Společnost Tchibo Praha spol. s r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Kateřinou Harcubovou | EkonTech.cz


Společnost Tchibo Praha spol. s r.o. TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Kateřinou Harcubovou

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 18:33

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Kateřina Harcubová

Společnost: Tchibo Praha spol. s.r.o.

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření:

VŠE, Podnikohospodářská fakulta, Management se speciálním zaměřením na marketing

Doba od dokončení studia: Končím tento rok

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Měla jsem obrovské štěstí – mohla jsem studovat to, co mě baví a v čem jsem viděla smysl. Proto jsem se škole věnovala velmi ráda a taky naplno. Chodila jsem i na pár přednášek a předmětů nad rámec. Nikdy mi ale nešlo o to být 100% ve všech předmětech, spíše dávat co nejvíc do těch, ve kterých jsem se viděla. Ono to klišé má něco do sebe a když člověk dělá to, co ho baví, fakt mu nepřijde, že by studoval nebo pracoval :)

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Bohužel jsem mluvila anglicky i německy lépe na střední škole než na škole vysoké. Tam se totiž více pracuje s pasivní znalostí, porozuměním kontextu a odbornými texty než samotným mluvením, které pak občas drhne, když se delší dobu netrénuje. Oba jazyky jsem ale měla na úrovni B2 až C1.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Ano, marketing mne bavil už od střední školy a měla jsem k němu vždy blízko. Myslím si, že jsou markeťáci v tomhle mnohem přímočařejší než většina lidí z ostatních oborů. Marketing má člověk totiž v krvi.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Podnikání mi nikdy nebylo moc blízké. Mám ráda kolektiv a baví mě svoji práci sdílet s týmem. Zároveň mě vždy lákalo to větší měřítko, kterého dosáhne málokterý podnikatel – to, že svoji práci uvidím kdykoliv půjdu nakupovat do supermarketu nebo si zapnu televizi.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Před tím, než jsem v posledním ročníku nastoupila do Tchibo, jsem se věnovala práci na sociálních sítích. Jednalo se spíše o ad hoc aktivity, které jsem si mohla dobře řídit tak, aby mi nezasahovaly do zkoušek a školní docházky. Zároveň bylo možné tyto aktivity propojit – mohla jsem o nich mluvit na přednáškách, či o nich psát semestrální práci.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Malou představu jsem měla podle průměrné hrubé mzdy v daném oboru, nejvíce mi ale v tomhle pomohli spolužáci, kteří již na vyšších úvazcích pracovali. Nástupní plat jsem očekávala alespoň 35 tisíc.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

I přes velkou aktivitu Tchibo na sociálních sítích jsem pozici našla přes klasický inzerát na jobs.cz. Aktuálně je ale obsah příspěvků zaměřen i na potenciální zaměstnance, a to hlavně na síti LinkedIn. Nejen kvůli silné konkurenci mezi firmami by mi přišla škoda této platformy představení nevyužívat.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání? Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Na VŠE jsem měla tu čest poznat se s opravdu velkým množstvím lidí z různých oborů, a to nejen z řad přednášejících, ale také z řad studentů. Vždycky, když jsme se na začátku semestru představovali, připadala jsem si jako na začátku vtipu „sejde se finančák z Delloitte, HR z Busline, salesák z P&G a markeťák z L´orealu…“. Bylo to opravdu plodné místo a o kontakty a zkušenosti tak nebyla nouze. Tchibo jsem samozřejmě jako brand znala, ale nikoho, kdo by zde pracoval jsem před nástupem neznala, o volné pozici jsem se dozvěděla přes portál jobs.cz.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Akce, které jsem na škole zažila bych rozdělila na dva typy. Ty méně povedené a ty přínosné. Začnu těmi méně šťastnými – jednalo se většinou o přednášky, jejichž účelem bylo seznámení studentů s tématem z praxe, který měl představit odborník, který se jím zabývá. Z těchto přednášek se ovšem většinou vyklubalo lobbingové promo dané firmy, které nařídilo HR oddělení dané firmy… Skvělá spolupráce většinou vyžadovala delší čas než pouze jednu přednášku. Jednalo se o firmy, které si zaštítily celý jeden předmět, pro který vymyslely case study a poskytly zázemí, materiály a hlavně jejich know-how a čas. Pokud můžu jmenovat, byl to určitě Mercedes, kde vytvořili simulaci světa, ve kterém jsme v týmech mezi sebou obchodovali a dělali strategická rozhodnutí, Unilever, se kterým jsem se mohla podílet na marketingové kampani pro otevření nové gelaterie v Praze, nebo třeba T-mobile, kde jsme se ještě blíže seznámili s metodou design thinking a mohli si vyzkoušet jak zavádět inovace v praxi.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Odpovědi na tyto otázky právě sepisuji na cestě autobusem domů... :) Prozatím jsem se rozhodla nestěhovat. Bydlím asi 70 km od Prahy a dojíždím. Mám doma skvělé zázemí, kterého se pro zatím nechci a naštěstí ani nemusím vzdávat. Uvidíme ale jak to bude do budoucna.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Jezdím autobusem z Litoměřic do Prahy asi 60 minut, podle dopravy. A poté ještě zhruba půl hodiny z Holešovic na Brumlovku. Čistého času tak strávím na cestě tam a zpátky denně cca 3 hodiny, což je pro mě maximum, které jsem schopná snést. Ta půl hodina MHD po Praze je pro mě překvapivě ještě více nepříjemná než cesta dálkovým autobusem. Tam totiž mohu v klidu vypnout a využívám čas většinou efektivně – buď prací, studiem, nebo mám chvíli sama pro sebe.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

