Společnost Komerční banka TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Václavem Kotykem | EkonTech.cz


Společnost Komerční banka TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Václavem Kotykem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:20

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Václav Kotyk, HR Marketing specialista

Společnost: Komerční banka                                                                   

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VŠE FMV – Mezinárodní obchod, MUNI ESF Podniková ekonomika a management                   

Doba od dokončení studia: absolvuji 2019

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Svůj přístup bych nazval jako „maximalizace zisku“. J Pokud jsem viděl v předmětu, že si z něj něco odnáším do praxe, měl kvalitní výuku a férové hodnocení, rád jsem se mu věnoval i nad rámec. Ale ostatní předměty jsem se snažil především „prolézt“. Nezapisoval jsem si volitelné „dávačky“, ale předměty využitelné i v mé praxi, třeba s přesahem do projektového řízení nebo práce s daty.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Angličtinu ovládám na úrovni C1, plně dostačující pro každodenní práci. Základem pro mě byla kvalitní výuka na gymnáziu a poté na VŠE, kde jsem získal CAE certifikát a navíc měl povinnou obchodní AJ. Nejvíce vás podle mě ale v tomto ohledu posouvá aktivní využití jazyka přímo v praxi. To vám žádný kurz nenahradí a jsem rád, že osobně mám v Komerčce možnost pravidelně jednat s kolegy ze zahraničí a to i na velkých mezinárodních HR projektech.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Měl jsem to štěstí, že jsem už na konci gymnázia věděl, že chci pracovat v HR. Takže jsem si dle toho volil ekonomicky zaměřené studium, abych chápal fungování podniků - zaměstnavatelů, volitelné předměty v rámci studia, mimoškolní aktivity v AIESECu a brigády v HR, tak, aby mi k dosažení tohoto cíle napomáhaly.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Pro mě byla vždy atraktivnější cesta zaměstnání u silného brandu, se kterým se rád spojím, a zázemí firmy i kolektivu odborníků, od kterých se mohu učit. Ale podnikání jako takovému určitě fandím a pro mnohé je vhodnější cestou.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

S tím, že by studenti nezískávali pracovní zkušenosti, se již téměř nesetkávám. Já jsem prázdninové brigády měl už při gymnáziu, pravidelně jsem začal na brigády chodit koncem prvního semestru VŠ. Vybíral jsem si vždy dle smysluplnosti náplně a flexibility. Ale s tím dnes už nebývá problém, třeba u nás v KB, kde jsem čtvrtým rokem, byla flexibilita vždy o domluvě. A skloubit tak zkoušky, psaní závěrečných prací, aktivity v AIESECu a navíc osobní život nebyl s trochou time-managementu problém. Ostatně, od září 2016 jsem měl možnost pracovat flexibilně až do výše plného úvazku a od května 2018 mám už nastálo plný úvazek. To vše při prezenčním studiu. Byť za cenu prodloužení kvůli závěrečné práci o semestr, ale to dnes ani z pohledu HR není diskvalifikující. I samotné studium „ekonomky“ skloubení praxe a školy napomáhá, ať už povinnými stážemi, variabilitou rozvrhu nebo mírou online samostudia. Rozhodně lepší být po škole na praxi, než sedět doma a koukat do mobilu. Mám také zkušenost, že v ty nejnabitější dny jsem toho většinou stihnul nejvíce. J

