Společnost Unipetrol TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Milanem Janákem | EkonTech.cz


Společnost Unipetrol TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Milanem Janákem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 12:46

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Milan Janák

Společnost: Unipetrol 

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: Vysoká škola chemicko-technologická, fakulta technologie ochrany prostředí, technologie paliv a prostředí

Doba od dokončení studia: stále studuje

 

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Vždy jsem byl velmi dobrý student a vždy jsem si během studia na vysoké škole uměl poradit. Ovšem s postupem času už nebyl kladen takový důraz na kvalitu prospěchu, jako na prospěch samotný. Musel jsem totiž nalézt rovnováhu mezi studiem, novým pracovním místem na plný úvazek a osobním životem, kde hraje prim široké spektrum sportovních aktivit, hlavně hokej.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Well, právě teď se nacházím v posledním ročníku studia. Na výuku anglického jazyka je kladen poměrně velký důraz, a ne pouze na hovorovou část, ale také na technickou znalost z oboru chemie.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Nyní, na konci studia chemické školy už vím, že se chci věnovat oboru chemie a chemické technologie i v budoucnosti. Pracuji v obrovské chemické firmě a jsem spokojen.   

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

Nyní ještě studuji, a jakožto student jsem se zaměřil na pozvolné budování kariéry, což mi přišlo jako ideální varianta.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Po dokončení bakalářského studia jsem se dozvěděl o možnosti účasti  v novém absolventském programu, který naše firma nabízí. Je to v principu seznámení se s celou firmou a se všemi odděleními. Každému absolventovi je toto absolventské kolečko ušito na míru podle toho, v jakém směru si představuje svůj kariérní růst. Mám na mysli širokou škálu chemických provozů, ale také oblasti týkající se například obchodní strategie, ochrany ovzduší aj. Student tak získá povědomí o fungování celé firmy, načerpá potřebné zkušenosti a hlavně se seznámí se stávajícími zaměstnanci, se kterými je poté spolupráce o to snazší.

Díky tomuto programu jsem rozhodl skloubit plný pracovní poměr a studium na vysoké škole v domnění, že to bude easy peasy lemon squeezy, jenomže ve skutečnosti to prozatím je difficult difficult lemon difficult. Na druhou stranu získané zkušenosti jsou k nezaplacení.

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Nástupní mzda se velmi přiblížila ke mzdě očekáváné, takže v tomto směru jsem prozatím naprosto spokojen.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Já osobně jsem se dostal na toto místo přes výhru ve studentské vědecké konferenci, kterou pořádá skupina Unipetrol ve spolupráci s naší školou. Ovšem jsem si vědom možnosti kontaktovat zaměstnavatele přes sociální síť, a pokud bych zde prozatím nepracoval, určitě bych tuto možnost využil.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

Jak říkám, naše škola velice úzce spolupracuje se zaměstnavatelem. Díky této spolupráci se již studenti nízkých ročníků dozvídají o možnostech, které Unipetrol jako zaměstnavatel v profesním životě po studiu nabízí.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Jednou z akcí je právě studentská vědecká konference. Jedná se soutěž studentů, kteří mají možnost předvést, na jakém projektu právě pracují. Hlavním cílem je naučit se prezentovat, obhajovat a diskutovat nad daným tématem a zároveň je zde příležitost poznat mnoho lidí z vedení společnosti. Největším lákadlem pro studenty je ovšem absolventský program, který Unipetrol nabízí.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Nebylo to nezbytné, ale přestěhoval jsem se. Jelikož je v chemickém areálu Unipetrolu v Litvínově i univerzitní centrum naší školy, tedy VŠCHT, a já zde trávím opravdu hodně času, je to o mnoho pohodlnější.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

V současné době cesta zabere deset minut. Snesitelné maximum bych odhadoval na jedenáct minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Zahraničními stážemi jsem prozatím, jak se říká, nepolíben. Díky nedostatku zkušeností si tedy netroufám říct, zda by práce v zahraničí bylo to, po čem mé srdce touží.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 30%

Pověst a image firmy: 20%

Pracovní náplň: 10%

Lidé a kultura ve firmě: 40 % - Celkový komentář je vlastně dost jednoduchý. V dobré partě lidí se dá dělat jakákoliv práce

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Každý měsíc vychází firemní noviny, což je jedna z možností. Dále dostáváme informační maily a newslettery. Firma používá i vnitropodnikovou intranetovou síť a je aktivní na sociálních sítích.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Ano vskutku existuje takový dokument, dokonce pojmenovaný firemní desatero. Jedná se rady, jak se stát lepším zaměstnancem.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Firemní kultura a firemní hodnoty jsou podle mého názoru nastaveny optimálně a domnívám se, že to nově příchozí zaměstnanci vnímají pozitivně.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Právě nyní se nacházím v posledním ročníku studia a svá nynější rozhodnutí považuji veskrze za správná.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Sociální sítě jsou nejsilnější zbraní a právě skrze ně má možnost firma prosazovat a propagovat nové trendy, či technologie, kterými se právě zaobírá. Součástí Unipetrolu je i výzkumné centrum a tak je zajímavé se dozvídat, na čem se právě pracuje, a co nás v budoucnosti nejenom v oblasti paliv čeká.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Ano - je potřeba personalizovat komunikaci směrem k jednotlivým týmům.