Rozhovor: Vojtěch Kulík - TOP Zaměstnavatelé 2016 | EkonTech.cz


Rozhovor: Vojtěch Kulík - TOP Zaměstnavatelé 2016

Freetime
26. 3. 2016 - 13:15

Zástupcům společností, které se umístily na předních příčkách průzkumu TOP Zaměstnavatelé 2016, jsme položili několik otázek. Jejich znění je podobné otázkám v průzkumu, na které jste odpovídali vy, studenti. Máte tak jedinečnou možnost porovnat svůj názor s pohledem odborníků z praxe.

Respondent/ka: Vojtěch Kulík

Pracovní pozice: Relationship Manager TOP SB (pro podnikatele), Komerční Banka

Vystudovaná VŠ: Vysoká škola obchodní, Mezinárodní teritoriální studia

 

1. Jak byste zhodnotil/a svoje studijní výsledky během studia na vysoké škole? Prosím okomentujte, jaký/á jste byl/a student/ka na vysoké škole.

Myslím si, že průměrný student. Vysokou školu, jak bakalářské, tak magisterské studium, jsem dokončil do řádných celkových pěti let. Určitě se stalo, že jsem šel k nějaké zkoušce podruhé, ale nebylo to pravidlem. 

 

2. Na jaké úrovni jste v posledním ročníku vysoké školy hovořil/a anglicky? Prosím okomentujte, kde jste se angličtinu naučil/a.

Státnice z anglického jazyka jsem pochopitelně dělal. Má angličtina byla spíše na střední úrovni. Dokázat se domluvit mi pomohla až práce v bance, kde mám i své anglicky hovořící klienty. Jinak po dokončení střední školy jsem byl rok na Jazykové škole Hl. M. Prahy.

 

3. Chtěl/a jste po dostudování vysoké školy pracovat ve stejném oboru, který jste studoval/a? Proč?

Určitě ano, mám totiž vystudovanou VŠ – obor cestovní ruch. Bohužel ohodnocení práce v tomto oboru je velmi nízká a tudíž jsem se uchýlil k možnosti získání práce v bankovním sektoru. 

 

4. Věděl/a jste již na vysoké škole, jaký typ práce chcete vykonávat, jestli budovat kariéru v zaměstnaneckém poměru nebo samostatně podnikat? Proč jste se rozhodl/a pro budování kariéry v zaměstnaneckém poměru?

Jelikož jsem s podnikáním neměl žádné zkušenosti, rozhodl jsem se pro práci v zaměstnaneckém poměru, připadalo mi to snazší, ihned po VŠ začít pracovat. 

 

5. Jaké zkušenosti s prací jste získal/a již při studiu? Jak náročné toto bylo v kombinaci se studiem?

Po střední škole a během VŠ jsem pracoval jako supervize ve výzkumu trhu a veřejného mínění. Náročné to vcelku nebylo, jelikož jsem si mohl určovat pracovní dobu sám. 

 

6. Jaký byl Váš očekávaný hrubý nástupní plat do absolventského zaměstnání za měsíc během posledního ročníku vysoké školy? Od čeho jste částku odvodil/a?

Můj očekáváný nástupní plat se ztotožňoval s nabídnutým platem. Bylo to 25 tis. Kč hrubého. 

 

7. Kontaktoval/a jste svého současného zaměstnavatele přes nějakou sociální síť? Pokud ne, chtěl/a byste v posledním ročníku vysoké školy tuto možnost mít?

Současného zaměstnavatele jsem si našel na základě volných pracovních pozic na stránkách KB. Možná bych v posledním ročníku rád využil např. LINKED IN.

 

8. Jak / kde jste získával/a tipy na nabídky zaměstnání?  Z jakých zdrojů? A z jakého zdroje jste se dozvěděl/a o současném zaměstnavateli?

Jednalo se o pracovní weby: Práce.cz, Jobs.cz, a poté hlavní internetové stránky jednotlivých zaměstnavatelů s odkazy na volné pracovní pozice. 

 

9. Jaké akce pořádané společnostmi pro studenty Vás na vysoké škole zajímaly a jakých jste se účastnil/a? Myslíte si, že akce pořádané společnostmi jsou pro studenty přínosné?

Neměl jsem žádné zkušenosti s akcemi od společností pro studenty. 

 

10. Musel/a jste se přestěhovat za prací pro současného zaměstnavatele ze svého rodného města? Pokud ano, proč jste se rozhodl/a přestěhovat?

Nemusel, bydlím v Praze, zaměstnavatel je také z Prahy. 

 

11. Kolik času denně dojíždíte do práce v jednom směru? Kolik času by pro Vás představovalo snesitelné maximum?

30 – 40 min., snesitelné maximum max . 1 hod. 

 

12. Chtěl/a byste strávit část své budoucí kariéry v zahraničí? Proč?

Neuvažuji o této možnosti.

 

13. Rozdělte, prosím, 100 procent mezi následující oblasti podle toho, jak jsou pro Vás důležité.

Odměňování a možnost růstu ve firmě       20 %

Pověst a image firmy       20 %

Pracovní náplň      30 %

Lidé a kultura ve firmě      30 %