Rozhovor: Tatiana Polonyankina - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Tatiana Polonyankina - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 11:30

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Tatiana Polonyankina

Pracovní pozice: Controller, ČSOB Pojišťovna

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Na VŠ jsem dosahovala průměrných výsledků. U oborových předmětů, které mě více bavily, jsem byla spíše nadprůměrná.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

V posledním ročníku moje angličtina byla rozhodně nadprůměrná, hlavně v odborné slovní zásobě a mluveném projevu.

Během magisterského studia jsem strávila rok ve Španělsku, kde veškeré studium a komunikace probíhaly v angličtině.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Studovala jsem ekonometrii a operační výzkum. Z povahy oboru mi bylo jasné, že přímé uplatnění budu hledat na pracovním trhu těžko. Studium mě ale naučilo analyticky myslet, pracovat s daty, rozumět optimalizaci a mít ráda čísla, chtěla jsem pracovat na analytické pozici a to se mi povedlo.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Na vysoké škole jsem vůbec nebyla rozhodnutá, co chci dělat. Moje cíle vyplynuly postupně z okolností, a také při získávání pracovních zkušeností, kdy jsem poznávala, co mi jde a kde mám nedostatky, co mě baví a co ne.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Rok studia v zahraničí mi pomohl získat práci ve „velké čtyřce“ a myslím, že zkušenost zde mi zase pomohla při nástupu do ČSOB Pojišťovny. Takže pokud to okolnosti umožňují, rozhodně bych práci při studiu všem studentům doporučila. Další výhodou je, že si už při studiu začnete uvědomovat, co chcete a nechcete dělat.

Náročné to bylo velice, ale vyplatilo se to nejen nabytím zkušeností, utříbením si preferencí, ale i získáním sebevědomí a schopnosti efektivně organizovat svůj čas. 

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

V Praze jsem očekávala cca 30 tis. Kč, částku jsem odvozovala z povědomí o platech, které jsem v té době měla. 

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Nekontaktovala. Kontakt přes sociální síť je pohodlnější, ale nemyslím, že má výrazný vliv na preference uchazeče.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Hlavním zdrojem byly internetové stránky jako práce.cz. U firem, které jsem měla v povědomí (díky sponzorství mé vysoké školy nebo účasti na veletrhu pracovních příležitostí) jsem procházela vypsané pozice přímo na jejich webových stránkách.

ČSOB Pojišťovnu jsem měla v povědomí již ze studia, ale o pozici jsem se dozvěděla od spokojené kamarádky, která zde také nastoupila jako absolvent.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Účastnila jsem se veletrhu pracovních příležitostí a rozhodně podobné akce pokládám za přínosné. Společnosti se dostanou do povědomí studentů a na místě je možné se rovnou spojit s HR a zanechat zde svůj životopis.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna      

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů   

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí  

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování  - kombinace

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe   

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu   

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem   

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly  -  kombinace

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností   

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role    

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu -  kombinace

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Nemusela.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

5 minut. Maximum 1,5 hodiny.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Určitě chtěla. Zaměstnanec si rozšíří obzory, zlepší své jazykové dovednosti, získá jak zkušenosti, tak inspiraci a naváže nové kontakty. Všechny tyto nabyté dovednosti uplatní ve firmě a zlepší své výkony.

Zahraniční zkušenost je rozhodně přínosem jak pro zaměstnance, tak zaměstnavatele.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě  25 % (vede k osobní spokojenosti a motivuje)

Pověst a image firmy 20 %

Pracovní náplň  30 % (ve firmě jsme minimálně 40h týdně, nejdůležitější je jak je trávíme)

Lidé a kultura ve firmě  25 % (ve firmě jsme minimálně 40h týdně, dále je důležité, s kým je trávíme)