Tablety na základkách? Sem s tím! | EkonTech.cz


Tablety na základkách? Sem s tím!

Freetime / školství
28. 11. 2013 - 17:47

Tablety pro desítky učitelů a tisíce žáků. Přesně tak vypadá unikátní projekt městské části Praha 6 „Škola na dotek“, která postupně vybaví tablety a speciálními učebnami všech svých 15 základních škol. Zaplatí za něj 10 milionů korun. Počítá se s tím, že celý projekt bude dokončen v září 2014.

„Výuka pomocí tabletů a dalších technologií dává školám obrovské možnosti. Jenže děti a často ani učitelé je neumí dost dobře využít. To chceme naším projektem změnit, jsme první radnicí, která tablety do škol masově zavádí, protože víme, že je děti používají stále častěji a možná ani netuší, že mohou být učebnicemi 21. století,“ řekl Ondřej Balatka, radní Praha 6 pro školství a vzdělávání.

V první řadě se musí s těmito technologiemi naučit dobře pracovat učitelé. Právě v rámci projektu budou využívat dostupné vzdělávání materiály pro potřeby výuky, v ideálním případě i takové materiály vytvářet a začleňovat je vhodným způsobem do výuky.

Důležitou součástí školních tabletů je tzv. Classroom Management System. Ten umožňuje pohodlně monitorovat aktivitu dětí na jednotlivých tabletech, určovat, na jaké internetové stránky mají v daném okamžiku přístup, elektronickou formou rozdávat žákům zadání či sbírat vypracované úkoly, společně sledovat a analyzovat práci jednotlivých dětí na interaktivní tabuli atd. V neposlední řadě je napojen na on-line portál, v němž mohou žáci se svými rodiči přistupovat k archivu i z domova a vracet se k probírané látce.

„Účel využití dotykových zařízení z projektu Škola na dotek si stanovuje každá škola podle svých pedagogických záměrů a profilací, některé se např. chystají využívat nové počítače jako jazykové laboratoře, jiné na podporu technických a přírodovědných předmětů a mnoho dalších,“ řekl Balatka. ZŠ Emy Destinové, kde byl celý projekt spuštěn, zvolila zatím tablety se systémem Windows 8 k výuce cizích jazyků.

V zapojení moderních technologií do výuky vidí Balatka ještě jeden důležitý efekt: „Jedním z úkolů současné školy je boj se sociální stratifikací. K nastolení rovnosti šancí musí vést i zpřístupnění digitálních technologií všem žákům, nikoli přístup pouze těch, kteří se k nim dostanou vlivem ekonomicky silnějšího rodinného zázemí“.