Společnost Valeo TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Jaroslavem Bouše | EkonTech.cz


Společnost Valeo TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Jaroslavem Bouše

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:31

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Jaroslav Bouše

Společnost: Valeo

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT FEL - Komunikace, Multimédia, Elektronika

Doba od dokončení studia: 6 let   

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Nadprůměrný, student výběrového studia (5 percentil ze studentů v ročníku).

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

Komunikativní angličtina (články a prezentace na konferencích v angličtině). Na gymnáziu a pak dalším studiem na VŠ.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, studijní obor jsem si vybral kvůli zájmu o danou problematiku, a tak jsem chtěl v daném oboru pokračovat.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Během studia jsem neměl ucelenou představu zda budu pokračovat jako OSVČ nebo v zaměstnaneckém poměru. Pro zaměstnání jsem se rozhodl shodou okolností a stabilitě příjmu.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, povětšinou z jiného oboru. Díky volitelnému rozvrhu nebyla kombinace příliš náročná.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Po absolvování jsem neměl přesnou představu o nástupní mzdě.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne, pravděpodobně bych danou možnost nevyužil ani teď.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Přes spolužáky a kamarády a jejich zkušenosti s jejich zaměstnavateli. V současném zaměstnání jsem díky doporučení kamaráda.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

V rámci školy asi nejvíce iKariéra, díky které jsem si zhruba udělal představu co chci a nechci v budoucnu dělat jako zaměstnání.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

25 minut. Maximum 1h.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Ano. Ne.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 20

Pověst a image firmy 0

Pracovní náplň 40

Lidé a kultura ve firmě 40

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, a vizi naplňuje.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura sice ve firmě existuje, ale nemyslím si, že by nějak ovlivňovala nově příchozí kolegy.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

 Ne, nechal bych vše tak, jak to bylo.