Společnost Valeo TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Martinem Paclíkem | EkonTech.cz


Společnost Valeo TOP Zaměstnavatelem 2020 - rozhovor s Martinem Paclíkem

TOP Zaměstnavatelé 2020 / Almanach 2020
28. 4. 2020 - 9:58

I letos se studenti vysokých škol z celé ČR zúčastnili studie TOP Zaměstnavatelé. Vysokoškoláci tak dali jasně najevo, u kterých společností by po ukončení studia pracovali nejraději. Zástupcům firem, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2020, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám, na které jste ve studii odpovídali vy, studenti. Nyní máte jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Jméno a příjmení respondenta: Martin Paclík

Společnost: Valeo

Vystudovaná vysoká škola, fakulta a zaměření: ČVUT v Praze, Fakulta elektrotechnická, studijní program Otevřená informatika

Doba od dokončení studia: 1 rok

Jak byste zhodnotili své studijní výsledky během studia na vysoké škole?

Své studijní výsledky bych neskromně zhodnotil jako velmi dobré, i když dávaly tušit, že ve mě svět nezískává druhého Einsteina. Vždy jsem se snažil plnit své studijní povinnosti včas a kvalitně, být v důležitých momentech dobře připraven a nespoléhat se jen na štěstí. Bakalářské studium jsem zakončil červeným diplomem a Cenou děkana za bakalářskou práci. V magisterském studiu jsem na takovéto výsledky nedosáhl.

Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořili anglicky?

Největší pokrok v angličtině jsem udělal na střední škole, kde bylo její výuce věnováno poměrně hodně času. Na vysoké škole jsem sice strávil méně času na klasických jazykových lekcích, ale s angličtinou jsem se začal setkávat čím dál častěji. Některé přednášky byly vedeny v angličtině a studijní materiály v pozdějších ročnících v jiném jazyce už ani nebyly. Na VŠ jsem se zlepšil zejména ve psané angličtině. S mluvenou to bylo horší. Nicméně celkově jsem byl v posledním ročníku tak na úrovni B2.

Chtěli jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studovali?

Obor jsem si vyhlédl už na střední škole a jelikož mě studium na vysoké škole bavilo, neměl jsem potřebu od něj po dostudování utíkat.

Věděli jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat – zda budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru, nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodli pro zaměstnanecký poměr?

V prvních ročnících jsem toto dilema neřešil a viděl jsem svou budoucnost v zaměstnaneckém poměru. Teprve později jsem začal uvažovat i o druhé alternativě. Nicméně nikdy jsem nepokročil ze stadia úvah do nějakého vážnějšího plánování a nakonec jsem zvolil pro mě jednodušší cestu, za kterou považuji zaměstnanecký poměr.

Získávali jste již při studiu nějaké pracovní zkušenosti? Jak náročné to bylo v kombinaci se studiem?

Během magisterského studia jsem pracoval na fakultě v rámci Navigační skupiny laboratoře leteckých informačních systémů (NavLIS). Zkombinovat práci pro NavLIS se studiem nebylo nijak zvlášť náročné. Na rozdíl od spolužáků pracujících na částečný úvazek v některé firmě jsem měl větší možnost regulovat dobu práce podle aktuálního množství studijních povinností. Nejen z tohoto důvodu se mi jeví práce pro některou z výzkumných skupin na fakultě jako dobrý způsob získání praxe. Právě znalostem a zkušenostem získaných v NavLIS z velké části vděčím za to, že jsem tam, kde jsem (a kde jsem rád).

Jaká byla Vaše očekávaná hrubá nástupní měsíční mzda do absolventského zaměstnání během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodili?

Očekávanou mzdu jsem odvodil zkombinováním informací z více zdrojů. Jedním z nich byly veřejně dostupné články a průzkumy o průměrné výši nástupních platů v mém oboru podle lokality. Dalším zdrojem byli střípky informací, které jsem posbíral od svých kamarádů a kamarádek pracujících v korporátech.

Kontaktovali jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěli byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Současného zaměstnavatele jsem přes sociální síť nekontaktoval. Nicméně tuto možnost jsem měl. Valeo je na sociálních sítích aktivní. Například na profesní sociální síti LinkedIn Valeo zveřejňuje nabízené pracovní pozice. Případný zájemce může snadno přes tuto síť Valeo kontaktovat a projevit zájem o nabízenou pozici.

