Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Michaelou Šotolovou | EkonTech.cz


Společnost T-Mobile Czech Republic a.s. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Michaelou Šotolovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 15:45

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Michaela Šotolová

Společnost: T-Mobile Czech Republic a.s.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, Andragogika a personální řízení

Doba od dokončení studia: předpokládaný rok ukončení nMgr. Studia - 2021

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Studium mě vždycky moc bavilo, ale nikdy jsem neměla ambici dosáhnout červeného diplomu za každou cenu. Proto se také moje výsledky řadí k lepšímu průměru.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky? 

Anglicky hovořím ještě stále na úrovni B2, ve volném čase se snažím doplňovat si slovní zásobu, hlavně sledováním filmů, videí nebo třeba i zpráv s rodilými mluvčími.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, je to i důvod, proč jsem si obor studia zvolila. Již od střední školy jsem chtěla pracovat v HR a mám to štěstí, že zkušenosti v této oblasti mohu nabírat už i při studiu.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Ano, věděla jsem to již na škole. Zaměstnanecký poměr se mi zdá výhodnější už jenom z pohledu veliké ochrany zaměstnance, která u podnikání chybí.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Ano, již od prvního ročníku jsem pracovala na 0,5 poměr. Během semestru není nikdy tak náročné skloubit práci a školu, horší je to při zkouškách a státnicích, ale nejedná se nic nemožného. Zvlášť, když máte to štěstí jako já a váš zaměstnavatel vám vyjde vstříc. V T-Mobilu mi vycházejí vstříc nejen flexibilitou docházky, ale třeba i tím, že když mi to časově nevychází se školou, mohu pracovat z domova.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Má očekávaná nástupní mzda je 25 000 Kč. Částku jsem si odvodila od průměru na trhu práce.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Přes sociální síť jsem svého T-Mobile přímo nekontaktovala, ale prohlédla jsem si všechny jeho profily na sociálních sítích. Myslím si, že i když možnosti kontaktovat firmy na sociálních sítích už máme, akorát nás příliš nenapadá je využít.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Při hledání práce u mě stále převládají pracovní portály. Poté, co jsem se přihlásila na pozici v T-Mobilu a obdržela jsem pozvání k pohovoru, jsem využívala právě i sociální sítě, abych se T-Mobilu dostala trochu „pod pokličku“.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Ráda navštěvuji workshopy nebo webináře. Myslím si, že je důležité, aby se člověk neustále rozvíjel a zároveň je to skvělá příležitost, jak poznat lidi z dané firmy.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Ne

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Do T-Mobilu dojíždím 20 minut z domu i ze školy a tato vzdálenost mi opravdu vyhovuje.Maximum je pro mě 45 minut, vyzkoušela jsem si i větší vzdálenost a zjistila jsem, že člověka potom jakákoliv cesta do práce více odrazuje, když ví, že 2 hodiny denně stráví na cestě.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži? 

Nemám tu potřebu. Už se tak nějak cítím vázaná k ČR, k mým blízkým a těžko by se mi to opouštělo. Ale myslím si, že je skvělé už jenom takovou možnost mít.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 20%

Pověst a image firmy: 10%

Pracovní náplň: 40%

Lidé a kultura ve firmě: 30%

Práce mě musí naplňovat a dávat smysl, protože jí trávím nejvíce času z celého týdne. Z tohoto důvodu je také potřeba, abych souzněla s lidmi ve formě a s celou firemní kulturou. Odměňování a růst je sice důležitý, ale pokud nejsou splněny první 2 faktory, práce mě naplňovat nebude a jenom kvůli odměnám a růstu do ní opravdu ráda chodit nebudu. Co se týče pověsti a image, to co je prezentováno jinými zdroji o firmě, nemusí být pravdivé, nejdůležitější je, jaký názor mám a šířím o firmě, z toho, jak já sama se v ní cítím.

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, v T-Mobilu o všech strategických věcech víme od našeho CEO, třeba prostřednictvím naší interní sociální sítě Workplace . Je skvělé, že se všichni dozvíme novinky ohledně směřování firmy z první ruky a ihned na to můžeme reagovat v komentářích a rozvíjet tak diskuzi s vedením.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano, u nás TjsiTy, proto je důležité, aby každý začínal sám u sebe. Dále vyhráváme a prohráváme společně, jsme zkrátka jeden tým, bez výjimek. Víme, že jedinou jistotou je změna, proto se nebojíme měnit. Ke změnám hledáme co nejjednodušší a nejpřínosnější cesty. Zákazník je u nás na prvním místě, a výsledků dosáhneme jenom tehdy, když zákazník bude spokojený, ať už se jedná o externího zákazníka nebo o zaměstnance. 

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Naše kultura je hodně o spolupráci a je hodně zaměřená spokojenost a potřeby zákazníka, ať už externího zákazníka nebo našeho zaměstnance. Myslím si, že toto zaměření je super právě pro nováčky, pomůže jim to se lépe „nalodit“ do týmu. Hlavní pro mě ale je, že firemní kultura opravdu žije a nejsou to jen prázdná hesla.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Rozhodně ne, aktuálně studuji 1. ročník navazujícího magisterského studia a jsem opravdu moc spokojená.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Myslím si, že pro firmy budou sociální sítě velice důležité. Potencionálním zaměstnancům budou jejich prostřednictvím moct více ukázat svou kulturu, ale i konkrétní zaměstnance. Jednoduše řečeno, na sociálních sítích si mohou vytvářet vztahy nejen se zákazníky, ale i s potencionálními nebo stávajícími zaměstnanci. Právě sociální sítě hrály velkou roli při mém výběru budoucího zaměstnavatele. Z T-Mobilu na mě čišela otevřenost a přátelskost, týmový duch a to mě přesvědčilo, že pro takovou firmu budu ráda pracovat. Pocit, který jsem o T-Mobilu ze sociálních sítí získala, se mi po nástupu potvrdil.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano, taková komunikace je totiž mnohem věrohodnější a lépe se pak tvoří vztah a vzájemná důvěra.