Společnost L‘Oréal TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Jiřím Šeberkou | EkonTech.cz


Společnost L‘Oréal TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Jiřím Šeberkou

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:48

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jiří Šeberka

Společnost: L‘Oréal

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola ekonomická v Praze, fakulta podnikohospodářská   

Doba od dokončení studia: 2017

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Na bakalářském stupni jsem se doslova musel naučit se učit. Měl jsem plno jiných koníčků a podle toho vypadal i můj průměr J. Už při studiu jsem si uvědomoval důležitost praxe, a tak jsem při škole vždy pracoval. Na magisterském studiu jsem se začal více učit a výrazně si zlepšil i svůj průměr.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

V rámci svého magisterského studia jsem se zúčastnil Exchange programu v USA, kde jsem strávil jeden semestr na Arizona State University, a díky této zkušenosti jsem se v angličtině velmi zdokonalil.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, logicky jsem chtěl pokračovat v oboru, který jsem studoval.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Během studia jsem pracoval v bance na finančním oddělení. Pochopil jsem, jak funguje velká firma, jaké jsou její výhody i nevýhody. Zkoušel jsem pracovat na vlastních projektech, ale když jsem pak poměřil pozitiva z této sféry s těmi ze zaměstnaneckého poměru, rozhodl jsem se pro status zaměstnance.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, jak jsem zmiňoval výše, pracoval jsem několik let v bance. Časově to někdy bylo náročné, ale výhodou bylo, že jsem si mohl ověřit teoretické znalosti v praxi.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Od svých kamarádů absolventů jsem věděl, za kolik nastoupili do větších společností, což v té době bylo cca 30 tis - 35 tis Kč.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

L’Oréal jsem kontaktoval přes jejich kariérní webovou stránku. Možnost kontaktování společnosti prostřednictvím sociálních sítí mi v dnešní době přijde logické.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Nejčastěji jsem čerpal informace a doporučení od svých kamarádů a důležité pro mě byly i karierní akce typu Šance VŠE atd.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zajímaly mě odborné přednášky a kariérní veletrhy. Věřím, že jsou takové akce velmi důležité pro obě strany. Společnost se na těchto akcích může prezentovat a tím do svých řad získat potenciální zaměstnance, zatímco studenti mají šanci dozvědět se více o konkrétní společnosti, porovnat ji s jinými a zvážit tak lépe své možnosti.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta do práce mi zpravidla trvá okolo 10 minut. Za prací bych cestoval maximálně 45 minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Ano, rád bych strávil část své kariéry v zahraničí. Vnímal bych to jako neopakovatelnou a obrovskou zkušenost. Na zahraniční pracovní stáži jsem zatím nebyl.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě 40%.

Možnost růstu, větší odpovědnosti a tím i lepších podmínek je pro mě hlavní motivační faktor.

Pověst a image firmy 10%.

Zaměstnanci jsou spojováni s pověstí firmy, proto by to pro ně mělo být důležité.

Pracovní náplň 30%.

Pracovní náplň je jedna z nejdůležitějších věcí. Dělat práci, která vás nebaví, je dlouhodobě nezvládnutelné.

Lidé a kultura ve firmě 20%.

Lidé jsou důležití jak v životě, tak v práci.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, vize L’Oréalu je prvek spojující naší každodenní práci. L’Oréal je světovým leadrem v oblasti kosmetiky, digitálních inovací, udržitelného rozvoje, etiky i diverzity. Věříme, že krása je univerzální a dává možnost se vyjádřit. Krása je věda i závazek.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Hodnoty L’Oréalu jsou tím, co nás spojuje: VÁŠEŇ, INOVACE, PODNIKATELSKÝ PŘÍSTUP, OTEVŘENOST, HLEDÁNÍ DOKONALOSTI, ZODPOVĚDNOST a naši LIDÉ.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je velmi důležitá, protože je prakticky cítit hned v prvních pracovních dnech. Podnikatelské prostředí L’Oréalu umožňuje zaměstnancům být kreativní, dělat vlastní rozhodnutí a cítit se svobodně.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Myslím, že tato otázka je velmi těžce zodpověditelná. Každý krok, který jsem při VŠ udělal, mě někam zavedl, ať už to bylo pozitivní či negativní, vždy mi to něco dalo. V současné chvíli jsem na svém místě spokojený a všechny předchozí kroky tedy dávaly smysl.