Společnost STRABAG, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Tomášem Reiterem | EkonTech.cz


Společnost STRABAG, a. s. TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Tomášem Reiterem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:49

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Tomáš Reiter   

Společnost: STRABAG, a. s.                                                  

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: VUT v Brně, Stavební fakulta – dopravní stavby a konstrukce                 

Doba od dokončení studia: 1 rok     

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Moje studijní výsledky byly spíše průměrné.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Svou úroveň bych ohodnotil jako středně pokročilou. Nejvíce mi pomohly studentské programy Work and travel v USA a Erasmus – půlroční studijní pobyt v zahraničí.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, to rozhodně. Myslím, že by byla škoda začít pracovat v jiném oboru, než jakému jsem se věnoval během studia.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

O výhodách a nevýhodách obou možností jsem přemýšlel. Zvolil jsem nakonec zaměstnanecký poměr. Pro začátek kariéry je to podle mne ideální, protože mohu nabrat cenné zkušenosti od starších kolegů, kteří jsou ve svém oboru profesionálové, a také najít nové přátele.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Přímo na stavbách jsem v létě pracoval jako brigádník. V posledním ročníku jsem pak pomáhal projektovat dopravní stavby v projekční kanceláři. Měl jsem volnou pracovní dobu, takže to s kombinací se studiem nebyl problém.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Moje představa byla na úrovni průměrné mzdy v ČR. Očekávání vycházela ze zkušeností mých starších kamarádů nebo spolužáků, popřípadě i z informací na internetu.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zaměstnavatele jsem kontaktoval e-mailem, který jsem našel na webových stánkách. Tento způsob mi vyhovoval.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Tipy jsem získával na internetu a na vysoké škole. Zejména v posledním ročníku k nám chodili lidé z praxe a prezentovali nám společnosti, kde pracují. Touto cestou jsem se seznámil i se svým současným zaměstnavatelem.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zajímavé byly exkurze na stavbách nebo provozech, např. v obalovnách. Myslím, že jsou tyto akce velmi užitečné. Člověk získá mnohem lepší představu o tom, jak to chodí v “reálném světě“ a není odkázán jen na školní teorii.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs.2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

V rodném městě nepracuji dobrovolně.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Cesta do práce mi trvá cca 20 min. Hodina je pro mne snesitelné maximum.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Pokud by byla příležitost pracovat na čas v zahraniční, tak bych ji využil.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 35%

Pověst a image firmy 20%

Pracovní náplň 25%      

Lidé a kultura ve firmě 20%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, nejvíce prostřednictvím firemního intranetu, ale také např. prostřednictvím firemního časopisu.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, společnost má devět základních hodnot, které vycházejí z principu partnerské spolupráce, férového jednání a otevřenosti.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Je kladen důraz na fungující týmovou spolupráci, což je pro realizaci stavebních projektů důležité.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Možná bych zvažoval vycestovat na rok do zahraničí, ale pravděpodobně bych se nakonec rozhodl stejně. Každopádně nelituji, že jsem si po škole vybral přímý nástup do firmy STRABAG.