V zahraničí jsem na stáži nebyla.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité. 

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 15 %

Pověst a image firmy: 25 %

Pracovní náplň: 30 %

Lidé a kultura ve firmě: 30 %

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Tchibo se věnuje několika různým aktivitám – podáváme kávu, nabízíme spotřební zboží, velmi silně se věnujeme trvalé udržitelnosti… Každý z těchto segmentů vizi má, aktivně ji dodržuje a vzájemně se doplňují. Komunikuje ji jak v televizi, tak například ve svých magazínech nebo na sociálních sítích a podobně.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Naše hodnoty jsme sepsali na základě praktických workshopů na toto téma. Skvělé tedy je, že definice vycházejí přímo z nás, zaměstnanců, a z toho, jak to sami cítíme. Nikdo na nás tedy nedohlíží, jak hodnoty dodržujeme, protože jsou pro nás naprosto přirozené. Vyzdvihla bych například vzájemnou otevřenost a komunikaci, nápomocnost ostatním oddělením atd.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Každý zaměstnanec při příchodu projde školením a dostane brožurku, kde jsou firemní hodnoty, poslání a smysl společnosti vypsané. Je hezké si o tom přečíst, ale podle mě naši kulturu mnohem více vystihuje pocit, který mám, když vejdu ráno do kanceláře. Panuje tu otevřená, přátelská atmosféra, bez formalit, kde by se někdo na někoho díval shůry jenom kvůli vyšší pozici. Všichni si tu tykáme, sdílíme si plány na víkend u ranní kávy a rádi spolu podnikáme různé aktivity i mimo pracovní dobu.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Určitě ne. Tchibo pro mě byl výborný startovací můstek. Díky menšímu kolektivu dochází k blízké spolupráci, a člověk si tak může vyzkoušet všechny směry. Tchibo je opravdu multispolečnost, se kterou si můžete vybavit domácnost, nakoupit dárky, obléci se a k tomu vždy odejdete s výbornou kávou a zákuskem. Navíc všechny tyto produkty najdete v obchodech Tchibo, v Tchibo koutcích v obchodních řetězcích, vidíte je v televizi, v časopisech a můžete si je pořídit v pohodlí domova online. Takhle velký rozměr nabízí společnosti, podle mých zkušeností, opravdu ojediněle. A když už, tak jedno oddělení neví, co a proč dělá to druhé. Nejvíc mě na tom všem baví, že je Tchibo, i přes jeho velikost, stále rodinná firma, kde se všichni znají a vědí kdo zrovna na čem pracuje.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Podle mě je zapojení firem do sociálních sítích nezbytné. Vzhledem k zajímavým kolekcím, které se každý týden mění, lidé Tchibo sami vyhledávají a tvoří velmi silnou fanouškovskou základnu nejen na klasických sítích jako je facebook, ale třeba i na trochu nevšední platformě – Tchibo blogu, který představuje skvělý nástroj pro spojení zábavy s businessem. Existuje dokonce i skupina předních fanoušků, kteří pomáhají Tchibo blog a příspěvky na sítě tvořit. Proto články i příspěvky baví i mě, přesto, že nejsem přesná Tchibo cílovka. Co se mě ale opravdu skvěle dotýká jsou aktivity spojené s Mazagrande, které Tchibo na sociálních sítích tvoří. Trochu oprsklá a originální tonalita komunikace tohoto nápoje musí bavit snad každého pod 35 let. :)

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano. Individualizace a blízký přístup byl jeden z faktorů, proč jsem se u Tchibo rozhodla pracovat. Začala jsem v posledním ročníku vysoké školy, kdy mě čekaly státnice a diplomka, a tak jsem se potřebovala domluvit na úpravě docházky v tomto nejnáročnějším školním období. Zároveň jsem moc vděčná za to, že v Tchibo sledují, co vám moc nejde a naopak to, v čem jste výborní a snaží se vás v tom dál rozvíjet.