Společnost Seznam.cz, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrem Stefanem | EkonTech.cz


Společnost Seznam.cz, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Petrem Stefanem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:42

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Petr Stefan                           

Společnost: Seznam.cz, a. s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: MFF UK, Softwarové systémy

Doba od dokončení studia: 8 měsíců

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Jako student jsem se snažil poctivě plnit svoje povinnosti a dostatečně se připravovat na testy a zkoušky. Ne všechny předměty mi přirostly k srdci, bylo i pár takových kde jsem byl rád za výslednou trojku, ale to, že jsem za celé studium nemusel opakovat žádnou zkoušku beru jako velký úspěch.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Za znalost angličtiny nejvíce vděčím střední škole. Na vysoké škole jsem také navštěvoval kurzy angličtiny, ale bylo to spíše opakování a prohlubování již existujících znalostí. Vysokoškolská angličtina mě spíše posunula v technické terminologii ať už mluvíme o matematických nebo informatických názvech. Na magisterském studiu jsem také navštěvoval několik přednášek v anglickém jazyce, takže jsem byl ve styku i s mluvenou formou jazyka (na rozdíl od každodenního čtení článků na internetu). Kompletní obraz pak doplňuje psaný projev, který jsem potrénoval sepsáním diplomové práce v angličtině.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali? 

Jistě, chtěl. IT a programování obecně mě velmi baví a proto jsem tento obor šel studovat. Navíc mám velkou výhodu v tom, že na trhu práce je velká poptávka po podobných lidech a tím pádem si můžu snadno vybrat zaměstnavatele podle svého vkusu.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Již na vysoké škole jsem věděl, že nechci podnikat, alespoň v začátcích mé kariéry. S podnikáním je spousta starostí, které zdržují od vlastní práce a nemyslím, že bych hned dokázal generovat vyšší příjem než v zaměstnaneckém poměru. Být zaměstnancem je pro mě klidnější a tím pádem se mohu lépe věnovat své práci.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Na rozdíl od některých spolužáků jsem nepracoval na nějakou formu zkráceného úvazku po celou délku studia, ale zaměřoval jsem se na studium samotné a také vlastní zkoušení různých technologií a projektů. Zkušenosti z praxe jsem pak nabíral až ve volnějším posledním ročníku, kdy jsem využil Trainee programu u Seznam.cz.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Jako čerstvý absolvent jsem očekával částku v rozmezí 40 – 45 000 Kč měsíčně. Částku jsem odvodil porovnáním statistik platů, které lze dohledat na internetu a z různých internetových diskuzí.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval a ani mi taková možnost nechyběla.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Já jsem si současného zaměstnavatele vybral na Dni firem pro matematiku a informatiku u nás na fakultě, kde se jednotlivé firmy prezentují na svých stáncích a je možnost se s nimi pobavit o tom, co dělají. Nabídky z LinkedIn jsou často úplně mimo mé zaměření (Senior Java developer atd.) a letáčkové kampaně na nástěnkách podle mého soudu také moc nefungují.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Určitě mě zajímala série přednášek Firemní semináře, kde zástupci různých firem přednášeli o svých produktech nebo technologiích, které používají včetně jejich pozitivních i negativních zkušenostech. Na MFF je také nově seriál přednášek Pokročilé operační systémy, kdy opět zástupci firem (převážně RedHat a SUSE) přednáší o detailech implementace operačního systému. Podle mě jsou tyto přednášky velmi přínosné a jsem rád že je snaha takové přednášky a semináře pořádat.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.)

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs.2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Jsem narozen v Praze, ale vyrůstal jsem v Soběslavi. Do Prahy jsem se vrátil na studium vysoké školy a pak jsem zde nějak přirozeně zůstal. V malém městě je jen omezený výběr zajímavých pozic pro moje zaměření, takže zůstat ve městě, kde sídlí spousta technologických firem je pro mě samozřejmost.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Nyní dojíždím asi 20 minut městskou dopravou, takže jsem naprosto spokojen. Maximum mám zhruba do jedné hodiny, ale záleželo by na konkrétních okolnostech.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Po dlouhodobé pracovní stáži v zahraničí nijak zvlášť netoužím, ale rád bych se alespoň občas někam krátkodobě podíval. Ideální jsou pro mě konference, kde se příjemně spojí odpočinek se získáním nových vědomostí.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě 25%

Pověst a image firmy 15%

Pracovní náplň 35%

Lidé a kultura ve firmě 25%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

U Seznam.cz zhruba víme čeho chce v krátkodobějším horizontu dosáhnout a jak se vyvíjí. Ultimátní cíle jako například SpaceX (let člověka na Mars) myslím nemá.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura je neformální a přátelská, což je pro mě velmi důležité. Nemohu mluvit za nové kolegy, ale jistě si tohoto přístupu také cení. Přeci jen v práci trávíme velkou část dne a je důležité se tam cítit pohodlně.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Já jsem prozatím se svými rozhodnutími a tím, jak mi vše vyšlo velmi spokojen a určitě bych nic neměnil.