohla úkoly/zkoušky řadit dle priorit a obtížnosti). Jednou z nejcennějších dovedností, které jsem se tedy na VŠ naučila, byla právě organizace vlastního času a učení.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

V posledním ročníku vysoké školy jsem anglicky hovořila na úrovni B2. Angličtinu jsem dále (asi jako celá má generace) rozvíjela prostřednictvím sledování filmů v původním změní.  

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano. Na obor jsem se sice primárně přihlásila kvůli sociologii, ale byla to andragogika, ve které jsem postupně během studia našla svůj zápal a poté i uplatnění. Přiznám se, že ke konci studia jsem měla obavy o uplatnění oboru v regionu, naštěstí se ale ukázaly jako zbytečné.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Ano, věděla jsem, že potřebuji praxi, zázemí firmy a mentory, abych mohla získat klíčové dovednosti. Teď už se za nováčka úplně nepovažuji, ale i přesto preferuji firemní zázemí. Mám zajímavou práci a mnoho nápadů, které by ale bez firemní strategie neměly smysl. Motivuje mě, když můžu přispět k naplnění cíle.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem měla několik brigád, včetně té, která mne dovedla k prvnímu zaměstnání po VŠ. Měla jsem štěstí, že se zaměstnavatel snažil maximálně respektovat můj rozvrh – na pozici jsme se střídali spolu s dalšími studenty, takže to bylo možné. Často jste mne ale mohli zahlédnout, jak na pracovišti rychle a velmi nenápadně odhazuji skripta pod stůl.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Na mém prvním pohovoru jsem čelila stejné otázce, „jakou očekáváte nastupní mzdu?“ Přiznám se, že jsem nebyla schopna odpovědět – jako budoucí personalistka jsem se na tuto otázku vůbec nepřipravila! V danou chvíli jsem věděla, že hlavní je získat práci v oboru (a v této konkrétní společnosti) a finanční stránku věci jsem si tolik nepřipouštěla. Naštěstí mě budoucí zaměstnavatel a jeho mzdové tabulky velmi příjemně překvapily.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele  jsem přes sociální síť nekontaktovala. Inzerát s otevřenou pozicí jsem našla na Jobs.cz a pak už jen brouzdala po stránkách zaměstnavatele a hledala více podrobností. Bylo by zajímavé tuto možnost kontaktu mít.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Nabídky zaměstnání jsem vždy hledala přes Jobs.cz. Stávající zaměstnavatel mě ale oslovil prostřednictvím mé vlastní zákaznické zkušenosti. V obchodním domě IKEA v Ostravě jsem častým zákazníkem a cítila jsem se zde vždy skvěle – zaměstnanci na mne působili uvolněně a pozitivně, vždy vysmátí a spokojení. Mým prvním zaměstnavatelem byla rovněž švédská společnost se silnou vizí a přátelskou firemní kulturou, takže i tato skutečnost mé rozhodnutí podpořila.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné? Veletrhy pracovních příležitostí jsou ideálním místem pro seznámení studentů s potenciálním zaměstnavatelem, sama jsem je navštěvovala velmi ráda. Myslím si, že jsou tyto akce velmi přínosné.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nestěhovala jsem se.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Denně do práce dojíždím 30-45 min a to považuji za své maximum.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano, pracovní stáž v zahraničí by mě určitě lákala.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 20

Pověst a image firmy 10

Pracovní náplň 30

Lidé a kultura ve firmě 40

Nejdůležitější jsou pro mne v IKEA lidé a švédská firemní kultura. V těsném závěsu je pracovní náplň a odměňování a možnosti růstu. Život na personálním oddělení a tedy i moje práce se točí především kolem mých kolegů a díky naší firemní kultuře a kolegům samotným je to práce skutečně naplňující.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, komunikuje. Vize IKEA je srozumitelná a především lidská. Díky tomu, že známe historii naši společnosti a z čeho pramení, dokážeme střípky vize najít ve všem, co děláme.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, firemní hodnoty jsou základním stavebním kamenem IKEA a jejich přítomnost najdete v každodenním životě společnosti – od prvního setkání s uchazeči při náboru nových zaměstnanců přes výdej obědů kolegům v kantýně až po dlouhodobé strategie společnosti.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Se švédskou firemní kulturou se absolutně ztotožňuji. Jsem neformální člověk a baví mě pracovat v kolektivu, kde si všichni tykají, znají se, otevřeně sdílejí své názory a zároveň se nebojí přijmout zodpovědnost. Nováčci si v IKEA zvyknou rychle -  pro mne to byl na začátku také šok – tykat řediteli obchodního domu, ale zvyknete si :)

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak? Myslím, že ne. Svou práci mám ráda a vím, že jsem tam, kde mám být. V posledním ročníku VŠ bych ani nesnila o možnostech, jaké mám teď. Myslím, že většiná z nás nemá v posledním ročníku úplně jasnou představu a třeba je to tak někdy správně.