Společnost Makro Cash & Carry, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Martinem Čivrným | EkonTech.cz


Společnost Makro Cash & Carry, s. r. o. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Martinem Čivrným

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:46

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Martin Čivrný

Společnost: Makro Cash & Carry, s. r. o.                                                                

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, obor Economics and Management (in English)                            

Doba od dokončení studia: ukončení studia červen 2017

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole? 

Myslím, že moje studijní výsledky byly lehce nadprůměrné. Byl jsem hodně nervózní student, každá prezentace před ostatními nebo ústní zkouška mě stresovala. Zároveň jsem byl hodně poctivý, na každý důležitý úkol jsem se připravoval. Svědomí by mi jinak nedovolilo usnout. Na druhou stranu, studentský život jsem si hodně užil a některé lehké úkoly vědomě flákal. Spousta zážitků mi zůstane do konce života – jak z života v lavici, tak z hospody, barů nebo společných výletů se spolustudenty.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Nedokážu přesně určit úroveň, viděl bych to někde mezi B2 a C1. Rozhodně mám velké mezery v gramatice a slovní zásobě. Jelikož jsem magisterské studium podstoupil v angličtině na české škole, hodně mi to pomohlo se rozmluvit. Nebyla prostě jiná možnost, než mluvit a psát. Díky tomu se nyní se necítím nervózní mluvit před ostatními, prostě angličtinu používám a ostatní mi rozumí. Aspoň takovou mám tedy zkušenost. Každopádně bych ale měl na angličtině zapracovat a chystám se v ní nadále zlepšovat.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Jelikož jsem studoval hodně univerzální obor Economics and Management, nebyl jsem nikdy vyhraněný v tom, co přesně bych chtěl po škole dělat. A dost mě to stresovalo. Během školy jsem ale začal cítit potřebu dělat něco smysluplného, abych po státnicích nebyl úplně mimo. V Makru nabízeli Trainee program v oddělení vlastních značek, což mě zaujalo z několika důvodů. Připadalo mi to jako tvůrčí práce s jídlem ve firmě, která má ve společnosti dobré jméno.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Mám obavu, že nejsem úplně podnikatelský typ, alespoň během vysoké školy jsem se tak necítil. K podnikání je potřeba především unikátní nápad, o který jsem během školy nezavadil. Upřímně jsem mu však zatím ani nešel naproti. Pro zaměstnanecký poměr jsem se rozhodl především kvůli zkušenostem, chtěl jsem zjistit co možná nejvíce o všech možných projektech, abych co nejdříve zjistil, v čem vynikám nad ostatními.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, již během studia jsem vždy chodil na brigády. Na příjmech z brigády bylo závislé celé mé působení v Praze, jelikož odsud nepocházím. Nejprve jsem pracoval v multikině, kde jsem prodával popcorn a následně promítal filmy. Po čase jsem přešel na hotelovou recepci, kde jsem fungoval jako portýr a juniorní recepční. Od magisterského studia pracuji v Makru, nejprve jako Trainee a nyní na plný úvazek. Kombinovat školu a práci se mi dařilo vcelku bez problému, jelikož jsem pracovat především večer nebo v noci.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Moje očekávaná hrubá mzda činila minimálně 30.000,- Kč měsíčně. Částku jsem odvodil z průměrné mzdy, z debat s přáteli a životních nároků.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zaměstnavatele jsem kontaktoval skrze jeho webové stránky, kde byla nabídka brigády vyvěšena. Karierní inzerce skrze sociální sítě mi dává smysl v případě platformy LinkedIn.  V době, kdy jsem práci dostal, byl tato platforma teprve v začátcích.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Především na internetových portálech jako jobs.cz nebo profesia.cz. Samozřejmě i sociální sítě fungovaly jako zdroj diskuze s přáteli a případného tipu na práci. Moji současnou práci mi našla moje manželka, v době studií přítelkyně.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Upřímně jsem se do studentských aktivit a spolků nikdy výrazně nezapojoval. Myslím, že jsou, ale jen pro určitou skupinu studentů. Záleží také na způsobu podání a věku studenta. Dle mých zkušeností např. na bakalářském studiu jsem o budoucí kariéře tenkrát moc nepřemýšlel, snažil jsem se projít do dalšího ročníku, užít si s kamarády a nezbláznit se přitom.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs.2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ano, ale důvodem nebyl současný zaměstnavatel. Do Prahy jsem se přestěhoval kvůli vysoké škole a nyní zde zůstávám kvůli pracovní kariéře.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Přibližně 45 minut jedním směrem, 45 minut zpátky. Snesitelné maximum bych viděl na 60 minutách maximálně.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Určitě ano, do zahraničí se pracovně chystám v září tohoto roku. V rámci mezinárodního firemního talentového programu Metro Potentials mám příležitost pracovat půl roku v Japonsku. Beru to jakou velkou příležitost a zároveň závazek ke společnosti, který musím v budoucnu splatit.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 20

Pověst a image firmy 20

Pracovní náplň 40

Lidé a kultura ve firmě 20

Náplň práce je pro mě stěžejní. Potřebuji, aby moje práce dávala smysl, rozvíjela mě a především měla budoucnost. Lidé, team a celková firemní kultura je velice důležitá, chci chodit do práce rád. Peníze pro mě nejsou na prvním místě, přesto se potřebuji cítit za svou práci dostatečně finančně ohodnocen.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Makro prezentuje svou Vizi jako cestu. Každý zaměstnanec si projde intenzivním školením, kde jsou mu firemní principy vysvětleny. Tato cesta visí ve formě obrazů na různých místech firmy.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Přemýšlíme stejně jako naši zákazníci. Rozumíme výzvám, kterm čelí. Jsme otevřeni nápadům. Jsme plni energie a nadšení. Usmíváme se. Ptáme se, co potřebují. Pomáháme naplnit jejich vize. Měníme zavedené způsoby. Budujeme úspěch pro obě strany. Jsme o krok napřed. Nápady realizujeme. Překrečujeme hranice. Hledáme příležitosti. Nacházíme cesty. Poporujeme vše nové. Věříme v sebe. Věříme v MAKRO.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Makro se snaží fungovat jako rodina, zákazníci to od nás vyžadují. Naše fungování je specifické, proto i kultura je odlišná. Nově přicházející kolegové jsou od začátku respektováni a pečlivě vybráni, myslím, že jsme pro ně zajímavou firmou.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

V posledním ročníku na vysoké škole bych nic neměnil. Pokud, tak na bakalářském jsme měl vycestovat na Erasmus, o tuto příležitost jsem se sám připravil strachem a přílišnou zodpovědností.