Společnost Amrest Coffee s.r.o. (Starbucks) TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lukášem Kubátem | EkonTech.cz


Společnost Amrest Coffee s.r.o. (Starbucks) TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Lukášem Kubátem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 18:44

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Lukáš Kubát

Společnost: Amrest Coffee s.r.o. (Starbucks)

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola Ambis, obor Ekonomie a management podnikání.

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Řekl bych průměrný student, nikdy jsem nepřečníval ale ani nebyl nejhorší. Během zkoušek jsem měl štěstí na otázky.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Angličtinu jsem se naučil nejvíce od kamarádů, kteří pocházejí z ciziny. Anglicky mluvím na komunikativní úrovni, ale gramatika mi moc nejde.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Zatím nechtěl, jsem velmi spokojen u svého stávajícího zaměstnance a nemám důvod měnit.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Nejsem moc samostatný člověk a práce v týmu mi vždy více vyhovovala, zároveň riziko, které sebou přináší samostatné podnikání je velké. U zaměstnaneckého poměru mám jistotu práce.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, během studia jsem pracoval brigádně u svého stávajícího zaměstnance. Ve Starbucks se dají směny přizpůsobovat podle času, bylo pro mě jednoduché kombinovat studium a zároveň získávat pracovní zkušenosti.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Neměl jsem žádné očekávání, věděl jsem, kde chci pracovat, ale o měsíční mzdu jsem se moc nezajímal. Tehdy mi stačilo vědět, že jsem spokojen.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktoval a rozhodně ano, podle mého názoru je to jednoduší a příjemnější.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Vždy jsem se zajímal o názory ostatních a ptal se na jejich zkušenosti. Současného zaměstnavatele mi doporučil jeden známý.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne, od narození žiju v Praze a můj zaměstnavatel sídlí v Praze.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Momentálně 45 minut. Snesitelné minimum 1,5 hodiny

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Nebyl jsem na žádné pracovní stáží, ale rozhodně bych se tomu nebránil.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: - 25% Díky růstu se můžu neustále učit novým věcem

Pověst a image firmy: 25% - Nikdy se nechci ve společnosti cítit trapně a tak je pro mě důležitě pracovat pro firmu s dobrou pověstí

Pracovní náplň: 25% - Práce ve Starbucks není stereotypní a každý den je trochu jiný

Lidé a kultura ve firmě: 25% - Mám rád prostředí kam se rád vracím a ve Starbucks jsem si našel spoustu nových přátel

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Hned při prvním tréninku se učíme o vizi, kultuře a hodnotách naši společnosti.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Pro mě osobně je velmi důležité jakou má firma kulturu, naštěstí Starbucks a Amrest obecně si jsou kulturou podobní a díky tomu jsem ve firmě tak spokojen. Každého firemní kultura ovlivní jinak, někteří to ignorují, nebo tomu nedávají takovou váhu, ale pro ty, kterým na tom záleží je Starbucks jako druhá rodina.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Rozhodně ne, rozhodnutí bylo správné

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě patří zejména pro studenty jako hlavní komunikační kanál, pokud firma chce hledat mladé zaměstnance, tak určitě na sociálních sítích. Určitě ano, zejména v poslední době na instagramu. Obsah je z mého pohledu kvalitnější.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano