Rozhovor: Tomáš Vlčan - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Tomáš Vlčan - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 15:26

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Tomáš Vlčan

Pracovní pozice: Asistent auditora, PwC

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola ekonomická v Praze

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Byl jsem přiměřeně pilný studijní typ. S časem stráveným nad učebnicemi jsem se snažil to nepřehánět. Na druhou stranu mi na výsledcích záleželo a na zkoušky jsem chodil připravený.

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Úroveň bych označil jako pomezí B1-B2. Angličtina byla po celou dobu mým druhým cizím jazykem, se kterým jsem začal a učil se ho především na střední škole.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Již od střední školy jsem chtěl pracovat v oblasti financí podniku. Protože jsem se tomuto oboru věnoval od střední obchodní školy a pět let na vysoké škole, přišlo by mi celé studium jako zbytečné, kdybych si potom hledal uplatnění v jiném oboru.

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Během celé vysoké školy jsem si pohrával s myšlenkou, že by bylo dobré začít podnikat. Nedostal jsem však žádný zaručený nápad, za kterým bych chtěl jít a viděl v tomto nápadu opravdovou budoucnost. Když jsem se po vystudování musel začít naplno živit sám, nástup do zaměstnání byl v podstatě jedinou volbou.

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Studium na VŠE v Praze mi umožňovalo pracovat minimálně dva celé dny v týdnu. V některých semestrech i tři. V podstatě po dobu celého studia jsem chodil na brigádu v jedné bankovní instituci. 

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

30 000+ – mzda dle informací týkající se nástupních platů ve společnostech BIG4

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Svého současného zaměstnavatele jsem kontaktoval během VŠ – reakce na náborovou kampaň. Zároveň, již v současnosti není žádný problém PwC kontaktovat přes sociální síť. Naopak, PwC aktivně oslovuje studenty na sociálních sítích.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Na VŠE existuje obecné povědomí o společnostech BIG4. PwC jako nejotevřenější z nich byla pro mě volbou číslo 1 v momentu, kdy jsem chtěl jít do některé z těchto společností na stáž. Aktuální nabídky zaměstnání ze strany PwC jsou k dispozici každému studentovi. Ať už na internetu, nebo přímo na chodbách škol prostřednictvím propagačních materiálů.

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Akce pořádané společnostmi pro studenty jednoznačně přínosné jsou. Je důležité, aby společnosti samy přicházely se zajímavými nápady, jak se studentům představit. Pro společnosti samotné je potom z mého pohledu podstatné, aby přicházely s inovativními nápady, jak studenty oslovovat. Měly by být vždy napřed před ostatními.

 

10. Čemu dáváte ve svém zaměstnání přednost? Vyberte vždy jednu z dvojice možností.

1) Jistota, stabilita vs. 2) Změna

1) Tvůrčí přístup vs. 2) Používání známých, předem daných postupů

1) Soutěživé vs. 2) Přátelské prostředí

1) Práce na jednom místě vs. 2) Časté cestování - Přiměřená kombinace obou

1) Teoretické vzdělávání vs. 2) Získávání zkušeností z praxe

1)  Stálé, za všech okolností garantované platové ohodnocení vs. 2) Nižší fixní složka platu + neomezená výše pohyblivé složky závislá na osobním výkonu

1) Náročná pracovní pozice vs. 2) Rovnováha mezi prací a volným časem

1) Strategické, dlouhodobé úkoly vs. 2) Operativní, krátkodobé úkoly

1) Úzká specializace vs. 2) Získávání obecných dovedností

1) Sdílení odpovědnosti v týmu vs. 2) Přijetí vedoucí role

1) Samostatná práce vs. 2) Spolupráce v týmu

 

11. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Ne.

 

12. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Nemám stálé místo výkonu zaměstnání. Maximální čas by byl 1 hodina v jednom směru.

 

13. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Ano. Získávání pracovních i životních zkušeností.

 

14. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě      20 %

Pověst a image firmy       15 %

Pracovní náplň       15 %

Lidé a kultura ve firmě      50 %