Společnost VZP Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Danem Vyplelem | EkonTech.cz


Společnost VZP Česká republika TOP Zaměstnavatelem 2019 - rozhovor s Danem Vyplelem

TOP Zaměstnavatelé 2019 / Almanach 2019
18. 4. 2019 - 16:48

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2019, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Mgr. Dan Vyplel                           

Společnost:  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, obor Demografie                                 

Doba od dokončení studia: 6 měsíců                                       

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Rozhodně jsem nepatřil mezi svědomité studenty, nicméně učení jako takové mi problém nedělá. Za asi nejnáročnější považuji rok 2014/2015, což bylo tedy ještě na bakalářském studiu, kde jsem studoval dvou obor Demografie se sociologií a absolvoval za tento akademický rok 25 předmětů. Svědomitost a pečlivost je dle mého názoru při takovýchto rozvrzích spíše na obtíž a mnoho mých spolužáků studium z tohoto důvodu nezvládlo, neboť se zkrátka nedá stíhat všechno. Já jsem se orientoval spíše na výsledek než na průběh a studia zdárně dokončil.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Bohužel na naší VŠ se důraz na AJ nekladl, za celé studium jsem absolvoval pouze jeden jednosemestrální kurz angličtiny, který nebyl pro mě osobně zvláště přínosný. Užíval jsem si konverzaci s rodilými mluvčími a nutno dodat, že i oni se mnou, neboť většina spolužáků byla ostýchavá mluvit či neměli dostatečnou slovní zásobu a to trapné ticho, kdy lektor položí zajímavý dotaz a nikdo si s ním nechce povídat, mě vždy ubíjelo. Já jsem chodil na angličtinu již od předškolního věku, ale zvláště přínosná byla pro mě léta na gymnáziu, kdy jsme mívali hodinu angličtiny každý den plus konverzační hodiny k tomu. K tomu jsem si ve svém volném čase překládal texty písní a podobně, takže v roce 2012 jsem ze státní maturity AJ vyšší úrovně měl jedničku s úspěšností didaktického testu tuším okolo 95 %.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

V případě demografie je tato otázka lehce zavádějící. Vzhledem k tomu, že tento obor má značně úzké zaměření, není příliš pravděpodobné, že by absolvent po dokončení studia pracoval přímo v tomto oboru. Samozřejmě všude existují výjimky, ale obecně bych řekl, že studentů, kteří se přímo po škole dostanou ke konstruování tabulek úmrtnosti, výpočtu naděje dožití či jiným čistě demografickým disciplínám, je minimum. Na druhou stranu absolventi rozhodně často využijí dovednosti, které získali během studia. V mém případě se jedná především o datovou analýzu a schopnost pracovat s různými analytickými a mapovými softwary.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Samostatně podnikat si může dle mého názoru dovolit někdo, kdo má zajímavý nápad, počáteční kapitál a především relevantní zkušenosti, případně alespoň partnera, který tímto disponuje. Já jsem však neměl ani jedno, takže zaměstnanecký poměr byla jasná volba.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během studia jsem využíval pouze příležitostné studentské brigády, tudíž kombinace se studiem byla bezproblémová.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Osobně jsem si představoval částku blížící se tehdejší průměrné hrubé mzdě v ČR. Tato představa byla opodstatněna jak osobní kvalifikací, tak především situací na trhu práce, kdy nedostatek kvalifikovaných pracovníků samozřejmě zapříčiňuje lepší vyjednávací podmínky pro uchazeče, než v době, kdy je na každé volné pracovní místo několik desítek uchazečů. V neposlední řadě jsem bral v potaz také ekonomická specifika Prahy.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Zřejmě se nejedná přímo o sociální síť, ale k přihlášení se do výběrového řízení  jsem využil aplikaci Jobote (firmy LMC), přes kterou mohou stávající zaměstnanci firmy doporučit své známé či přátele na konkrétní pracovní pozici a dostat za to finanční odměnu. Já jsem byl doporučen mým kamarádem Martinem, přes odkaz jsem se proklikl přímo ke konkrétní pracovní pozici Specialista pro smluvní a zdravotní politiku a poté už jsem komunikoval pouze s personálním oddělením VZP.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Vzhledem k profilu mé vysoké školy jsem na jejím konci již věděl, že budu hledat práci buď v bankovnictví, nebo v pojišťovnictví. Kontroloval jsem na internetu tedy volné pozice v obou sektorech, ale nakonec se otevřela pro mne jednoznačně zajímavá pozice ve VZP ČR a tudíž jsem zvolil cestu pojišťovnictví.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Upřímně jsem se během studia nezajímal o žádné takovéto akce ani se žádných neúčastnil, tudíž nejsem s to na tuto otázku odpovědět.

Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? (Vybraná možnost je označena tučně.) 

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1) Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Jak říkává moje babička, jsem odkojen Vltavou, tudíž jsem se narodil a celý život žiji v Praze, takže z rodného města jsem se stěhovat nemusel. Přestěhoval jsem se však v rámci Prahy blíže k práci.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Díky výše zmíněnému přestěhování to mám teď z domu do kanceláře okolo 15 minut, záleží na provozu. Snesitelné maximum asi nemám, záleží na mnoha faktorech a preferencích, ale v současné době čím méně, tím lépe. VZP ČR má hlavní sídlo přímo v historickém centru na Vinohradech, což je také jeden z benefitů, skvělá dopravní dostupnost ze všech směrů.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Zatím nemám žádné takové ambice.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě 30 %

Pověst a image firmy 20 %

Pracovní náplň 30 %

Lidé a kultura ve firmě 20 %

Na tuto otázku se těžko odpovídá, neboť bych své preference nejspíše měnil v závislosti na firmě. Například existují společnosti, kam bych nešel s ohledem na jejich pověst ani se skvělými platovými podmínkami. Stejně tak bych jinde zřejmě překousl horší pracovní náplň ve skvělém kolektivu.  

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Obecné vize jsou v rámci naší společnosti diskutovány v různých formách. Ať je to formou firemních tiskovin, tak i prací se zaměstnanci při poradách, či setkáních s vedením společnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Desatero sice nemáme, víme však zcela jistě, jaká slova nás vystihují jako zaměstnavatele – férový, respektovaný, důvěryhodný, čitelný, atraktivní, konkurenceschopný a nebojácný.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

VZP je typickým příkladem společensky odpovědné firmy. Různorodost týmů, ve kterých jsou zastoupeni absolventi, mladí, zkušení, starší či zdravotně postižení, je vzájemně obohacující. Vzájemná spolupráce je důležitá, ta utváří firemní kulturu a ovlivňuje od samého začátku nově příchozí kolegy.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Pravděpodobně nikoliv, zatím jsem se svými volbami spokojen.