Rozhovor: Taťána Stárková - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Taťána Stárková - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 14:16

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Taťána Stárková

Pracovní pozice: Vedoucí odboru vývoje produktu a podpory prodeje na Úseku pojištění hospodářských rizik, Kooperativa

Vystudovaná VŠ: Univerzita Karlova Praha, Právnická fakulta

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Mé studijní výsledky byly nadprůměrné.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Poslední studovaná úroveň anglického jazyk byla C1. Jazyk jsem se naučila zejména na střední a vysoké škole a dále v rámci studijních a pracovních pobytů v zahraničí.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Částečně ano. Studovala jsem právnickou fakultu a chtěla jsem poznatky využít i v praxi. Na druhou stranu mě nelákalo pracovat v „čistě“ právnické profesi.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Věděla jsem již v té době, že chci pracovat jako zaměstnanec. Pro podnikatelskou kariéru nemám potřebné vlohy.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Při studiu jsem získala praxi na exekutorském úřadě a v advokátní kanceláři. Skloubit zaměstnání na částečný úvazek a studium bylo náročné, ale šlo to zvládnout.

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Očekávala jsem hrubou mzdu ve výši cca 25.000 Kč. Očekávání jsem odvodila zejména od praxe při studiu a zkušeností mých vrstevníků.

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala, takovou možnost bych ani nevyužila.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Tipy jsem získávala zejména z internetu. K mé práci jsem se dostala přes server jobs.cz.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Zúčastnila jsem se veletrhů pracovních příležitostí, které byly organizovány na fakultě. Myslím si, že tato platforma je výhodná jak pro zaměstnance (zejména pro dostání se do podvědomí studentů jakožto potenciálních zaměstnanců) tak i pro studenty (pro získání přehledu, jaké profese/společnosti vůbec na trhu práce existují a co nabízejí). Zároveň jde o dobrou příležitost k vzájemnému kontaktování obou stran.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Nemusela.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Dojíždím cca 30 minut. Maximum by byla hodina.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Tuto možnost nevylučuji. V zahraničí je možné rozšířit své znalosti i zkušenosti o obory, které v ČR nejsou tolik rozpracované nebo se vůbec nevyskytují.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě   20 % - důležité pro motivaci zaměstnanců

Pověst a image firmy    10 % - pro mě není tolik důležité, ale usnadňuje práci a přístup k externím partnerům

Pracovní náplň     35 % - pro mě jeden ze dvou stěžejních faktorů, neboť tvoří konkrétní náplň dne

Lidé a kultura ve firmě     35 % - druhý ze dvou stěžejních faktorů, neboť vytváří atmosféru při práci