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Tím, že v současnosti v posledním ročníku už 2,5 roku pracuji prakticky na plný úvazek, tak čistě absolventské zaměstnání asi nikdy úplně nepoznám. Vždy také bude krom praxe záležet na konkrétním oboru a regionu.Ale doporučuji všem vycházet předně ze životních nákladů, dále z platových průzkumů jejich škol, o něco ambicióznějších průzkumů personálních agentur a není na škodu se o svých očekáváních pobavit přímo se zaměstnavateli.Co slýchám od absolventů často, je nutnost nezapomenout na potenciál růstu v oboru a přepočet platu na hodiny, resp. work-life balance. Je třeba si položit otázku, zda mi nadstandardně placená práce s vytížením 80 a více hodin týdně za pár let přinese tak velký posun a zda dostatečně pomáhá světu, abych jí teď obětoval své zdraví a často i blízké, nebo zda upřednostním osobní život a růst bude pozvolnější. Znám ale osobně případy, kdy lze skloubit obojí.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Komerčku jsem přes sociální síť nekontaktoval, ale tu možnost máme a vím, že je stále využívanější. Pro budování dlouhodobých vztahů se zaměstnavateli a jejich odborníky i HR je podle mě ale nejlepší LinkedIn, který může sloužit jako taková Vaše online profesní vizitka a umožní Vám budovat síť profesních kontaktů. Navíc je skvělým zdrojem odborného obsahu.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Nejobsáhlejší zdroj v ČR jsou bezpochyby Jobs.cz, ale díval bych se také na inzerci na školách, kariérní stránky firem, které mě zaujaly, navazoval kontakty přes partnery studentských organizací a ptal se přátel. Já se skoro o všech brigádách i té v Komerčce dozvěděl právě přes AIESEC.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Nabídka byla už v době mého studia velmi pestrá - workshopy, přednášky nebo podílení se přímo na výuce, snažil jsem se z nich vytěžit maximum. Pokud se nejedná o pouhé PR firmy, ale přidanou hodnotu pro studenty ve formě praktických znalostí, inspirace a kontaktů, může Vám i jedna taková akce dát nedocenitelné poznatky.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs.2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs.2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nemusel, stěhoval jsem se za studiem VŠ, ještě předtím, než jsem začal pracovat v týmu Komerčky. Ale s relokací za zajímavou pracovní příležitostí jsem nikdy problém neměl.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Aktuálně dojíždím zhruba 25 minut. Maximum pro mě ovlivňuje zajímavost práce a dopravní prostředek. Být hodinu v autě ve střehu je určitě méně snesitelné než si hodinu ve vlaku číst knížku nebo poslouchat podcasty. Ale snažil bych se vejít do hodiny s ohledem na volný čas.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na zahraniční pracovní stáži jsem zatím nebyl, ale do budoucna po ukončení studia to určitě plánuji, ať již interně v rámci mateřské společnosti Société Générale, anebo jako v neplaceném volnu vyjet na dobrovolnickou stáž, např. přes AIESEC.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

25% Odměňování a možnost růstu ve firmě

25% Pověst a image firmy   

25 % Pracovní náplň              

25 % Lidé a kultura ve firmě              

Možná to bude znít jako klišé, ale všechny čtyři tyto složky jsou pro mě nezbytnou a důležitou součástí, navíc podle mě spolu úzce souvisí. Mám to štěstí, že v aktuálním zaměstnání je mám rovnoměrně vyvážené všechny.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Naši vizi „Svět se mění jen proto, že vy sami ho měníte. Budoucnost jste vy.“ i její plnění komunikujeme jak externě ve výročních zprávách nebo zprávách o CSR, tak interně směrem k zaměstnancům. Především se ale tato vize přenáší do naší strategie i samotných aktivit, ať již v oblasti společenské odpovědnosti, tak financování ekonomiky a neustálých inovací ve finančním sektoru.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Používáme a naše firemní hodnoty – týmový duch, inovace, odpovědnost a zaujetí - a nad nimi sdružující pozitivní dopad na klienty prostupují snad všechny aktivity KB. Promítají se mimo jiné i do cílů a hodnocení zaměstnanců.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Díky velikosti firmy se 8500 zaměstnanci ve více než 350 lokalitách v ČR, se bude mírně lišit kultura v jednotlivých útvarech, ale obecně lze říci, že u nás panuje profesionální a přátelská kultura a noví kolegové ji oceňují. Formálnost zde nehraje prim a krom nadšenců do módy se s kravatami příliš často nepotkáte. V naší kultuře se také odráží naše hodnoty. Zakládáme si na týmové spolupráci a to především agilní spolupráci odborníků napříč odděleními. Podporujeme technologie, inovace a angažovanost, umožňujeme kolegům se zapojit s vlastními nápady do zlepšování služeb pro zákazníky i zaměstnance. A v neposlední řadě jednáme odpovědně a eticky. Pokud jsou tedy vašimi vzory ve finančníctví Gordon Gekko, Patrick Bateman nebo „Vlk z Wall Street“, asi to nebude ten pravý „match“. J

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

S klidným srdcem, neudělal.