Společnost STRABAG a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Čestmírem Krousem | EkonTech.cz


Společnost STRABAG a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Čestmírem Krousem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 15:12

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Čestmír Krous

Společnost: STRABAG a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT, FSv, Konstrukce a dopravní stavby

Doba od dokončení studia: červen 2019

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Od příjímacího řízení, kdy jsem dosáhl minimální bodové hranice se výsledky postupně zlepšovaly. Přes „Ečka“ v prváku a druháku jsem došel nakonec ke státnicím s velmi pěkným studijním průměrem a ten jsem u nich také potvrdil.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Díky studijnímu pobytu v zahraničí (Mexico, Puebla) jsem schopný konverzovat o odborných tématech. Největší oporou byly znalosti angličtiny z gymnázia. Na mém oboru na VŠ jsem se učil pouze novou slovní zásobu, kterou si nastudujete na test a rázem zapomenete. Tu jsem si osvěžil právě v Mexiku a nabyl jsem tedy dojmu, že se anglicky domluvím bez větších problémů.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Po dokončení VŠ se jako nejzajímavější pracovní nabídky jevily právě ty ve stavebnictví. Kromě samotné stavařské odbornosti nabízí také možnost získat spoustu zkušeností od vedení lidí až po fungování v systému veřejných zakázek.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Přesnou představu jsem neměl a podnikání mě vždy lákalo. Nicméně vstupem do zaměstnaneckého poměru jsem získal spoustu výhod, které firma zaručuje a jako podnikatel bych je neměl. Ve chvíli, kdy jsem se rozhodoval, tak jsem upřímně nad tímto aspektem nepřemýšlel, ale nyní si svého zaměstnavatele, společnosti STRABAG, a jeho péče o zaměstnance velmi vážím. 

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Získával, ale ne ty, které by ocenila škola. Respektive jsem patřil k těm pár černým ovcím, které pracovaly, ale ne v oboru. Zajímalo mě, jestli práce bude zábavná a finančně uspokojivá. Já jsem měl to štěstí, že práce pro mě znamenala příjem nad rámec existenčního minima, které mi posílali rodiče. Takže jsem vcelku neměl problém to zkombinovat se školou.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Taková, kterou jsem dostal. Už při studiu si spolužáci navzájem říkají, kde jsou jaké peníze. Měl jsem tak celkem přehled, než jsem se vůbec začal ucházet o místo. Pak už jsem částku jen přizpůsobil dle odpovědí tázaných kamarádů pracujících podobných postech.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Ne a ne. Mně stačilo, že se jednou za rok někdo ukázal a krátce odprezentoval dosavadní projekty a stavby. Tím vstoupil do paměti a zbytek referencí se už šiří sám mezi lidmi. 

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Vyhledával jsem místo podle působnosti, tím se okruh celkem zúžil. Zjistil jsem si tedy lokální firmy a jedna zrovna na svých stránkách sháněla.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Pamatuji si akci jako iKariéra a pak si pamatuji, když přišla firma, která dostala prostor v přednáškovém sálu odprezentovat svoje projekty. Ta druhá varianta byla vždy celkem sympatická.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ano, protože moje rodné město o velikosti 6,5 tisíc obyvatel nenabízí tak zajímavé možnosti pro mladé lidi.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Pokud nejedu na stavbu, kam doprava trvá průměrně hodinu, tak si jako rutinu dávám 2 km pěšky do práce. Pro mě je snesitelná přibližně hodina, nutno říci, že ve stavebnictví i s působností pouze v kraji to nejde vždy ovlivnit.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Určitě ano, ale na to je stále čas. Nyní se chci naučit pořádně, jak se staví u nás a pak se jet podívat, jak se to dělá jinde. Při studiu jsem strávil půl roku v Mexiku a kdybych měl napsat, co všechno mi to dalo, tak byste nečetli nic jiného.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 33,3%

Pověst a image firmy: 0%

Pracovní náplň: 33,3%

Lidé a kultura ve firmě: 33,3%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, kromě úspěšnosti v budovaní dopravní infrastruktury jsou zde i priority jako týmová práce a kolektivnost a v tomto ohledu musím svého zaměstnavatele pochválit.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Používá, jedná se o hodnoty slušného chování a týmové práce.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Kolektiv hodnotím velmi pozitivně a vstřícnosti, se kterou jsem byl přijat, si velmi vážím. Tím, že se jedná o realizaci, je dobré tomu přizpůsobit i nástup. Tím chci říct, že v půlce hlavní sezóny by nový start byl z časových důvodů mnohem těžší.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne, všechna rozhodnutí (téma a katedra diplomové práce, obory ke státní zkoušce) přesně zapadla, tak jak měla.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Svět je malý a stavařský svět ještě menší. Myslím, že dobré jméno firmy a renomé tvoří spokojení zaměstnanci a sociální síť vnímám jako něco, co je sice pro tuto dobu nezbytné, ale podstata věci zůstává jinde.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Upřímně nevím, co si pod komunikací na míru představit. Funguje to oboustranně, pokud místo poslání životopisu do nějakého internetového systému zvednete telefon a se zaměstnavatelem pohovoříte, nabydete Vy i zaměstnavatel mnohem lepší pocit.