Jakým způsobem jste získávali tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakého zdroje jste se dozvěděli o současném zaměstnavateli?

O potenciálních zaměstnavatelých jsem si udělal obrázek díky veletrhu iKariéra, který je každoročně na ČVUT pořádán. Dále jsem sledoval nabídky pracovních pozic na pracovních portálech a síti LinkedIn. V rámci některých předmětů bylo možné se zúčastnit exkurzí do různých firem či přednášek bývalých studentů, kteří nám představili svého současného zaměstnavatele.

O Valeu jsem poprvé slyšel, když jsem sháněl stěrače na auto. Díky veletrhu iKariéra jsem se následně dozvěděl, že stěrače jsou jen špička ledovce a že Valeo se zabývá vývojem celé škály řešení pro mobilitu budoucnosti od snižování emisí CO2 po autonomní řízení. To mě zaujalo. Do nejužšího výběru možných zaměstnavatelů jsem Valeo zařadil už během studia po té, co jsem měl příležitost v rámci NavLIS spolupracovat na jednom jejich projektu.

Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Líbily se mi zejména každoročně pořádané veletrhy iKariéra. Tato akce je tedy pořádaná studentskou organizací a ne společnostmi, nicméně považuji ji za, jak pro studenty, tak pro společnosti, přínosnou. Studentům dává možnost najít si zaměstnání, brigádu či téma závěrečné práce. Společnosti zase mají možnost zaujmout potenciální zaměstnance.

Museli jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodli přestěhovat?

Zaměstnavatele jsem si vybíral cíleně tak, abych se stěhovat nemusel. A jelikož pocházím z Prahy, kde je nabídka zaměstnání široká, nebylo to složité.

Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

Pokud ráno vyrazím před ranní dopravní špičkou, trvá mi cesta kolem 25 minut. Pokud vyrazím pozdě, stojí mě cesta více času a duševní rovnováhu. Snesitelné maximum by pro mě bylo 40 minut.

Chtěli byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Případně byli jste již na zahraniční pracovní stáži?

Na zahraniční stáži jsem nebyl a v tuto chvíli mě ani nijak zvlášť neláká možnost strávit část kariéry v zahraničí. Ale kdo ví, možná v budoucnu svůj názor přehodnotím.

Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě: 30%

Pověst a image firmy: 15%

Pracovní náplň: 25%

Lidé a kultura ve firmě: 30%

Komunikuje Vaše společnost svou vizi a to, jak ji naplňuje?

Ano, Valeo svou vizi prezentuje například na svých webových stránkách či na sociálních sítích.

Používá Vaše společnost firemní hodnoty, případně nějaké „desatero“?

Valeo firemní hodnoty má a podrobně je prezentuje na svém webu.

Jak se díváte na firemní kulturu u Vás ve firmě a jak si myslíte, že ovlivňuje nově přicházející kolegy?

Valeo je globální firma. Jen v ČR má 5 výrobních závodů a 1 R&D centrum. Já mohu popsat zkušenost s R&D centrem v Praze. Zde vládne neformální a profesionální atmosféra. Zatím jsem se tady nikdy nesetkal s neochotou pomoci. Myslím, že většina nově příchozích se zde velmi brzy cítí dobře.

Kdybyste byli znovu v posledním ročníku na VŠ, přemýšleli byste jinak, rozhodovali byste se jinak, udělali byste něco jinak?

Ne, rozhodoval bych se stejně.

Jak vnímáte nové trendy sociálních sítí a jejich významu pro prezentaci značky zaměstnavatele? Oslovují Vás kampaně Vašeho zaměstnavatele na sociálních sítích, přijdou Vám zajímavé?

Mě hlavně přijde zajímavé to, co Valeo vytváří. Díky tomu pak mohou být zajímavé kampaně na sociálních sítích i kdekoli jinde, pokud jsou profesionálně vytvořené. A to podle mého názoru v případě Valea jsou.

Je pro Vás důležité, aby komunikace od zaměstnavatele směrem k Vám byla osobní a personalizovaná přímo na míru pro Vás a Vaše potřeby?

Je to příjemnější. Ve Valeu je například vyhodnocována úroveň kompetencí každého pracovníka. Toto vyhodnocení pak slouží jako podklad při sestavování individuálního školícího plánu, který pomáhá rozvíjet ty kompetence pracovníka, které potřeba rozvíjet je.